Volnému pohybu stále leží v cestě překážky

Jedním z největších úspěchů EU a zároveň jedním z práv občana EU je volný pohyb osob. Podle rumunské liberálky Adiny-Ioany Vălean, zpravodajky Parlamentu o občanství EU v roce 2010, zůstává volnému pohybu v cestě stále ještě mnoho překážek. Cesty k jejich překonání jsou navrženy ve zprávě přijaté poslanci 29. března. Například dobrovolný profesní průkaz by mohl zjednodušit a zvýšit mobilitu Evropanů.

Zpráva dále vyzývá členské země, aby odstraňovaly veškeré právní a praktické překážky a aby nevytvářely nové prostřednictvím uplatňování bezdůvodných administrativních postupů. Evropská komise by zase podle poslanců měla zhodnotit politiky volného pohybu v EU.

Práva občana EU Víte, že kromě toho, že jste občany své země, požíváte také práv občana EU? Občanství EU doplňuje vnitrostátní občanství, ale nenahrazuje je. Práva občana EU zahrnují:

právo svobodně se pohybovat a pobývat v EU;

právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách;

právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterékoli země EU;

petiční právo k Evropskému parlamentu, právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv.

Mezi další práva občanů EU patří právo obracet se na instituce EU a obdržet od nich odpověď v jednom z úředních jazyků EU, právo na přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady (za určitých podmínek), a právo na rovný přístup k veřejné službě EU.

Smlouvy také zakazují diskriminaci na základě státní příslušnosti.

Praktické problémy Jak už bylo řečeno, jedním z práv občanů EU je obracet se s peticemi na Evropský parlament. A mnozí tohoto práva využívají. Podle zpravodajky se v roce 2010 čtvrtina petic týkala stížností na porušování nebo nezajištění práva na volný pohyb ze stran národních úřadů.

Lidé se setkali například s problémy při získávání různých osobních dokladů, jako jsou povolení k pobytu, cestovní dokumenty, víza. Některé země neudělují sociální dávky, které jsou normálně přenosné z jedné země do druhé. Přeshraniční rozvody a určování opatrovnictví dětí jsou stále velmi drahou a komplikovanou záležitostí. Některé země neuznávají homosexuální svazky. Lidé pracující v cizině se stále ještě setkávají s diskriminací na základě své národnosti, kdy např. domácí zaměstnanci jsou zvýhodňováni před svými kolegy z jiných zemí EU.

Využijte Solvit a Vaši Evropu
Zpráva zdůrazňuje důležitost online sítí pro neformální řešení problémů a posílenou komunikaci ze strany členských zemí. Své problémy se můžete pokusit vyřešit třeba prostřednictvím střediska Solvit nebo pomocí stránek Vaše Evropa.

V rámci on-line sítě SOLVIT členské státy spolupracují při řešení problémů, které vznikají v nesprávným používáním právních předpisů v oblasti vnitřního trhu. SOLVIT se snaží poskytovat řešení ve lhůtě deseti týdnů. SOLVIT centra existují v každé členské zemi EU a své služby poskytují zdarma.

Stránky Vaše Evropa poskytují informace o právech občanů EU a praktické tipy pro pobyt v jiných zemích EU, ať už si tam vyrazíte jenom na výlet, nebo za prací. Pro podniky stránky shromažďují informace o podmínkách pro podnikání v různých zemích EU.

K nápravě problémů s volným pohybem může pomoci i Petiční výbor Evropského parlamentu, který je v kontaktu přímo s národními nebo regionálními úřady v členských zemích a pokouší se s nimi najít rychlá mimosoudní řešení.

Důležitost postavení a práv občana EU ještě zdůrazňuje označení roku 2013 Evropským rokem občanů. Stínovou zpravodajkou k jeho návrhu byla na Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu Olga Sehnalová.

Zdroj: Evropský parlament

Datum: 12.4.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]