Silniční doprava: Je restrikce kabotáže stále potřebná?

Na úterním veřejném slyšení v Evropském parlamentu o současné situaci na trhu silniční dopravy v EU představili experti a zástupci zájmových skupin členům Výboru pro dopravu a cestovní ruch pohled na situaci v oblasti kabotáže (jinými slovy silniční nákladní nebo osobní přepravy, kterou provádí dopravce sídlící v jednom státě, mezi dvěma místy ležícími v jiném státě). Závěry studií o kabotáži a pracovních a sociálních podmínkách profesionálních řidičů v silniční dopravě vypracované na žádost Výboru pro dopravu, stejně jako prohlášení sociálních partnerů, poukazují na výrazné zhoršení pracovních a sociálních podmínek v této oblasti. Poslanci Evropského parlamentu proto vyzvali Komisi, aby zpomalila kroky k dalšímu otevírání trhu s kabotáží.

Nařízení ES 1072/2009 sice vytvořilo společný soubor pravidel a omezení pro kabotáž, problém je však v tom, že stávající sociální a fiskální rozdíly mezi členskými státy, nedostatečné vymáhání v některých zemích a významné rozdíly v systému mýtného jsou podle Roberty Frisoni, spoluautorky studie o „Rozvoji a provádění silniční kabotáže v EU“, stále hlavní překážkou spravedlivé soutěže v mezinárodní nákladní silniční dopravě.

„Dnešní debata ukázala, že kabotáž je vnímaná spíše než jako příležitost k efektivnější dopravě jako problém sociálního dumpingu a obav o pracovní místa a kvůli silnému tlaku na snižování nákladů i negativní dopady na pracovní podmínky v tomto sektoru, kterých jsme svědky. Skutečností je, že podmínky pro práci řidičů jsou v mnoha ohledech nevyhovující a se stupňujícím se ekonomickým tlakem vidíme spíše než zlepšování, opačný trend. Ukazují se tak rozpory jednotného vnitřního trhu, které ještě více prohloubila ekonomická krize, jejichž řešením ale nemůže být opětovné vytváření bariér,“ uvedla poslankyně Evropského parlamentu a členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D).

Méně nákladů, více soutěže
Roberta Frisoni dále uvedla, že rozšíření, které působilo jako hlavní hnací síla pro změnu, vedlo ke snížení operačních nákladů pro průmysl v EU15, zatímco přepravní společnosti registrované ve "starých" členských státech ztratily podíly na trhu. Rozsah kabotáže v EU se v období 2006 až 2011 zvýšil o třetinu a Polsko se podle výsledků studie stalo předním poskytovatelem služeb v oblasti silniční přepravy.

Jak vysvětlil další z autorů studie, Enrico Pastori, provozovatelé dopravy hledají různá řešení, která by jim zajistila konkurenceschopnost na trhu a uzavírají smlouvy založené na výkonu nebo tzv. “letter-box companies”, tedy firmy, které se snaží obcházet sociální a jiné standardy své domovské země tím, že formálně působí v zahraničí a své zaměstnance do ní „jen“ vysílají.

„Snižuje to náklady na nákladní dopravu, ale zároveň podstatně zhoršuje pracovní a životní podmínky profesionálních řidičů,“ dodal Pastori. Vedle všeobecného poklesu příjmů a zvyšujícího se počtu pracovních hodin řidičů také zmínil „diskriminaci na základě národnosti u platů a pracovních podmínek“.

Sociální partneři volají po lepším vymáhání, ne po nové legislativě
Na jeho názor reagovali Robert Parrillo z Federace pracovníků v dopravě (Transport Workers' Federation - ETF) a Michael Nielsen z Mezinárodní unie silniční dopravy (International Road Transport Union - IRU). Oba se postavili proti dalšímu otevírání trhu a vyzvali k vytvoření plánu pro větší sociální harmonizaci a lepší vymáhání existující legislativy. Philip Stoke (Eurocontrol) vysvětlil, že je obtížné kabotáž kontrolovat a dodal, že další liberalizace by vedla k většímu ohrožení silniční bezpečnosti, protože vozidla i řidiči by zůstávali daleko od svých základen po ještě delší dobu.

Tommy Pilarp z Evropské asociace spedičních, dopravních, logistických a celních služeb (CLECAT) se vyslovil pro „postupnou liberalizaci s pokračující harmonizací“, ale trval na tom, že boj proti podvodům by neměl bránit dalšímu otevírání trhu.

Pozice europoslanců z Výboru pro dopravu a cestovní ruch
Europoslanec Said El Khadraoui (koordinátor S&D, Belgie) se podivoval, proč evropský registr pro dopravní společnosti ještě nebyl zprovozněn, když měl být zřízený na konci roku 2012. Jeho kolegyně Silvia Ticău (S&D, Rumunsko) dodala, že to nejsou východoevropští řidiči, kdo ovlivňuje soutěž, ale řidiči ze třetích zemí, kteří mohou po Evropě legálně řídit až po dobu 185 dní.

Europoslanec Werner Kuhn (EPP, Německo) řekl, že nepodpoří žádnou další liberalizaci, dokud stávající pravidla nebudou lépe vynucována a harmonizována. „Malý prospěch (ze současné legislativy o kabotáži) je placen velmi vysokou sociální cenou,“ podotkl jeho kolega Dominique Riquet (EPP, Francie). „Tisíce řidičů ztratily svou práci a teď jsou na cestách tisíce otroků! Parlament by měl využít svých možností a novou revizi současné legislativy vůbec nedopustit,“ dodal.

Robert Zile (ECR, Litva) a Philippe De Backer (ALDE, Belgie) uvedli, že volný trh by měl směřovat k harmonizaci a vyjádřili svůj nesouhlas s ochranářskou politikou a určováním cen na trhu. „Zpomalení liberalizace by nemělo vést k uzavírání trhu a omezování čtyř základních svobod EU, zvláště když se ukáže, že v odvětví čelíme nadměrné kapacitě,“ uvedl Zile.

Zdroje: Evropský parlament, Revue politika

Datum: 26.4.2013

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Promítání dokumentu Šmejdi a debata o nekalých obchodních praktikách

24.9.2013 | Záznam z promítání dokumentu Šmejdi v Evropském parlamentu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]