Silniční doprava: Je restrikce kabotáže stále potřebná?

Na úterním veřejném slyšení v Evropském parlamentu o současné situaci na trhu silniční dopravy v EU představili experti a zástupci zájmových skupin členům Výboru pro dopravu a cestovní ruch pohled na situaci v oblasti kabotáže (jinými slovy silniční nákladní nebo osobní přepravy, kterou provádí dopravce sídlící v jednom státě, mezi dvěma místy ležícími v jiném státě). Závěry studií o kabotáži a pracovních a sociálních podmínkách profesionálních řidičů v silniční dopravě vypracované na žádost Výboru pro dopravu, stejně jako prohlášení sociálních partnerů, poukazují na výrazné zhoršení pracovních a sociálních podmínek v této oblasti. Poslanci Evropského parlamentu proto vyzvali Komisi, aby zpomalila kroky k dalšímu otevírání trhu s kabotáží.

Nařízení ES 1072/2009 sice vytvořilo společný soubor pravidel a omezení pro kabotáž, problém je však v tom, že stávající sociální a fiskální rozdíly mezi členskými státy, nedostatečné vymáhání v některých zemích a významné rozdíly v systému mýtného jsou podle Roberty Frisoni, spoluautorky studie o „Rozvoji a provádění silniční kabotáže v EU“, stále hlavní překážkou spravedlivé soutěže v mezinárodní nákladní silniční dopravě.

„Dnešní debata ukázala, že kabotáž je vnímaná spíše než jako příležitost k efektivnější dopravě jako problém sociálního dumpingu a obav o pracovní místa a kvůli silnému tlaku na snižování nákladů i negativní dopady na pracovní podmínky v tomto sektoru, kterých jsme svědky. Skutečností je, že podmínky pro práci řidičů jsou v mnoha ohledech nevyhovující a se stupňujícím se ekonomickým tlakem vidíme spíše než zlepšování, opačný trend. Ukazují se tak rozpory jednotného vnitřního trhu, které ještě více prohloubila ekonomická krize, jejichž řešením ale nemůže být opětovné vytváření bariér,“ uvedla poslankyně Evropského parlamentu a členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D).

Méně nákladů, více soutěže
Roberta Frisoni dále uvedla, že rozšíření, které působilo jako hlavní hnací síla pro změnu, vedlo ke snížení operačních nákladů pro průmysl v EU15, zatímco přepravní společnosti registrované ve "starých" členských státech ztratily podíly na trhu. Rozsah kabotáže v EU se v období 2006 až 2011 zvýšil o třetinu a Polsko se podle výsledků studie stalo předním poskytovatelem služeb v oblasti silniční přepravy.

Jak vysvětlil další z autorů studie, Enrico Pastori, provozovatelé dopravy hledají různá řešení, která by jim zajistila konkurenceschopnost na trhu a uzavírají smlouvy založené na výkonu nebo tzv. “letter-box companies”, tedy firmy, které se snaží obcházet sociální a jiné standardy své domovské země tím, že formálně působí v zahraničí a své zaměstnance do ní „jen“ vysílají.

„Snižuje to náklady na nákladní dopravu, ale zároveň podstatně zhoršuje pracovní a životní podmínky profesionálních řidičů,“ dodal Pastori. Vedle všeobecného poklesu příjmů a zvyšujícího se počtu pracovních hodin řidičů také zmínil „diskriminaci na základě národnosti u platů a pracovních podmínek“.

Sociální partneři volají po lepším vymáhání, ne po nové legislativě
Na jeho názor reagovali Robert Parrillo z Federace pracovníků v dopravě (Transport Workers' Federation - ETF) a Michael Nielsen z Mezinárodní unie silniční dopravy (International Road Transport Union - IRU). Oba se postavili proti dalšímu otevírání trhu a vyzvali k vytvoření plánu pro větší sociální harmonizaci a lepší vymáhání existující legislativy. Philip Stoke (Eurocontrol) vysvětlil, že je obtížné kabotáž kontrolovat a dodal, že další liberalizace by vedla k většímu ohrožení silniční bezpečnosti, protože vozidla i řidiči by zůstávali daleko od svých základen po ještě delší dobu.

Tommy Pilarp z Evropské asociace spedičních, dopravních, logistických a celních služeb (CLECAT) se vyslovil pro „postupnou liberalizaci s pokračující harmonizací“, ale trval na tom, že boj proti podvodům by neměl bránit dalšímu otevírání trhu.

Pozice europoslanců z Výboru pro dopravu a cestovní ruch
Europoslanec Said El Khadraoui (koordinátor S&D, Belgie) se podivoval, proč evropský registr pro dopravní společnosti ještě nebyl zprovozněn, když měl být zřízený na konci roku 2012. Jeho kolegyně Silvia Ticău (S&D, Rumunsko) dodala, že to nejsou východoevropští řidiči, kdo ovlivňuje soutěž, ale řidiči ze třetích zemí, kteří mohou po Evropě legálně řídit až po dobu 185 dní.

Europoslanec Werner Kuhn (EPP, Německo) řekl, že nepodpoří žádnou další liberalizaci, dokud stávající pravidla nebudou lépe vynucována a harmonizována. „Malý prospěch (ze současné legislativy o kabotáži) je placen velmi vysokou sociální cenou,“ podotkl jeho kolega Dominique Riquet (EPP, Francie). „Tisíce řidičů ztratily svou práci a teď jsou na cestách tisíce otroků! Parlament by měl využít svých možností a novou revizi současné legislativy vůbec nedopustit,“ dodal.

Robert Zile (ECR, Litva) a Philippe De Backer (ALDE, Belgie) uvedli, že volný trh by měl směřovat k harmonizaci a vyjádřili svůj nesouhlas s ochranářskou politikou a určováním cen na trhu. „Zpomalení liberalizace by nemělo vést k uzavírání trhu a omezování čtyř základních svobod EU, zvláště když se ukáže, že v odvětví čelíme nadměrné kapacitě,“ uvedl Zile.

Zdroje: Evropský parlament, Revue politika

Datum: 26.4.2013

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová

17.4.2019 |

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ... pokračování

Naše videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]