V rámci výběru projektů z finančního nástroje pro propojení Evropy CEF uspěly především železniční projekty

Výbor Evropské komise „Nástroj pro propojení Evropy“ (CEF – ConnectionEuropeFacility) dnes schválil 276 projektů, které Komise podpoří v rámci první výzvy ze stejnojmenného finančního nástroje. Ten je určen na poskytování finanční pomoci v oblasti dopravy a energetiky v období 2014-2020, protože Evropská unie se chce především zaměřit na dobudování devíti hlavních koridorů, které budou plnit funkci dopravní páteřní sítě. Transevropská dopravní síť (TEN-T),tzv. Core network, má vzniknout do roku 2030.

 V rámci první výzvy, vyhlášené v září loňského roku, Komise obdržela od členských států celkem 735 projektů s celkovou hodnotou přes 36 miliard eur. Vzhledem k vysokému počtu předložených projektů musela odmítnout i velmi dobré projekty, aby nebyl překročen rozpočet pro první výzvu v celkové hodnotě 13,1 miliard eur. Nakonec se rozhodla se podpořit 276 z nich.

Částka 11,3 miliard je určena pro země čerpající finanční prostředky z fondu soudržnosti, tzv. kohezního CEF. Z toho je pro Českou republiku vyčleněno 1,1 miliardy eur, kterou musí vyčerpat do konce roku 2016.  Pokud se to nepodaří, budeme se muset snažit od roku 2017 uspět s projekty v silné mezinárodní konkurenci spolu s ostatními zeměmi.V rámci první výzvy se ČR podařilo získat finanční prostředky navšechnypřihlášenéželezniční projektyjako např.: úprava železničního uzlu v Plzni nebo optimalizace trati Praha hl. n. – Praha Hostivař.

„Je zřejmé, že při výběru projektů z České republiky upřednostní Evropská komise železniční projekty, což ostatně potvrdil zástupce Komise během slyšení před poslanci Evropského parlamentu,“ říká Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu a náhradní členka Výboru pro dopravu a cestovních ruch.

Naopak Komise nenavrhla ke spolufinancování projekty silniční dopravy a vnitrozemských vodních cest. Výjimkou je úspěch v rámci společného projektu několika zemi iHeERO, který má za cíl připravit infrastrukturu pro včasné spuštění systému eCall.

„Je dobře, že Komise podporuje i projekty zaměřené na rozvoj nových technologii a inteligentních dopravních systémů. Úspěch společného projektu iHeERO pouze potvrzuje, že ČR je v tomto směru mezi evropskými lídry,“ dodává Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu.

Datum: 10.7.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]