Program Erasmus čeká po pětadvaceti letech zásadní reforma

Historicky nejpopulárnější evropský vzdělávací program pro mladé, Erasmus, čekají od roku 2014 velké změny. Letos na podzim budou poslanci Evropského parlamentu projednávat jeho novou podobu s názvem „Erasmus pro všechny“.


Nový program by měl v sobě sloučit všech sedm stávajících unijních programů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu (Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo Da Vinci, Comenius, Grundtvig, Youth in Action a Jean Monet) a umožnit vycestovat za vzděláním a zkušenostmi do zahraničí až pěti milionům Evropanů, což je téměř dvakrát více než doposud. Nově by se měl více soustředit i na pedagogické pracovníky a učitele a na partnerství mezi školami a se soukromým sektorem. Celkový navrhovaný rozpočet programu na období 2014 – 2020 činí 19 miliard EUR.

Loni s Erasmem vycestovalo téměř 6 500 českých studentů
Oblíbenost evropských vzdělávacích programů potvrzují i české výsledky. V akademickém roce 2010/2011 díky stávajícímu programu Erasmus získalo stipendium na zahraniční studium či stáž celkem 6433 Čechů, což je o 7,7% více než v předchozím roce. Česká republika navíc podle údajů Eurostatu patří mezi pět nejaktivnějších zemí v oblasti vysílání učitelů a pedagogických pracovníků. „Program Erasmus patří mezi úspěchy Evropské unie. Nejenže je mezi mladými lidmi v České republice velice oblíbený, ale rovněž se dlouhodobě ukazuje, že u studentů, kteří strávili část svého studia v zahraničí, existuje vyšší pravděpodobnost, že při vstupu na pracovní trh získají snadněji uplatnění,“ říká poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, která se pravidelně účastní jednání klíčového Výboru pro kulturu a vzdělávání. Tento výbor bude mít při podzimním vyjednávání v Evropském parlamentu hlavní slovo.

Hlavně studenty nezadlužit
Nový program „Erasmus pro všechny“ si klade za cíl efektivně reagovat na prudké změny na trhu práce především v posledních letech. Jeho účelem je prostřednictvím zkušenosti v zahraničí pomoci mladým lidem získat odbornou přípravu a dovednosti a tudíž i vyhlídky na získání zaměstnání. Odhaduje se, že do roku 2020 bude téměř 35% pracovních míst vyžadovat vysoko kvalifikaci, přičemž počet nekvalifikovaných pracovních míst klesá. Palčivým tématem je i finanční nástroj záruk na půjčky studentů na magisterské studium v zahraničí. „Čeští studenti mají v porovnání s dalšími ‚novými‘ členskými zeměmi v rámci současného programu Erasmus zdaleka jedny z nejnižších grantů. Proto je z mého úhlu pohledu pro Českou republiku velmi důležité, jak se postavíme k novému finančnímu nástroji záručních půjček, který je součástí navrhovaného programu ‚Erasmus pro všechny‘. Ty by podle mne neměly mít za následek další snižování grantů, což by bylo, zejména pro české studenty, velmi nešťastné. Mladí lidé nesmí být podněcováni k tomu, že pokud chtějí pokrýt potřebné náklady a absolvovat studijní či pracovní stáž, musí se zadlužit,“ vysvětluje poslankyně Olga Sehnalová. Čeští studenti dostávají nyní podle Eurostatu průměrně 200,9 EUR měsíčně, což je o poznání méně než např. Slováci (354 EUR měsíčně) nebo Poláci (389,2 EUR měsíčně). „Tohle téma je pro mě zcela zásadní,“ dodává Sehnalová.

Rozhodne se na konci roku
Poslanci Evropského parlamentu tak před sebou mají krušné pracovní období. O programu „Erasmus pro všechny“ se bude jednat ve Výboru pro kulturu a vzdělávání 19. září, hlasovat se o pozměňovacích návrzích bude začátkem listopadu a koncem roku by návrh měl přijít do Evropského parlamentu. V případě standardního legislativního procesu by mělo nařízení začít platit od 1. září 2014. „Při vyjednávání mě bude také velmi zajímat, zda sloučení programů dostatečně zajistí specifické potřeby jednotlivých cílových skupin. Mladí lidé jsou naše budoucnost, ale stejně tak naši budoucnost tvoří i lidé, kteří studenty připravují, školí a učí. V rámci jednoho programu bude třeba zajistit vyváženost, individuální přístup a smysl pro partnerství,“ říká poslankyně Olga Sehnalová.

Datum: 4.9.2012

Podobné články:

Dvojí kvalita potravin už v Česku neprojde, novela zákona o potravinách ji zakáže pod pokutou 50 milionů korun 29.4.2019

...

Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová 17.4.2019

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ...

Tisková zpráva Olgy Sehnalové: Zákaz dvojí kvality výrobků vracím k hlasování 10.4.2019

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD) dostála svému slibu a snaží se o přepracování textu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Dnes předala dostatečné množství podpisů pod pozměňovací návrh, který má vrátit do textu směrnice explicitní zákaz dvojí kvality výrobků. O ...

Řidič zůstává pánem nad vozidlem. Vyjednavači Evropského parlamentu změnili požadavky Komise na nové bezpečnostní prvky vozidel 26.3.2019

V noci na dnešek bylo dosaženo dohody mezi vyjednavači Evropského parlamentu a Rady ministrů o textu nařízení, které se týká instalace nových bezpečnostních prvků ve vozidlech. ...

Olga Sehnalová: Lepší přístup k produktům a službám pro osoby s postižením 13.3.2019

Občané s postižením budou nově moci plně využívat některé zboží a služby, jako jsou počítače, mobilní telefony nebo bankomaty. Evropský parlament dnes schválil zákon, který ukládá vybraným výrobcům a prodejcům povinnosti nabízet je v takové podobě, aby je mohl ...

Olga Sehnalová: Potvrzeno. Zemědělci budou lépe chráněni proti nekalým praktikám 12.3.2019

Přijetí vůbec prvního celoevropského zákona, který významně ochrání zemědělce a drobné podnikatele před nekalými praktikami velkých hráčů, dnes potvrdil na svém zasedání ve Štrasburku Evropský parlament. ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]