Spotřebitelská práva musí být účinně vymáhána, shodl se spotřebitelský summit

Počátkem tohoto týdne se pod záštitou Evropské komise konal již tradiční Evropský spotřebitelský summit. Letošní dvoudenní setkání se za účasti 450 delegátů z členských zemí, evropských institucí, spotřebitelských organizací i zástupců podnikatelů odehrávalo pod heslem „Na cestě k účinnějšímu vymáhání práv spotřebitelů v EU.“ Veškeré debaty se proto zaměřovaly na vymáhání práv v oblasti ochrany spotřebitele a praktické uplatňování práv, která mají evropské spotřebitele chránit.
Pondělní část odstartovaly dva tematické bloky, vycházející z témat, zvolených na loňském summitu. V prvním bloku řečníků byla prezentována doporučení, která mají spotřebitelům usnadnit výběr výrobků, vyráběných a nabízených v souladu s politikou ochrany životního prostředí. Delegáti se shodli, že mnoho výrobců zneužívá zvýšenou poptávku spotřebitelů po produktech, které mají nižší dopad na životní prostředí (např. BIO potraviny) a zavádějící reklamou matou spotřebitele (např. uváděním nižší spotřeby paliva v automobilu), aby si vybrali právě jejich zboží.

Druhý blok se věnoval problematice srovnávacích portálů na internetu. Stále více spotřebitelů totiž využívá internet k porovnávání cen, vlastností či dodacích podmínek výrobků a služeb. Ne vždy jsou však takové portály transparentní, poskytují správné a úplné informace. A tak se z nástroje, který má spotřebiteli usnadnit výběr, vyklube reklamní portál, skrytě propagující konkrétní výrobek. Odborníci proto uvažují nad přijetím některých pravidel.

Odpolední program odstartovala debata pěti pozvaných řečníků, zabývajících se spotřebitelskou politikou, na téma co dále musí být zlepšeno v souvislosti s prosazováním spotřebitelských práv. Pozvání přijala ředitelka oddělení pro spotřebitele Evropské komise, P. Coggi, poslankyně Evropského parlamentu za skupinu socialistů a demokratů, E. Gebhardt, ředitelka Evropské organizace spotřebitelů, M. Goyens, zástupce italského dozorového orgánu, G. Calabro a zástupce výrobců z BusinessEurope, J. Chauvin. Co mimo jiné zaznělo od jednotlivých řečníků?

Coggi: Posílení spolupráce při vynucování zákonů
EU se pyšní rozsáhlým rámcem spotřebitelské politiky, kterou stačí správně uplatňovat a evropští spotřebitelé by patřili mezi nejlépe chráněné. V současné hospodářské krizi však ochrana spotřebitele trpí nedostatkem zdrojů, zejména u národních orgánů. Ty se navíc soustředí pouze na domácí scénu, ačkoliv mnoho obchodníků funguje přeshraničně. Je proto namístě výrazné posílení spolupráce mezi národními tělesy na ochranu spotřebitele.

Gebhardt: Potřebujeme zákon pro kolektivní žaloby
Spotřebitelé bohužel často neznají svá práva, zvýšení informovanosti je proto prvním nezbytným krokem k zlepšení jejich postavení. Evropský parlament minulý týden odhlasoval zákony o alternativním řešení sporů, které spotřebitelům zase více usnadní život v případě reklamací. Co však v EU stále chybí, je nástroj pro kolektivní žaloby a odškodnění spotřebitelů.

Goyens: Silná role spotřebitelských organizací
I spotřebitelské organizace trpí nedostatkem zdrojů. Jejich pomoc spotřebitelům je navíc často nedoceněná. Existence silných spotřebitelských organizací, spolupracujících s národními dozorovými orgány, je pro vynucování spotřebitelských práv nezbytná.

Chauvin: Správné přejímání stávající legislativy základem
V současné době musí být prioritou členských států včasná a správná implementace směrnice o právech spotřebitelů. Ještě než vstoupí v platnost směrnice o alternativním řešení sporů, státy by měly jasně oznámit, jakou formou hodlají systém alternativního řešení sporů přenést do praxe, aby se i obchodníci mohli dostatečně připravit.

Calabro: Okamžitá reakce dozorových orgánů
Pokud dojde k potušení spotřebitelských práv, pro spotřebitele je nejdůležitější okamžitá reakce dozorového orgánu. Stále více spotřebitelů kupuje svoje zboží ze zahraniční přes internet. Největší problémy jim způsobuje pozdní doručení objednaného zboží.

Poslední část prvního dne obstarala prohlášení zástupců jednotlivých členských států EU. Celkem čtrnáct ministrů či jejich náměstků, zodpovědných za spotřebitelskou politiku, uvážilo cestu do Bruselu, aby prokázali, že v mnoha státech je téma ochrany spotřebitele bráno vládami vážně. Hlavními tématy byl nedávný skandál s koňským masem, diskuze nad kolektivními žalobami a nutnost rozvíjení mezinárodní spolupráce. Česká republika bohužel v debatě zastoupena nebyla.

Datum: 21.3.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]