Sečteno, podtrženo – Evropský parlament schválil Víceletý finanční rámec

Vleklá jednání mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí skončila. Evropský parlament dnes finálně odhlasoval dohodu o Víceletém finančním rámci na roky 2014 – 2020. Znamená to, že Evropská unie má zajištěné financování unijních politik a programů na nadcházejících sedm let.

Hlasování o Víceletém finančním rámci bylo několikrát odloženo. Důvodem byla podmínka ze strany většiny europoslanců, aby se členské státy zavázaly, že vyrovnají nesplacené účty z roku 2013. „Rozpočet na rok 2014 bude prvním rozpočtem nového rozpočtového období. Na tento rozpočet mají vliv ale i závazky z předchozího roku. Není možné, aby nová sedmiletá etapa začínala schodkem,“ uvedla europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), která úmluvu mezi institucemi vítá. Dohoda je dobrou zprávou také pro Českou republiku, která má obdržet z Fondu solidarity EU kompenzace za letní povodně ve výši 15,9 mil. EUR. Navrhovaný objem rozpočtu na rok 2014 je 135,5 mld. EUR na platbách a 142,6 mld. EUR na závazcích. Hlasovat se o něm má finálně zítra.

V rámci jednání o Víceletém finančním rámci Evropský parlament dále požadoval flexibilitu, aby bylo možno plně využít stanovených stropů pro závazky (960 miliard EUR) a platby (908,4 miliardy EUR). „Výše rozpočtu – tak, jak jej navrhli zástupci členských států – je poprvé v historii nižší, než v předchozím období. Tento vysoce restriktivní rozpočet má platit po dobu nadcházejících sedmi let. Proto Parlament požadoval například lepší flexibilitu financí, tzn. možnost přesouvat prostředky mezi jednotlivými roky a kategoriemi výdajů,“ vysvětlila poslankyně Sehnalová. Členské státy a Parlament se proto dohodly na metodě pro převoditelnost nevyužitých prostředků (v rámci daných stropů pro platby) mezi jednotlivými lety, objem takto přesouvaných prostředků bude ale „zastropován“, a to ve výši 7 mld. EUR pro rok 2018, 9 mld. EUR pro rok 2019 a 10 mld. EUR pro rok 2020.

Důležitou podmínkou byla i povinná revize rozpočtu uprostřed nadcházejícího období, tedy na konci roku 2016. „Dohoda umožní zhodnotit dosavadní nastavení víceletého finančního rámce a reagovat na aktuální hospodářskou situaci v EU a jejích členských státech,“ uvedla dále poslankyně.

Evropský parlament dále prosazoval ambiciózní dohodu o vlastních zdrojích Evropské unie, které by do budoucna mohly nahradit národní příspěvky. V této souvislosti se nejčastěji hovoří o dani z finančních transakcí. Pokroku ohledně vytvoření pracovní skupiny pro vlastní zdroje rozpočtu EU bylo nakonec dosaženo.

V neposlední řadě bylo docíleno i dohody ohledně priorit Evropského parlamentu v oblastech zaměstnanosti, výzkumu a inovací, správy hranic či humanitární pomoci. Za účelem boje proti nezaměstnanosti mladých, ale také podpory výzkumu, může být celková částka určená na tyto priority v rámci víceletého rozpočtu vynaložena již během prvních dvou let (tedy v letech 2014 a 2015).

Stoprocentní spokojenost v Evropském parlamentu však zdaleka nepanuje. Řada europoslanců se vyslovila, že způsob, jakým bylo dohody o Víceletém finančním rámci dosaženo, považuje za politováníhodný, neboť Parlament při jednáních mezi Radou a Komisí nebyl vnímán jako rovnocenný partner. „Do budoucna se bude potřeba podívat na celý proces vyjednávání okolo Víceletého finančního rámce a vyvodit z něj nezbytné závěry, které v budoucnu přispějí nejen k lepší komunikaci, ale také k větší demokratičnosti a transparentnosti celého postupu,“ uzavřela poslankyně Sehnalová.

Datum: 19.11.2013

Podobné články:

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]