Seminář k Mezinárodnímu dni žen o postavení žen, zdraví dětí a mládeže

Sociálně demokratické ženy (SDŽ) vedené předsedkyní Jindřiškou Maršovou uspořádaly dne 8. března, u příležitosti svátku Mezinárodního dne žen, seminář věnovaný tématům souvisejícím se zlepšením podmínek pro život žen a mládeže v naší společnosti. Důležitost semináře potvrdili svojí účastí premiér Bohuslav Sobotka, ministr školství, tělovýchovy a mládeže Marcel Chládek, 1. místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková a řada dalších významných osobností ČSSD, nechyběla ani dlouholetá členka SDŽ a europoslankyně Olga Sehnalová.

V dopoledním programu byl nejprve účastnicemi a účastníky vyzvednut nepominutelný nárok žen na rozhodnutí o počtu svých dětí a čase, kdy je přivedou na svět, to znamená právo žen na reprodukční zdraví.

Účastnice a účastníci semináře odmítli problematický návrh zákona ke službám péče o děti v tzv. dětských skupinách prosazovaný poslanci TOP 09. Je povinností vlády zajistit prostředky na mateřské školy tak, aby předškolní péče a vzdělávání byly v rukou kvalifikovaných učitelů a byly finančně a místně dostupné. Péče a vzdělání nejmenších nesmí být předmětem experimentu jako naše těžce zkoušené školství.

Sociálně demokratické ženy jako první upozornily na problém ubytoven a proto vítají prioritu vlády - zákon o sociálním bydlení. Bydlení je základním sociálním právem a musí být dostupné všem. Domov nemůže být ubytovnou.

Sociálně demokratické ženy zdůraznily, že se zasazují o změnu zákona o exekucích v takové formě, aby nedocházelo k okrádání nevinných lidí tak, jako je tomu dosud. Výsledkem stokorunových dluhů nemůže být existenční zničení dlužníků a milionové zisky pro advokáty a exekutory.

Odpolední program byl věnován Národní zprávě o zdraví a životním stylu dětí a mládeže. V panelové diskusi došlo ke shodě, že nejdůležitějším opatřením pro zlepšení životního stylu dětí a mládeže je zvýšení pohybové aktivity s důrazem na aktivní dopravu (chůze, jízda na kole), sportování na veřejných hřištích a v neposlední řadě zavedení třetí hodiny tělesné výchovy. S tím souvisí i naprostá nutnost odstranit ze škol komerční automaty na prodej nezdravých sladkostí a nápojů.

Alarmujícím problémem je eskalující ohrožení naší mládeže návykovými látkami a návykovými činnostmi. Pro celou naši společnost jsou šokující výsledky Národní zprávy, ze které vyplývá, že naše děti a mládež jsou ve světovém měřítku na prvních místech v konzumaci alkoholu, drog i v gamblerství. Řešení leží v koordinovaném přístupu a v prevenci a to již u dětí v mateřských a na základních školách.

Odpovědnost, jak přispět k pozitivní změně stylu, jakým děti a mládež tráví čas, mají stejnou měrou rodiče, školy i stát. Politika nápravy musí začít okamžitě. Zdraví našich dětí a mládeže je pro nás všechny nejcennější hodnotou.

 

Zdroj: ČSSD

Datum: 10.3.2014

Podobné články:

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]