Špatnými podmínkami profesionálních řidičů se bude zabývat Komise

Profesionální řidiči jsou dnes a denně vystavováni tlaku. Není výjimkou, že silniční dopravci plánují řidičům noční trasy o délce 500 – 700 km s fixními termíny dojezdů v ranních hodinách bez časové rezervy. Právě to je jedním z faktorů, který nutí řidiče k nedodržování povinných přestávek a porušování pravidel bezpečnosti silničního provozu. Celková únava organismu má za následek, že v ranních hodinách je výrazně vyšší nehodovost nákladních vozidel.

 

Europoslankyně Olga Sehnalová se proto rozhodla v této věci interpelovat Evropskou komisi. Položila jí otázku, zda neuvažuje o plošném nočním zákazu jízdy kamiónů,jako je tomu například v Rakousku, kde platí omezení jízd kamionů celoročně od 22 do 5 hodin, s výjimkou jízd vozidel se sníženou hlučností, přičemž maximální rychlost je omezena na 60 km/h.

 

Odpověď dostala europoslankyně v tomto týdnu. Dle Komise však v současné době neprobíhá žádný postup, který by v celé EU omezoval jízdu v nočních hodinách. Dřívější snahy o zavedení harmonizovaných pravidel týkajících se omezení provozu těžkých nákladních vozidel skončily neúspěchem.

 

Odpovědnost za řízení silniční dopravy, včetně omezení provozu těžkých nákladních vozidel,  tak podle Komise spočívá v první řadě na celostátních a v některých případech regionálních orgánech členských států. Veškeré tyto předpisy musí být samozřejmě v souladu s obecnými zásadami vyplývajícími ze Smlouvy, jako je např. zásada nediskriminace a zásada proporcionality.

Tento týden se na veřejném slyšení Výboru pro dopravu a cestovní ruch debatovalo o situaci na trhu silniční nákladní dopravy, kterého se zúčastnili jak zástupci ze strany profesionálních řidičů, tak zástupci dopravců.  Obě strany mají velmi odlišný pohled na současný neuspokojivý stav. Řidiči jsou vystavování tlaku ze strany dopravců a ti jsou naopak „tlačeni“ cenovou konkurencí.  Tím dochází ke snižování nákladů, které vede k tomu, že se někteří dopravci snaží různými způsoby obcházet zákony, na což pak nejvíc doplácí samotní řidiči.

 

„Často dostávám různé podněty řidičů, kteří v odvětví silniční dopravy pracují a poukazují na různé praktiky, se kterými se na svých cestách po Evropě běžně setkávají. I můj dotaz na Komisi vycházel z konkrétních zkušeností. I na veřejném slyšení v dopravním výboru tento týden probíhala ohledně podmínek v sektoru silniční dopravy bouřlivá debata. Považuji současnou situaci za neuspokojivou. Tzv. „silniční balíček“, který ohlásila Evropská komise pro příští rok, by se měl mimo jiné zabývat revizí sociálních a bezpečnostních standardů v silniční dopravě. Věřím, že Komise bude mít skutečnou ambici situaci zlepšit," dodala Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu

Datum: 8.5.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]