Skrytý potenciál ponehodové péče

Prevenci vzniku závažných dopravních nehod je věnována celospolečenská pozornost. 
Co se ovšem děje se zraněnými po nehodách? 
Je skutečně uděláno vše pro jejich přežití a navrácení do normálního života?  
Dle průzkumu provedeného ve státech OECD může být zdokonalením ponehodové péče dosaženo 5-25% redukce obětí dopravních nehod.

Těmto i dalším tématům se věnoval seminář na téma "ponehodová péče", který se dnes uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová na něm představila automatický systém tísňového volání eCall, který může v Evropské unii zachránit až 2500 životů ročně.
 

Každý rok zemře na silnicích celého světa bezmála 1,3 milionu lidí, dalších zhruba 50 milionů je zraněno. Dle Světové zdravotnické organizace jsou dopravní nehody třetí nejčastější příčinou smrti. U mladých jedinců ve věku 15-29 let dokonce nejčastější. „Pokud nebudou přijata zásadní opatření, v r. 2020 bude na světových silnicích umírat až 1,9 milionu lidí,“ upřesňuje Alena Šteflová, ředitelka kanceláře WHO v České republice. 
Pět základních oblastí preventivních opatření Dekády bezpečnosti silničního provozu vyhlášené OSN na období let 2011-2020 by mělo napomoci zastavit růst počtu obětí dopravních nehod. Jednou z klíčových oblastí, kterým je věnována pozornost, je komplexní ponehodová péče o zraněné. Právem. Ve státech OECD může být díky zdokonalené ponehodové péči dosaženo 5-25% redukce obětí nehod.

Ponehodová péče je strategickou oblastí
Rovněž Evropská unie věnuje ponehodové péči náležitou pozornost. Není to bezdůvodné. Počty usmrcených při dopravních nehodách jsou jen vrcholem ledovce. Na jednoho usmrceného připadají další 4 jedinci, kteří se stávají následkem nehody trvale invalidní, 10 těžce zraněných a 40 zraněných lehce. Ekonomické následky jsou enormní, ročně dosahují minimálně 1,5 % HDP. Evropská komise přijala strategický dokument, jenž by měl být zárukou, že počty usmrcených budou do roku 2020 oproti roku 2010 nižší o celou polovinu. Jednou ze strategických oblastí, která by měla napomoci dosáhnout tohoto ambiciózního cíle, je ponehodová péče. Jedná se o řetězec opatření mířících na bezpečnostní parametry vozidel a infrastruktury, dostupnost pomoci v případě stavu nouze, rychlost a koordinaci zásahů, efektivitu první pomoci a rehabilitace apod. Potenciál efektivně fungujícího systému ponehodové péče je enormní. Podle švédské studie provedené v roce 2001 zhruba 48 procent obětí DN utrpí zranění neslučitelná se životem. Z těch, co utrpěli zranění, jež nebylo smrtelné, mohlo pět procent přežít, pokud by byli včas objeveni, 12 procent by mohlo být zachráněno, pokud by byli zranění včas dopraveni do nemocnice a zbývajících cca 32 procent by mohlo přežít, pokud by zranění byli dopraveni do specializovaného traumacentra. „Je ovšem třeba mít na paměti, že ponehodová péče musí být součástí komplexního systému řízení oblasti bezpečnosti provozu. V opačném případě se řada navrhovaných opatření stane pouze teoretickou fikcí,“ upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Včasné nahlášení nehody sníží počty obětí
Jedním z konkrétních opatření s potenciálem citelně snížit počty obětí dopravních nehod je veřejný systém tísňového volání eCall. Předpokládá se, že urychlí příjezd záchranných složek o 40 procent v městských a o polovinu ve venkovských oblastech. „Systém eCall by tak měl každoročně zachránit v Evropské unii až 2 500 lidských životů a snížit závažnost zdravotních následků nehod u desítek tisíců zraněných,“ vysvětluje Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu. Navíc včasné nahlášení vzniku dopravních nehod napomůže snížit náklady spojené s výskytem dopravních kongescí, a to o 3 až 17 procent.  

Porozumět mechanismu vzniku dopravních nehod je důležité
Klíčový význam při prevenci vzniku závažných dopravních nehod hraje schopnost detailně porozumět mechanismu jejich vzniku. Tzv. hloubkovou analýzou dopravních nehod se od roku 2011 zabývá Centrum dopravního výzkumu Brno. Jedná se o komplex výzkumných činností vedoucích k úplnému a přesnému poznání nehodového děje, jeho příčin a následků. Jedním z cílů je přispět ke snižování výskytu závažných dopravních nehod a jejich následků. Výzkumníci se mj. zaobírají tím, jaká zranění a jakým mechanismem při nehodách vznikají. „To mj. slouží jako prevence jejich výskytu, užitečná data mohou být využita odborníky zaměřenými na problematiku dopravní infrastruktury, vozidla i tzv. lidský faktor. V zásadě pak mohou našich poznatků využít všechny skupiny účastníků silničního provozu jako účinné prevence vzniku závažných poškození zdraví při nehodách,“ vysvětluje Jindřich Frič z Centra dopravního výzkumu.

V České republice máme optimalizovanou síť traumatologických center 
Významnou roli v péči o jedince, kteří utrpěli při nehodách závažná zranění, sehrávají specializovaná traumatologická centra. V České republice se podařilo vytvořit dostatečně hustou a optimalizovanou síť těchto specializovaných pracovišť. „Disponují příslušně vzdělaným personálem, potřebným přístrojovým vybavením a rovněž tak adekvátně vybavenými operačními sály. K dispozici mají sofistikovaný systém předávání znalostí a zkušeností, rovněž tak jsou zapojena do evropské spolupráce. Aktivní je Národní registr úrazů. Je třeba jeho data využívat,“ konstatuje Ladislav Plánka, přednosta Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie ve FN v Brně.

Další informace a prezentace jednotlivých vystupujících najdete na http://www.bezpecne-ops.cz/news/741/skryty-potencial-ponehodove-pece.html

Datum: 22.6.2015

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Tisková zpráva Olgy Sehnalové: Zákaz dvojí kvality výrobků vracím k hlasování

10.4.2019 |

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD) dostála svému slibu a snaží se o přepracování textu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Dnes předala dostatečné množství podpisů pod pozměňovací návrh, který má vrátit do textu ... pokračování

Naše videa
Litevské dny Olgy Sehnalové

11.11.2013 | Jaké byly Litevské dny? Podívejte se na naše video z průběhu akce
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]