Program Erasmus čeká po pětadvaceti letech zásadní reforma

Historicky nejpopulárnější evropský vzdělávací program pro mladé, Erasmus, čekají od roku 2014 velké změny. Letos na podzim budou poslanci Evropského parlamentu projednávat jeho novou podobu s názvem „Erasmus pro všechny“.


Nový program by měl v sobě sloučit všech sedm stávajících unijních programů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu (Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo Da Vinci, Comenius, Grundtvig, Youth in Action a Jean Monet) a umožnit vycestovat za vzděláním a zkušenostmi do zahraničí až pěti milionům Evropanů, což je téměř dvakrát více než doposud. Nově by se měl více soustředit i na pedagogické pracovníky a učitele a na partnerství mezi školami a se soukromým sektorem. Celkový navrhovaný rozpočet programu na období 2014 – 2020 činí 19 miliard EUR.

Loni s Erasmem vycestovalo téměř 6 500 českých studentů
Oblíbenost evropských vzdělávacích programů potvrzují i české výsledky. V akademickém roce 2010/2011 díky stávajícímu programu Erasmus získalo stipendium na zahraniční studium či stáž celkem 6433 Čechů, což je o 7,7% více než v předchozím roce. Česká republika navíc podle údajů Eurostatu patří mezi pět nejaktivnějších zemí v oblasti vysílání učitelů a pedagogických pracovníků. „Program Erasmus patří mezi úspěchy Evropské unie. Nejenže je mezi mladými lidmi v České republice velice oblíbený, ale rovněž se dlouhodobě ukazuje, že u studentů, kteří strávili část svého studia v zahraničí, existuje vyšší pravděpodobnost, že při vstupu na pracovní trh získají snadněji uplatnění,“ říká poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, která se pravidelně účastní jednání klíčového Výboru pro kulturu a vzdělávání. Tento výbor bude mít při podzimním vyjednávání v Evropském parlamentu hlavní slovo.

Hlavně studenty nezadlužit
Nový program „Erasmus pro všechny“ si klade za cíl efektivně reagovat na prudké změny na trhu práce především v posledních letech. Jeho účelem je prostřednictvím zkušenosti v zahraničí pomoci mladým lidem získat odbornou přípravu a dovednosti a tudíž i vyhlídky na získání zaměstnání. Odhaduje se, že do roku 2020 bude téměř 35% pracovních míst vyžadovat vysoko kvalifikaci, přičemž počet nekvalifikovaných pracovních míst klesá. Palčivým tématem je i finanční nástroj záruk na půjčky studentů na magisterské studium v zahraničí. „Čeští studenti mají v porovnání s dalšími ‚novými‘ členskými zeměmi v rámci současného programu Erasmus zdaleka jedny z nejnižších grantů. Proto je z mého úhlu pohledu pro Českou republiku velmi důležité, jak se postavíme k novému finančnímu nástroji záručních půjček, který je součástí navrhovaného programu ‚Erasmus pro všechny‘. Ty by podle mne neměly mít za následek další snižování grantů, což by bylo, zejména pro české studenty, velmi nešťastné. Mladí lidé nesmí být podněcováni k tomu, že pokud chtějí pokrýt potřebné náklady a absolvovat studijní či pracovní stáž, musí se zadlužit,“ vysvětluje poslankyně Olga Sehnalová. Čeští studenti dostávají nyní podle Eurostatu průměrně 200,9 EUR měsíčně, což je o poznání méně než např. Slováci (354 EUR měsíčně) nebo Poláci (389,2 EUR měsíčně). „Tohle téma je pro mě zcela zásadní,“ dodává Sehnalová.

Rozhodne se na konci roku
Poslanci Evropského parlamentu tak před sebou mají krušné pracovní období. O programu „Erasmus pro všechny“ se bude jednat ve Výboru pro kulturu a vzdělávání 19. září, hlasovat se o pozměňovacích návrzích bude začátkem listopadu a koncem roku by návrh měl přijít do Evropského parlamentu. V případě standardního legislativního procesu by mělo nařízení začít platit od 1. září 2014. „Při vyjednávání mě bude také velmi zajímat, zda sloučení programů dostatečně zajistí specifické potřeby jednotlivých cílových skupin. Mladí lidé jsou naše budoucnost, ale stejně tak naši budoucnost tvoří i lidé, kteří studenty připravují, školí a učí. V rámci jednoho programu bude třeba zajistit vyváženost, individuální přístup a smysl pro partnerství,“ říká poslankyně Olga Sehnalová.

Datum: 4.9.2012

Podobné články:

Avizo: Autonomní vozidla se chystají vstoupit na evropské silnice 14.1.2019

Doprava nejen v Evropě se v posledních letech výrazně mění vlivem čím dál větší digitalizace a automatizace. V silniční dopravě je v posledních letech fenoménem vývoj autonomního řízení, které vozidlo ovládá s minimálním zásahem nebo úplně bez zásahu řidiče. Evropská unie se ...

Školáci jako spotřebitelé: Co děláme a co dělat můžeme? 16.11.2018

Odpovědi bude hledat konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR ...

Europoslanci chtějí lepší práva pro cestující vlakem, čeká se na členské státy 15.11.2018

Jak by měla vypadat nová pravidla pro cestování na železnici schválili právě poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Europoslanci odhlasovali mimo jiné změny tykající se podmínek odškodnění cestujících při zpoždění vlaku. Cestování vlakem by mělo být jednodušší i pro cestující ...

Avizo: Hlasování o právech cestujících v železniční dopravě 12.11.2018

Jedním z témat nadcházejícího plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku bude hlasování o právech cestujících v železniční dopravě. Mimo jiné tento návrh posiluje práva lidí se zdravotním postižením a usnadňuje jejich cestování. Díky novým pravidlům by měli mít ...

Železniční spojení Praha-Drážďany brzy spojí vysokorychlostní trať 7.11.2018

Německé spolkové ministerstvo dopravy včera zveřejnilo projekty, které plánuje do roku 2030 přednostně financovat jako tzv. projekty naléhavé potřeby. ...

Omezme množství plastů v mořích, vyzvali europoslanci 24.10.2018

Více než 70 % odpadů v mořích dnes tvoří vyhozené plastové výrobky na jedno použití, které jsou také hlavním zdrojem makroplastů v přírodě. Poslanci Evropského parlamentu proto dnes odhlasovali návrh nové právní úpravy, která by měla v EU od roku 2021 omezit jejich používání. ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]