Trh s lidskou tváří

Tak popsala svou vizi předsedkyně Komise pro práva a bezpečnost spotřebitelů USA Inez Moore Tenenbaum, která vystoupila ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského Parlamentu dne 7. června 2010 a mohla diskutovat s přítomnými europoslanci.

Jak sama řekla, posláním jejího úřadu je ochrana americké veřejnosti před nebezpečným spotřebním zbožím. V tom má s EU mnoho společného. Stejně jako v celé EU i ve Spojených Státech řešili velké problémy například s dovozem levných a nekvalitních hraček, zejména z Číny. I to byl jeden z důvodů pro přijetí tzv. zákona CBSI, který zavádí plošnou reformu v oblasti bezpečnosti a práv spotřebitelů.

Tato norma mimo jiné zavádí přísné standardy pro výrobky pro děti, např. maximální obsah jednotlivých látek ve výrobcích, navíc výrobce a distributor hraček musí prokázat analýzou nezávislé laboratoře, že jejich výrobek tyto normy splňuje. Hlavním principem je zásada, že výrobce musí znát své dodavatele a ručí tak za nezávadnost celého výrobku. Dalším zajímavým bodem je zřízení informační webové databáze, kde mohou lidé psát své zkušenosti s jednotlivými výrobky a dávat podměty pro šetření Komise. Norma také definuje, co je „výrobek pro děti“ (dítě do 12 let).
Nešťastné případy úmrtí udušením mezi matrací a postýlkou vyvolaly také potřebu přijetí norem pro dětské postýlky a připravuje se rovněž norma na testování komponentů jednotlivých výrobků.

Jako prioritu do dalších let si potom paní předsedkyně Tenenbaum vytyčila rozšířit již tak dobré vztahy s Evropskou Komisí, a to zvláště na edukativních projektech. „Je lepší zasahovat předem, než potom působit represivně a stahovat za stamilióny výrobky z trhu“ řekla předsedkyně Tenenbaum.

Proto se její agentura zaměřuje na vzdělávání spotřebitelů, ale hlavně výrobců a distributorů hraček. Zajímavá je též aktivita monitoringu např. webových aukcí EBay, nebo různých veřejných aukcí či second-handů, z důvodu zachycení nebezpečných hraček a výrobků.

Europoslance prezentace paní Tanenbaum velmi zaujala a v následné diskusi se zaměřili především na nalezení dalších možných forem spolupráce například v možnosti harmonizace norem mezi EU a USA. Předseda výboru pro mezinárodní obchod Vital Moreira mimo jiné řekl: „Jsem rád, že Spojené státy postupují podobně jako Evropská Unie a já jsem velkým zastáncem harmonizace regulačních norem mezi těmito dvěma společenstvími.“

V ochraně spotřebitele mají tedy Evropská unie a USA společné zájmy a urychlení společné harmonizace standardů je jednou z priorit spolupráce, která může výrazně přispět i k rozvoji obchodu mezi oběma stranami.

Datum: 8.6.2010

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]