Spolehlivou, rostoucí a otevřenou Evropu chce Litva také v oblasti dopravy

„Spolehlivá, rostoucí a otevřená Evropa.“ Tak zní hlavní motto nastupujícího litevského předsednictví Radě EU. Co to znamená pro oblast dopravy a cestovního ruchu představil poslancům Evropského parlamentu ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch v tomto týdnu Rimantas Sinkevičius, litevský ministr dopravy a spojů. Mezi hlavní dopravní priority bude zařazen rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva, čtvrtý železniční balíček, balíček technické způsobilosti vozidel, práva cestujících v letecké dopravě, evropský navigační systém Galileo a v neposlední řadě cestovní ruch.

Priority v oblasti dopravy

Jedním z kroků litevského předsednictví bude v rámci ostře sledovaného balíčku o technické způsobilosti vozidel snaha o pokrok ve vyjednávání dohody v prvním čtení pomocí tzv. trialogů, což jsou jednání předsednictví spolu se zástupci Parlamentu, Rady a Komise. Česká poslankyně, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) je v rámci balíčku zpravodajkou k silničním technickým kontrolám užitkových vozidel.

Litevské předsednictví bude dále usilovat o dosažení dohody mezi Radou a Parlamentem u směrnice pro alternativní paliva, která má za cíl snížit závislost na ropě, snížit emise skleníkových plynů a navýšit konkurenceschopnost evropské ekonomiky. V případě železničního balíčku, jehož cílem je navýšit účinnost a konkurenceschopnost v osobní železniční dopravě, se bude předsednictví snažit o dohodu mezi Radou a Parlamentem u technických návrhů, a to v případě evropské železniční agentury a směrnice o bezpečnosti na železnicích. V oblasti práv cestujících v letecké dopravě bude předsednictví usilovat o prosincovou dohodu s Radou v přístupu cestujících k informacím a asistenci, odškodnění v případě zpoždění, zrušení nebo odmítnutí přístupu na palubu.

Litevský ministr dopravy připomněl také očekávané zahájení jednání v Radě a Parlamentu o návrhu Jednotného evropského nebe 2+ a vyjednávání obecného přístupu s Radou o Evropské agentuře pro námořní bezpečnost. V rámci snah o více otevřenou Evropu, což pro litevské předsednictví znamená posílení spolupráce se zeměmi Východního partnerství, proběhnou v říjnu a listopadu jednání se zástupci dopravních ministerstev o otevření evropského dopravního trhu právě na tyto třetí země.

Priority v oblasti cestovního ruchu

Litva je, dle slov litevského ministra dopravy, jednou z vedoucích evropských zemí v oblasti cestovního ruchu. Jedním z hlavních témat je tak pro zemi i propojení cestovního ruchu s podporou růstu pracovních míst a podnikání. Vilnius bude v říjnu 2013 hostit 12. Evropské fórum cestovního ruchu se zaměřením na podporu ekonomického růstu a sociální pomoci v Evropě. Účastnit se akce budou rovněž poslanci Výboru pro dopravu a cestovního ruch Evropského parlamentu.

Europoslanci vyzvali k pokroku u 4. železničního balíčku a Jednotného evropského nebe

V reakci na vystoupení litevského ministra a představení hlavních priorit vyzvali poslanci ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch litevské předsednictví, aby železniční reforma byla i nadále projednávána formou balíčku, tedy aby všech šest legislativních návrhů Evropské komise bylo projednáváno současně. Další výzva směřovala k pokroku ve vyjednávání o leteckém balíčku, a aby bylo urychleno provádění Jednotného evropského nebe. Tento projekt usiluje o ztrojnásobení kapacity a snížení leteckých nákladů v evropském vzdušném prostoru na polovinu. Bohužel, ani po deseti letech své existence tato očekávání stále nenaplňuje.

Členka výboru, sociálně demokratická poslankyně Olga Sehnalová, ve svém vystoupení ocenila proaktivní přístup litevského předsednictví při prvním neformálním jednání se zpravodaji Parlamentu o Balíčku technické způsobilosti vozidel, kde je sama zpravodajkou k části o silničních technických kontrolách užitkových vozidel. „Pevně doufám, že se podaří posunout se co nejblíže k dohodě na tomto balíčku ještě během tohoto půlroku. Jedná se o důležitou legislativu v oblasti dopravní bezpečnosti a ochrany životního prostředí, která zároveň dotváří jednotný evropský dopravní prostor,“ uvedla poslankyně.

Poslankyně Sehnalová zároveň vyzvala litevské předsednictví k dalším legislativním krokům v oblasti bezpečnosti na evropských silnicích. „Vzhledem k tomu, že jsme minulý týden na plenárním zasedání schválili rezoluci ke strategii snižování vážných zranění na evropských silnicích, apeluji na rychlé zavedení bezpečnostního systému eCall a to nejpozději do roku 2015,“ řekla Sehnalová.

Vyjednávání se zástupci litevského předsednictví o konkrétních legislativních návrzích v oblasti dopravy začalo na půdě Evropského parlamentu již v tomto týdnu a bude pokračovat až do konce prosince 2013, kdy Litva předá pomyslnou předsednickou štafetu Řecku.

Datum: 12.7.2013

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Litevské dny Olgy Sehnalové

11.11.2013 | Jaké byly Litevské dny? Podívejte se na naše video z průběhu akce
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]