Spotřebitelé chtějí stejnou kvalitu zboží v Evropě. Zn. Všude.

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) využila příležitosti jednání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele o nové spotřebitelské politice a navrhla několik pozměňujících návrhů, jejichž cílem bylo opět upozornit na přetrvávající znepokojení občanů EU ohledně dvojí kvality výrobků v Evropě a nalézt na ni účinnou odpověď. Její návrhy byly včera z velké části přijaty a Evropská komise tedy bude muset na tento problém reagovat.

"Není možné, aby se ty samé výrobky stejného obalu i značky na trhy různých členských států dodávaly v odlišné úrovni jakosti. Přitom nejde jen o potraviny, ale i o další zboží. Spotřebitelé v Evropě musí mít právo na stejnou kvalitu, ať už jsou občany jakéhokoli státu. Diskriminace je v tomto ohledu nepřípustná," vysvětluje poslankyně, která na problém dlouhodobě upozorňuje.

"Řada výzkumů veřejného mínění nám dává za pravdu. Lidé jsou znepokojeni možnými rozdíly v kvalitě potravin napříč členskými státy EU. Po dlouhých debatách proto vítám dnešní rozhodnutí Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, který vyslal jasný signál, aby se Komise tématem začala seriózně zabývat. Toto je ale teprve začátek dlouhé cesty směrem ke spravedlivější spotřebitelské politice, po které jsme se rozhodli vydat," dodává poslankyně Sehnalová výsledky nejnovějšího hlasování.

"Na druhou stranu ale nerozumím tomu, proč kolegové nadále odmítají uznat, že dvojí kvalita se týká nejen potravin, ale i dalšího zboží, například i pracích prášků, jak ukazuje řada případů v Evropě. Tématu se rozhodně hodlám i nadále věnovat, neboť ještě nebyly předneseny všechny argumenty," říká poslankyně Sehnalová.

Evropská komise představila nový evropský program pro spotřebitele na závěr loňského roku. Program reaguje na aktuální trendy a výzvy, jako je rostoucí digitalizace každodenního života, přechod k udržitelnějšímu spotřebitelskému chování nebo ochrana zranitelných spotřebitelů. V pěti oblastech (potravinářství, energetika, finanční sektor, doprava a digitální odvětví) si vytyčila čtyři cíle:

1. Posílení bezpečnosti spotřebitelů
2. Zvyšování informovanosti
3. Lepší vymáhání práv a sjednávání nápravy
4. Přizpůsobování politik změnám ve společnosti

"Spotřebitelské výdaje v Evropské unii představují 56 % HDP. Spotřebitelem je každý z nás. Vlastním rozhodnutím každý den posíláme signály směrem k výrobcům a obchodníkům o tom, co se nám líbí a co nikoli. K tomu, aby jim mohli být spotřebitelé rovnocennými partnery, potřebujeme účinné nástroje. Proto jsou směry společné evropské spotřebitelské politiky důležité," uzavírá poslankyně Olga Sehnalová.

Datum: 29.4.2013

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]