Priority slovenského předsednictví v Radě EU pro oblast dopravy

Slovenský ministr dopravy Roman Brecely dnes  na zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu představil dopravní priority předsednictví Slovenska v Radě EU.

Předsednictví v oblasti dopravy naváže na práci Nizozemska, které předsedalo Radě EU v první polovině tohoto roku. Bude pokračovat v práci na tzv. leteckém balíčku, který má přispět ke zvýšení bezpečnosti a konkurenceschopnosti letecké dopravy. Jeho součástí je zavádění dronů do evropského leteckého prostoru, revize nařízení o Evropské agentuře  pro bezpečnost civilního letectva, jednání o leteckých dohodách s třetími zeměmi a také snižování emisí v leteckém sektoru. 

Slovensko se během svého předsednictví zaměří na dekarbonizaci dopravy s cílem podpořit alternativní druhy paliv, snížit emise ve všech druzích dopravy.

V železniční dopravě bude předsednictví schvalovat pozici EU o přípravě nové úmluvy o Organizaci pro spolupráci železnic (OSŽD). 

Předsednictví také povede trialogy s Evropským parlamentem a Komisí o návrhu směrnice o vzájemném uznávání kvalifikací pracovníků ve vnitrozemské vodní dopravě. V námořní dopravě je pak ambicí přijmout Rozhodnutí Rady na jednání výborů Mezinárodní námořní organizace (IMO) o zvýšení bezpečnosti a snížení emisí z námořní dopravy. Dalším cílem je také uzavřít jednání o revizi nařízení o Evropské agentuře pro námořní bezpečnost, která je součástí souboru opatření zaměřených na posílení spolupráce v oblasti ochrany vnějších hranic EU.

Členové výboru se ptali slovenského ministra dopravy na jeho názory ohledně vyrovnávání rozdílů v úrovni infrastruktury mezi starými a novými členskými státy, na otázku minimální mzdy a její aplikaci v dopravě, kterou zavádí některé členské státy v souvislosti s tzv. sociálním dumpingem či například na legislativu o právech cestujících v letecké dopravě, která je zablokovaná v Radě. 

„Věřím, že slovenské předsednictví dosáhne pokroku nejen v prioritách, které dnes zmínil pan ministr. Vzhledem k nepříznivé situaci v oblasti bezpečnosti silničního provozu a negativním statistikám v počtu úmrtí na evropských silnicích mi mezi prioritami chybí iniciativa ke zlepšení této situace. Jako stínová zpravodajka směrnice o Evropském aktu přístupnosti, který momentálně Rada projednává, se také těším na spolupráci v této oblasti. Jsem ráda, že přístupnost výrobků a služeb pro osoby se zdravotním postižením, které se týká také dopravy zahrnulo Slovensko mezi své priority,“ dodala Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu, která působí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch. 

Datum: 12.7.2016

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Život se supermarkety, život bez nich

16.9.2015 | Kdy jste naposled nakoupili v supermarketu? Dnes, včera, nebo předevčírem? Obchodní řetězce jsou hlavním místem, kde Češi i jiní Evropané nakupují potraviny. Jejich působení má ale mnoho dopadů i mimo naše žaludky a peněženky. ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]