V Antverpách proběhl další ročník strategické konference tzv. TEN T Days

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2011 proběhl v belgických Antverpách další ročník tzv. TEN T Days, tedy pravidelné konference nejvyšších zástupců evropských institucí, vlád členských států, regionálních samospráv a zainteresovaných subjektů k tématu budoucnosti dopravní politiky Evropské unie a transevropských dopravních sítí.

Letošní ročník, na kterém byla přítomna také europoslankyně Olga Sehnalová, byl zaměřen na budoucí vývoj evropské dopravní infrastruktury, konkrétně na dva klíčové návrhy nařízení v oblasti dopravy, které Komise představila v říjnu tohoto roku a to návrh revize instrukcí pro transevropskou dopravní síť TEN T a návrh na vytvoření Nástroje pro propojení Evropy, tzv. CEF.
Konferenci předsedal Síím Kallas, místopředseda Evropské komise a komisař pro dopravu, předními hosty byli hlavní představitelé Dopravního výboru v Evropském parlamentu, zástupci dopravních a strategických ministerstev členských států Evropské unie, představitelé regionálních samospráv, nevládní zástupci dopravních sektorů Evropské unie, dopravní podniky a další zainteresované subjekty.


Fakt, že se jednalo o důležité setkání strategického významu, potvrdila nejen hojná účast těch států, které jsou v prosazování zájmů v dopravní oblasti velmi aktivní, tedy zejména italská, německá a polská. Ve svých projevech to dali najevo také nejvyšší zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu. Ti ve svých projevech nijak netajili, že vůle ke změnám v původním návrhu bude omezená a hlavním cílem bude rychlé přijetí nové vize budoucí evropské dopravní politiky, která bude mít přímý dopad na vývoj v dopravě v členských státech Evropské unie.


Europoslankyně Olga Sehnalová se jako členka Dopravního výboru v Evropském parlamentu aktivně zapojuje do diskuze o těchto strategických dokumentech. V příštím týdnu spoluorganizuje v Evropském parlamentu konferenci na téma budoucího financování dopravní infrastruktury a zároveň je hostem konference k tématu Baltsko-jaderského koridoru. Na obě konference pozvala také zástupce České republiky a krajských samospráv, kteří tak mají možnost aktivně přispět k debatě o vývoji této strategické oblasti. O obou akcích Vás budeme nadále podrobně informovat.


Datum: 1.12.2011

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]