Skrytý potenciál ponehodové péče

Prevenci vzniku závažných dopravních nehod je věnována celospolečenská pozornost. 
Co se ovšem děje se zraněnými po nehodách? 
Je skutečně uděláno vše pro jejich přežití a navrácení do normálního života?  
Dle průzkumu provedeného ve státech OECD může být zdokonalením ponehodové péče dosaženo 5-25% redukce obětí dopravních nehod.

Těmto i dalším tématům se věnoval seminář na téma "ponehodová péče", který se dnes uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová na něm představila automatický systém tísňového volání eCall, který může v Evropské unii zachránit až 2500 životů ročně.
 

Každý rok zemře na silnicích celého světa bezmála 1,3 milionu lidí, dalších zhruba 50 milionů je zraněno. Dle Světové zdravotnické organizace jsou dopravní nehody třetí nejčastější příčinou smrti. U mladých jedinců ve věku 15-29 let dokonce nejčastější. „Pokud nebudou přijata zásadní opatření, v r. 2020 bude na světových silnicích umírat až 1,9 milionu lidí,“ upřesňuje Alena Šteflová, ředitelka kanceláře WHO v České republice. 
Pět základních oblastí preventivních opatření Dekády bezpečnosti silničního provozu vyhlášené OSN na období let 2011-2020 by mělo napomoci zastavit růst počtu obětí dopravních nehod. Jednou z klíčových oblastí, kterým je věnována pozornost, je komplexní ponehodová péče o zraněné. Právem. Ve státech OECD může být díky zdokonalené ponehodové péči dosaženo 5-25% redukce obětí nehod.

Ponehodová péče je strategickou oblastí
Rovněž Evropská unie věnuje ponehodové péči náležitou pozornost. Není to bezdůvodné. Počty usmrcených při dopravních nehodách jsou jen vrcholem ledovce. Na jednoho usmrceného připadají další 4 jedinci, kteří se stávají následkem nehody trvale invalidní, 10 těžce zraněných a 40 zraněných lehce. Ekonomické následky jsou enormní, ročně dosahují minimálně 1,5 % HDP. Evropská komise přijala strategický dokument, jenž by měl být zárukou, že počty usmrcených budou do roku 2020 oproti roku 2010 nižší o celou polovinu. Jednou ze strategických oblastí, která by měla napomoci dosáhnout tohoto ambiciózního cíle, je ponehodová péče. Jedná se o řetězec opatření mířících na bezpečnostní parametry vozidel a infrastruktury, dostupnost pomoci v případě stavu nouze, rychlost a koordinaci zásahů, efektivitu první pomoci a rehabilitace apod. Potenciál efektivně fungujícího systému ponehodové péče je enormní. Podle švédské studie provedené v roce 2001 zhruba 48 procent obětí DN utrpí zranění neslučitelná se životem. Z těch, co utrpěli zranění, jež nebylo smrtelné, mohlo pět procent přežít, pokud by byli včas objeveni, 12 procent by mohlo být zachráněno, pokud by byli zranění včas dopraveni do nemocnice a zbývajících cca 32 procent by mohlo přežít, pokud by zranění byli dopraveni do specializovaného traumacentra. „Je ovšem třeba mít na paměti, že ponehodová péče musí být součástí komplexního systému řízení oblasti bezpečnosti provozu. V opačném případě se řada navrhovaných opatření stane pouze teoretickou fikcí,“ upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Včasné nahlášení nehody sníží počty obětí
Jedním z konkrétních opatření s potenciálem citelně snížit počty obětí dopravních nehod je veřejný systém tísňového volání eCall. Předpokládá se, že urychlí příjezd záchranných složek o 40 procent v městských a o polovinu ve venkovských oblastech. „Systém eCall by tak měl každoročně zachránit v Evropské unii až 2 500 lidských životů a snížit závažnost zdravotních následků nehod u desítek tisíců zraněných,“ vysvětluje Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu. Navíc včasné nahlášení vzniku dopravních nehod napomůže snížit náklady spojené s výskytem dopravních kongescí, a to o 3 až 17 procent.  

Porozumět mechanismu vzniku dopravních nehod je důležité
Klíčový význam při prevenci vzniku závažných dopravních nehod hraje schopnost detailně porozumět mechanismu jejich vzniku. Tzv. hloubkovou analýzou dopravních nehod se od roku 2011 zabývá Centrum dopravního výzkumu Brno. Jedná se o komplex výzkumných činností vedoucích k úplnému a přesnému poznání nehodového děje, jeho příčin a následků. Jedním z cílů je přispět ke snižování výskytu závažných dopravních nehod a jejich následků. Výzkumníci se mj. zaobírají tím, jaká zranění a jakým mechanismem při nehodách vznikají. „To mj. slouží jako prevence jejich výskytu, užitečná data mohou být využita odborníky zaměřenými na problematiku dopravní infrastruktury, vozidla i tzv. lidský faktor. V zásadě pak mohou našich poznatků využít všechny skupiny účastníků silničního provozu jako účinné prevence vzniku závažných poškození zdraví při nehodách,“ vysvětluje Jindřich Frič z Centra dopravního výzkumu.

V České republice máme optimalizovanou síť traumatologických center 
Významnou roli v péči o jedince, kteří utrpěli při nehodách závažná zranění, sehrávají specializovaná traumatologická centra. V České republice se podařilo vytvořit dostatečně hustou a optimalizovanou síť těchto specializovaných pracovišť. „Disponují příslušně vzdělaným personálem, potřebným přístrojovým vybavením a rovněž tak adekvátně vybavenými operačními sály. K dispozici mají sofistikovaný systém předávání znalostí a zkušeností, rovněž tak jsou zapojena do evropské spolupráce. Aktivní je Národní registr úrazů. Je třeba jeho data využívat,“ konstatuje Ladislav Plánka, přednosta Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie ve FN v Brně.

Další informace a prezentace jednotlivých vystupujících najdete na http://www.bezpecne-ops.cz/news/741/skryty-potencial-ponehodove-pece.html

Datum: 22.6.2015

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
TK - Balíček technické způsobilosti vozidel

2.7.2013 | Záznam vystoupení Olgy Sehnalové na tiskové konferenci - Balíček technické způsobilosti vozidel
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]