Účinnější ochrana dětí před zneužíváním

Evropský parlament se v uplynulém týdnu zabýval vážným problémem pohlavního zneužívání dětí a s tím související otázkou dětské pornografie. Též poslanci ve Výboru pro kulturu a vzdělání podpořili návrh Evropské komise na novelu příslušné směrnice. Ta by měla mimo jiné zavést přísnější tresty pro pachatele této trestné činnosti a rovněž definovat nové trestné činy, jako je například tzv. grooming (obtěžování dětí pro sexuální účely po internetu) nebo sexuální turistika.
Komise novou směrnici o boji proti pohlavnímu zneužívání, vykořisťování dětí a dětské pornografii navrhla letos v březnu. Tato nová úprava by měla nahradit stávající právní předpisy EU z roku 2004. Cílem je zajistit lepší ochranu dětí před sexuálně motivovanými trestnými činy na úrovni celé EU.
Návrh Komise podpořila i europoslankyně Olga Sehnalová: "Rozvojem nových technologií a sociálních sítí vznikly nové hrozby a ty je potřeba řešit. Proto vítám postup Evropské Komise, která chce tuto problematiku řešit na úrovni celé EU."
Kontroverzi zatím vyvolává návrh na blokování internetových stránek, které zpřístupňují materiál ukazující zneužívání dětí či dětskou pornografii. Europoslanci se dosud nedokázali shodnout na tom, zda by se takové stránky měly na internetu pouze blokovat, anebo zda by měly být úplně odstraněny.
Olga Sehnalová souhlasí s postojem své kolegyně a zpravodajky tohoto návrhu paní Kammerevert: "Blokací stránek se dle mého názoru daný problém nevyřeší. Odstraňování těchto stránek a tvrdé postihy pro pachatele se mi zdají být mnohem lepším řešením daného problému", uvedla Sehnalová a pokračovala: "Uvědomuji si, že otázka kontroly internetu je kontroverzním tématem, ale aktuální hrozba zneužívání dětí přes internet je, myslím, dostatečně pádným důvodem pro to, abychom o tomto tématu diskutovali a snažili se nalézt možné řešení."
Debata v Evropském parlamentu bude nadále probíhat, a to i na půdě dalších výborů. Plénum EP by o novele směrnice mělo hlasovat počátkem příštího roku. Poté bude směrnice postoupena k posouzení a schválení členským státům v Radě EU.

Zdroj: tisková zpráva Delegace ČSSD v Evropském parlamentu

Datum: 2.11.2010

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]