Sečteno, podtrženo – Evropský parlament schválil Víceletý finanční rámec

Vleklá jednání mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí skončila. Evropský parlament dnes finálně odhlasoval dohodu o Víceletém finančním rámci na roky 2014 – 2020. Znamená to, že Evropská unie má zajištěné financování unijních politik a programů na nadcházejících sedm let.

Hlasování o Víceletém finančním rámci bylo několikrát odloženo. Důvodem byla podmínka ze strany většiny europoslanců, aby se členské státy zavázaly, že vyrovnají nesplacené účty z roku 2013. „Rozpočet na rok 2014 bude prvním rozpočtem nového rozpočtového období. Na tento rozpočet mají vliv ale i závazky z předchozího roku. Není možné, aby nová sedmiletá etapa začínala schodkem,“ uvedla europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), která úmluvu mezi institucemi vítá. Dohoda je dobrou zprávou také pro Českou republiku, která má obdržet z Fondu solidarity EU kompenzace za letní povodně ve výši 15,9 mil. EUR. Navrhovaný objem rozpočtu na rok 2014 je 135,5 mld. EUR na platbách a 142,6 mld. EUR na závazcích. Hlasovat se o něm má finálně zítra.

V rámci jednání o Víceletém finančním rámci Evropský parlament dále požadoval flexibilitu, aby bylo možno plně využít stanovených stropů pro závazky (960 miliard EUR) a platby (908,4 miliardy EUR). „Výše rozpočtu – tak, jak jej navrhli zástupci členských států – je poprvé v historii nižší, než v předchozím období. Tento vysoce restriktivní rozpočet má platit po dobu nadcházejících sedmi let. Proto Parlament požadoval například lepší flexibilitu financí, tzn. možnost přesouvat prostředky mezi jednotlivými roky a kategoriemi výdajů,“ vysvětlila poslankyně Sehnalová. Členské státy a Parlament se proto dohodly na metodě pro převoditelnost nevyužitých prostředků (v rámci daných stropů pro platby) mezi jednotlivými lety, objem takto přesouvaných prostředků bude ale „zastropován“, a to ve výši 7 mld. EUR pro rok 2018, 9 mld. EUR pro rok 2019 a 10 mld. EUR pro rok 2020.

Důležitou podmínkou byla i povinná revize rozpočtu uprostřed nadcházejícího období, tedy na konci roku 2016. „Dohoda umožní zhodnotit dosavadní nastavení víceletého finančního rámce a reagovat na aktuální hospodářskou situaci v EU a jejích členských státech,“ uvedla dále poslankyně.

Evropský parlament dále prosazoval ambiciózní dohodu o vlastních zdrojích Evropské unie, které by do budoucna mohly nahradit národní příspěvky. V této souvislosti se nejčastěji hovoří o dani z finančních transakcí. Pokroku ohledně vytvoření pracovní skupiny pro vlastní zdroje rozpočtu EU bylo nakonec dosaženo.

V neposlední řadě bylo docíleno i dohody ohledně priorit Evropského parlamentu v oblastech zaměstnanosti, výzkumu a inovací, správy hranic či humanitární pomoci. Za účelem boje proti nezaměstnanosti mladých, ale také podpory výzkumu, může být celková částka určená na tyto priority v rámci víceletého rozpočtu vynaložena již během prvních dvou let (tedy v letech 2014 a 2015).

Stoprocentní spokojenost v Evropském parlamentu však zdaleka nepanuje. Řada europoslanců se vyslovila, že způsob, jakým bylo dohody o Víceletém finančním rámci dosaženo, považuje za politováníhodný, neboť Parlament při jednáních mezi Radou a Komisí nebyl vnímán jako rovnocenný partner. „Do budoucna se bude potřeba podívat na celý proces vyjednávání okolo Víceletého finančního rámce a vyvodit z něj nezbytné závěry, které v budoucnu přispějí nejen k lepší komunikaci, ale také k větší demokratičnosti a transparentnosti celého postupu,“ uzavřela poslankyně Sehnalová.

Datum: 19.11.2013

Podobné články:

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Návštěvnická skupina v Bruselu 4.12.2018

Dnes jsem v Evropském parlamentu přivítala další skupinu návštěvníků z České republiky. Byli mezi nimi mimo jiné vítězné školní týmy soutěže Spotřeba pro život, studentky a studenti Parlamentu dětí a mládeže, Český svaz žen ze Zlínského kraje, vítězové soutěže Evropských ...

Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu 28.11.2018

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské unie? ...

Jak to vidím já
Olga Sehnalová k debatě Evropského parlamentu Střet ...

...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Nejen o dvojí kvalitě mluvila Olga Sehnalová v debatě pro Aktuálně.cz

31.5.2018 | Češi chtějí jíst stejně kvalitní potraviny jako Němci. Měla by se kvůli tomu zakázat současná praxe, kdy někteří výrobci nabízejí potraviny s různým složením v Česku, než například v Německu? V debatě pro Aktuálně.cz Olga Sehnalová ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]