Veřejná doprava může zlepšit život občanů v evropských městech

Téměř tři čtvrtiny obyvatel Evropské unie žijí ve městech, kde jejich zdraví ohrožuje znečištění vzduchu a hluk vznikající z dopravy. S nárůstem automobilové dopravy je pohyb ve městech stále složitější. Nejen nekonečné dopravní zácpy, úporné hledání, kde zaparkovat, ale i dopravní nehody chodců či cyklistů s vážnými následky. Doprava je vážným problémem všech evropských měst.

Členové Výboru pro dopravu a cestovní ruch se tímto tématem zabývali v minulých týdnech a na svém úterním zasedání schválili zprávu týkající se problému udržitelné městské mobility. To obsahuje výzvy Komisi a členským státům, k přijetí opatření, která by tuto situaci pomohla zlepšit. Hlavním cílem je podpora městské hromadné dopravy. Pokud bude systém spojů naplánován tak, aby jezdily často a pravidelně, může větší využívání MHD přispět ke zlepšení ovzduší a snížení hlukové zátěže ve městech.

„Jestliže má dojít ke zlepšení situace ve městech, je nutné, aby fungovalo propojení mezi veřejnou dopravou, chůzí a cyklistickou dopravou. Jsem proto ráda, že se do konečného znění stanoviska promítly mé pozměňovací návrhy, ve kterých upozorňuji na nutnost spojení příměstských oblastí a center měst veřejnou dopravou. Podařilo se mi také prosadit do textu zdůraznění bezpečné infrastruktury jako priority pro ochranu chodců a cyklistů v městském prostředí, pokud chceme tyto druhy dopravy podporovat,“ uvedla poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, která ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch působí.

Inspirací pro podporu cyklistické dopravy může být například Kodaň, kde za prací denně na kolech dojíždí téměř polovina populace.

V budoucnu ke zkrácení cestování ve městech přispějí i nové digitální technologie v oblasti vyhledávání spojení, navzájem komunikující vozidla, nové koncepty sdílení automobilů apod.

Stanovisko reaguje na sdělení Komise o městské dopravě a vychází i z dalších cílů v oblasti dopravy, které byly stanoveny například v Bílé knize o dopravě z roku 2011. Patří mezi ně mimo jiné snížení počtu vozidel poháněných fosilními palivy ve městech o polovinu do roku 2030 či snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 o 60 %. Evropský parlament ve stanovisku vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily projekty udržitelné městské mobility v rámci nově vzniklého fondu EFSI a zajistily potřebnou součinnost mezi různými zdroji financování.

O tomto stanovisku budou poslanci Evropského parlamentu hlasovat na prosincovém plenárním zasedání ve Štrasburku.

Datum: 13.11.2015

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]