Spolehlivou, rostoucí a otevřenou Evropu chce Litva také v oblasti dopravy

„Spolehlivá, rostoucí a otevřená Evropa.“ Tak zní hlavní motto nastupujícího litevského předsednictví Radě EU. Co to znamená pro oblast dopravy a cestovního ruchu představil poslancům Evropského parlamentu ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch v tomto týdnu Rimantas Sinkevičius, litevský ministr dopravy a spojů. Mezi hlavní dopravní priority bude zařazen rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva, čtvrtý železniční balíček, balíček technické způsobilosti vozidel, práva cestujících v letecké dopravě, evropský navigační systém Galileo a v neposlední řadě cestovní ruch.

Priority v oblasti dopravy

Jedním z kroků litevského předsednictví bude v rámci ostře sledovaného balíčku o technické způsobilosti vozidel snaha o pokrok ve vyjednávání dohody v prvním čtení pomocí tzv. trialogů, což jsou jednání předsednictví spolu se zástupci Parlamentu, Rady a Komise. Česká poslankyně, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) je v rámci balíčku zpravodajkou k silničním technickým kontrolám užitkových vozidel.

Litevské předsednictví bude dále usilovat o dosažení dohody mezi Radou a Parlamentem u směrnice pro alternativní paliva, která má za cíl snížit závislost na ropě, snížit emise skleníkových plynů a navýšit konkurenceschopnost evropské ekonomiky. V případě železničního balíčku, jehož cílem je navýšit účinnost a konkurenceschopnost v osobní železniční dopravě, se bude předsednictví snažit o dohodu mezi Radou a Parlamentem u technických návrhů, a to v případě evropské železniční agentury a směrnice o bezpečnosti na železnicích. V oblasti práv cestujících v letecké dopravě bude předsednictví usilovat o prosincovou dohodu s Radou v přístupu cestujících k informacím a asistenci, odškodnění v případě zpoždění, zrušení nebo odmítnutí přístupu na palubu.

Litevský ministr dopravy připomněl také očekávané zahájení jednání v Radě a Parlamentu o návrhu Jednotného evropského nebe 2+ a vyjednávání obecného přístupu s Radou o Evropské agentuře pro námořní bezpečnost. V rámci snah o více otevřenou Evropu, což pro litevské předsednictví znamená posílení spolupráce se zeměmi Východního partnerství, proběhnou v říjnu a listopadu jednání se zástupci dopravních ministerstev o otevření evropského dopravního trhu právě na tyto třetí země.

Priority v oblasti cestovního ruchu

Litva je, dle slov litevského ministra dopravy, jednou z vedoucích evropských zemí v oblasti cestovního ruchu. Jedním z hlavních témat je tak pro zemi i propojení cestovního ruchu s podporou růstu pracovních míst a podnikání. Vilnius bude v říjnu 2013 hostit 12. Evropské fórum cestovního ruchu se zaměřením na podporu ekonomického růstu a sociální pomoci v Evropě. Účastnit se akce budou rovněž poslanci Výboru pro dopravu a cestovního ruch Evropského parlamentu.

Europoslanci vyzvali k pokroku u 4. železničního balíčku a Jednotného evropského nebe

V reakci na vystoupení litevského ministra a představení hlavních priorit vyzvali poslanci ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch litevské předsednictví, aby železniční reforma byla i nadále projednávána formou balíčku, tedy aby všech šest legislativních návrhů Evropské komise bylo projednáváno současně. Další výzva směřovala k pokroku ve vyjednávání o leteckém balíčku, a aby bylo urychleno provádění Jednotného evropského nebe. Tento projekt usiluje o ztrojnásobení kapacity a snížení leteckých nákladů v evropském vzdušném prostoru na polovinu. Bohužel, ani po deseti letech své existence tato očekávání stále nenaplňuje.

Členka výboru, sociálně demokratická poslankyně Olga Sehnalová, ve svém vystoupení ocenila proaktivní přístup litevského předsednictví při prvním neformálním jednání se zpravodaji Parlamentu o Balíčku technické způsobilosti vozidel, kde je sama zpravodajkou k části o silničních technických kontrolách užitkových vozidel. „Pevně doufám, že se podaří posunout se co nejblíže k dohodě na tomto balíčku ještě během tohoto půlroku. Jedná se o důležitou legislativu v oblasti dopravní bezpečnosti a ochrany životního prostředí, která zároveň dotváří jednotný evropský dopravní prostor,“ uvedla poslankyně.

Poslankyně Sehnalová zároveň vyzvala litevské předsednictví k dalším legislativním krokům v oblasti bezpečnosti na evropských silnicích. „Vzhledem k tomu, že jsme minulý týden na plenárním zasedání schválili rezoluci ke strategii snižování vážných zranění na evropských silnicích, apeluji na rychlé zavedení bezpečnostního systému eCall a to nejpozději do roku 2015,“ řekla Sehnalová.

Vyjednávání se zástupci litevského předsednictví o konkrétních legislativních návrzích v oblasti dopravy začalo na půdě Evropského parlamentu již v tomto týdnu a bude pokračovat až do konce prosince 2013, kdy Litva předá pomyslnou předsednickou štafetu Řecku.

Datum: 12.7.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]