Spolehlivou, rostoucí a otevřenou Evropu chce Litva také v oblasti dopravy

„Spolehlivá, rostoucí a otevřená Evropa.“ Tak zní hlavní motto nastupujícího litevského předsednictví Radě EU. Co to znamená pro oblast dopravy a cestovního ruchu představil poslancům Evropského parlamentu ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch v tomto týdnu Rimantas Sinkevičius, litevský ministr dopravy a spojů. Mezi hlavní dopravní priority bude zařazen rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva, čtvrtý železniční balíček, balíček technické způsobilosti vozidel, práva cestujících v letecké dopravě, evropský navigační systém Galileo a v neposlední řadě cestovní ruch.

Priority v oblasti dopravy

Jedním z kroků litevského předsednictví bude v rámci ostře sledovaného balíčku o technické způsobilosti vozidel snaha o pokrok ve vyjednávání dohody v prvním čtení pomocí tzv. trialogů, což jsou jednání předsednictví spolu se zástupci Parlamentu, Rady a Komise. Česká poslankyně, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) je v rámci balíčku zpravodajkou k silničním technickým kontrolám užitkových vozidel.

Litevské předsednictví bude dále usilovat o dosažení dohody mezi Radou a Parlamentem u směrnice pro alternativní paliva, která má za cíl snížit závislost na ropě, snížit emise skleníkových plynů a navýšit konkurenceschopnost evropské ekonomiky. V případě železničního balíčku, jehož cílem je navýšit účinnost a konkurenceschopnost v osobní železniční dopravě, se bude předsednictví snažit o dohodu mezi Radou a Parlamentem u technických návrhů, a to v případě evropské železniční agentury a směrnice o bezpečnosti na železnicích. V oblasti práv cestujících v letecké dopravě bude předsednictví usilovat o prosincovou dohodu s Radou v přístupu cestujících k informacím a asistenci, odškodnění v případě zpoždění, zrušení nebo odmítnutí přístupu na palubu.

Litevský ministr dopravy připomněl také očekávané zahájení jednání v Radě a Parlamentu o návrhu Jednotného evropského nebe 2+ a vyjednávání obecného přístupu s Radou o Evropské agentuře pro námořní bezpečnost. V rámci snah o více otevřenou Evropu, což pro litevské předsednictví znamená posílení spolupráce se zeměmi Východního partnerství, proběhnou v říjnu a listopadu jednání se zástupci dopravních ministerstev o otevření evropského dopravního trhu právě na tyto třetí země.

Priority v oblasti cestovního ruchu

Litva je, dle slov litevského ministra dopravy, jednou z vedoucích evropských zemí v oblasti cestovního ruchu. Jedním z hlavních témat je tak pro zemi i propojení cestovního ruchu s podporou růstu pracovních míst a podnikání. Vilnius bude v říjnu 2013 hostit 12. Evropské fórum cestovního ruchu se zaměřením na podporu ekonomického růstu a sociální pomoci v Evropě. Účastnit se akce budou rovněž poslanci Výboru pro dopravu a cestovního ruch Evropského parlamentu.

Europoslanci vyzvali k pokroku u 4. železničního balíčku a Jednotného evropského nebe

V reakci na vystoupení litevského ministra a představení hlavních priorit vyzvali poslanci ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch litevské předsednictví, aby železniční reforma byla i nadále projednávána formou balíčku, tedy aby všech šest legislativních návrhů Evropské komise bylo projednáváno současně. Další výzva směřovala k pokroku ve vyjednávání o leteckém balíčku, a aby bylo urychleno provádění Jednotného evropského nebe. Tento projekt usiluje o ztrojnásobení kapacity a snížení leteckých nákladů v evropském vzdušném prostoru na polovinu. Bohužel, ani po deseti letech své existence tato očekávání stále nenaplňuje.

Členka výboru, sociálně demokratická poslankyně Olga Sehnalová, ve svém vystoupení ocenila proaktivní přístup litevského předsednictví při prvním neformálním jednání se zpravodaji Parlamentu o Balíčku technické způsobilosti vozidel, kde je sama zpravodajkou k části o silničních technických kontrolách užitkových vozidel. „Pevně doufám, že se podaří posunout se co nejblíže k dohodě na tomto balíčku ještě během tohoto půlroku. Jedná se o důležitou legislativu v oblasti dopravní bezpečnosti a ochrany životního prostředí, která zároveň dotváří jednotný evropský dopravní prostor,“ uvedla poslankyně.

Poslankyně Sehnalová zároveň vyzvala litevské předsednictví k dalším legislativním krokům v oblasti bezpečnosti na evropských silnicích. „Vzhledem k tomu, že jsme minulý týden na plenárním zasedání schválili rezoluci ke strategii snižování vážných zranění na evropských silnicích, apeluji na rychlé zavedení bezpečnostního systému eCall a to nejpozději do roku 2015,“ řekla Sehnalová.

Vyjednávání se zástupci litevského předsednictví o konkrétních legislativních návrzích v oblasti dopravy začalo na půdě Evropského parlamentu již v tomto týdnu a bude pokračovat až do konce prosince 2013, kdy Litva předá pomyslnou předsednickou štafetu Řecku.

Datum: 12.7.2013

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Naše videa
TK - Balíček technické způsobilosti vozidel

2.7.2013 | Záznam vystoupení Olgy Sehnalové na tiskové konferenci - Balíček technické způsobilosti vozidel
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]