Spotřebitelé chtějí stejnou kvalitu zboží v Evropě. Zn. Všude.

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) využila příležitosti jednání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele o nové spotřebitelské politice a navrhla několik pozměňujících návrhů, jejichž cílem bylo opět upozornit na přetrvávající znepokojení občanů EU ohledně dvojí kvality výrobků v Evropě a nalézt na ni účinnou odpověď. Její návrhy byly včera z velké části přijaty a Evropská komise tedy bude muset na tento problém reagovat.

"Není možné, aby se ty samé výrobky stejného obalu i značky na trhy různých členských států dodávaly v odlišné úrovni jakosti. Přitom nejde jen o potraviny, ale i o další zboží. Spotřebitelé v Evropě musí mít právo na stejnou kvalitu, ať už jsou občany jakéhokoli státu. Diskriminace je v tomto ohledu nepřípustná," vysvětluje poslankyně, která na problém dlouhodobě upozorňuje.

"Řada výzkumů veřejného mínění nám dává za pravdu. Lidé jsou znepokojeni možnými rozdíly v kvalitě potravin napříč členskými státy EU. Po dlouhých debatách proto vítám dnešní rozhodnutí Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, který vyslal jasný signál, aby se Komise tématem začala seriózně zabývat. Toto je ale teprve začátek dlouhé cesty směrem ke spravedlivější spotřebitelské politice, po které jsme se rozhodli vydat," dodává poslankyně Sehnalová výsledky nejnovějšího hlasování.

"Na druhou stranu ale nerozumím tomu, proč kolegové nadále odmítají uznat, že dvojí kvalita se týká nejen potravin, ale i dalšího zboží, například i pracích prášků, jak ukazuje řada případů v Evropě. Tématu se rozhodně hodlám i nadále věnovat, neboť ještě nebyly předneseny všechny argumenty," říká poslankyně Sehnalová.

Evropská komise představila nový evropský program pro spotřebitele na závěr loňského roku. Program reaguje na aktuální trendy a výzvy, jako je rostoucí digitalizace každodenního života, přechod k udržitelnějšímu spotřebitelskému chování nebo ochrana zranitelných spotřebitelů. V pěti oblastech (potravinářství, energetika, finanční sektor, doprava a digitální odvětví) si vytyčila čtyři cíle:

1. Posílení bezpečnosti spotřebitelů
2. Zvyšování informovanosti
3. Lepší vymáhání práv a sjednávání nápravy
4. Přizpůsobování politik změnám ve společnosti

"Spotřebitelské výdaje v Evropské unii představují 56 % HDP. Spotřebitelem je každý z nás. Vlastním rozhodnutím každý den posíláme signály směrem k výrobcům a obchodníkům o tom, co se nám líbí a co nikoli. K tomu, aby jim mohli být spotřebitelé rovnocennými partnery, potřebujeme účinné nástroje. Proto jsou směry společné evropské spotřebitelské politiky důležité," uzavírá poslankyně Olga Sehnalová.

Datum: 29.4.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]