Veřejná doprava může zlepšit život občanů v evropských městech

Téměř tři čtvrtiny obyvatel Evropské unie žijí ve městech, kde jejich zdraví ohrožuje znečištění vzduchu a hluk vznikající z dopravy. S nárůstem automobilové dopravy je pohyb ve městech stále složitější. Nejen nekonečné dopravní zácpy, úporné hledání, kde zaparkovat, ale i dopravní nehody chodců či cyklistů s vážnými následky. Doprava je vážným problémem všech evropských měst.

Členové Výboru pro dopravu a cestovní ruch se tímto tématem zabývali v minulých týdnech a na svém úterním zasedání schválili zprávu týkající se problému udržitelné městské mobility. To obsahuje výzvy Komisi a členským státům, k přijetí opatření, která by tuto situaci pomohla zlepšit. Hlavním cílem je podpora městské hromadné dopravy. Pokud bude systém spojů naplánován tak, aby jezdily často a pravidelně, může větší využívání MHD přispět ke zlepšení ovzduší a snížení hlukové zátěže ve městech.

„Jestliže má dojít ke zlepšení situace ve městech, je nutné, aby fungovalo propojení mezi veřejnou dopravou, chůzí a cyklistickou dopravou. Jsem proto ráda, že se do konečného znění stanoviska promítly mé pozměňovací návrhy, ve kterých upozorňuji na nutnost spojení příměstských oblastí a center měst veřejnou dopravou. Podařilo se mi také prosadit do textu zdůraznění bezpečné infrastruktury jako priority pro ochranu chodců a cyklistů v městském prostředí, pokud chceme tyto druhy dopravy podporovat,“ uvedla poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, která ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch působí.

Inspirací pro podporu cyklistické dopravy může být například Kodaň, kde za prací denně na kolech dojíždí téměř polovina populace.

V budoucnu ke zkrácení cestování ve městech přispějí i nové digitální technologie v oblasti vyhledávání spojení, navzájem komunikující vozidla, nové koncepty sdílení automobilů apod.

Stanovisko reaguje na sdělení Komise o městské dopravě a vychází i z dalších cílů v oblasti dopravy, které byly stanoveny například v Bílé knize o dopravě z roku 2011. Patří mezi ně mimo jiné snížení počtu vozidel poháněných fosilními palivy ve městech o polovinu do roku 2030 či snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 o 60 %. Evropský parlament ve stanovisku vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily projekty udržitelné městské mobility v rámci nově vzniklého fondu EFSI a zajistily potřebnou součinnost mezi různými zdroji financování.

O tomto stanovisku budou poslanci Evropského parlamentu hlasovat na prosincovém plenárním zasedání ve Štrasburku.

Datum: 13.11.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]