Priority slovenského předsednictví v Radě EU pro oblast dopravy

Slovenský ministr dopravy Roman Brecely dnes  na zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu představil dopravní priority předsednictví Slovenska v Radě EU.

Předsednictví v oblasti dopravy naváže na práci Nizozemska, které předsedalo Radě EU v první polovině tohoto roku. Bude pokračovat v práci na tzv. leteckém balíčku, který má přispět ke zvýšení bezpečnosti a konkurenceschopnosti letecké dopravy. Jeho součástí je zavádění dronů do evropského leteckého prostoru, revize nařízení o Evropské agentuře  pro bezpečnost civilního letectva, jednání o leteckých dohodách s třetími zeměmi a také snižování emisí v leteckém sektoru. 

Slovensko se během svého předsednictví zaměří na dekarbonizaci dopravy s cílem podpořit alternativní druhy paliv, snížit emise ve všech druzích dopravy.

V železniční dopravě bude předsednictví schvalovat pozici EU o přípravě nové úmluvy o Organizaci pro spolupráci železnic (OSŽD). 

Předsednictví také povede trialogy s Evropským parlamentem a Komisí o návrhu směrnice o vzájemném uznávání kvalifikací pracovníků ve vnitrozemské vodní dopravě. V námořní dopravě je pak ambicí přijmout Rozhodnutí Rady na jednání výborů Mezinárodní námořní organizace (IMO) o zvýšení bezpečnosti a snížení emisí z námořní dopravy. Dalším cílem je také uzavřít jednání o revizi nařízení o Evropské agentuře pro námořní bezpečnost, která je součástí souboru opatření zaměřených na posílení spolupráce v oblasti ochrany vnějších hranic EU.

Členové výboru se ptali slovenského ministra dopravy na jeho názory ohledně vyrovnávání rozdílů v úrovni infrastruktury mezi starými a novými členskými státy, na otázku minimální mzdy a její aplikaci v dopravě, kterou zavádí některé členské státy v souvislosti s tzv. sociálním dumpingem či například na legislativu o právech cestujících v letecké dopravě, která je zablokovaná v Radě. 

„Věřím, že slovenské předsednictví dosáhne pokroku nejen v prioritách, které dnes zmínil pan ministr. Vzhledem k nepříznivé situaci v oblasti bezpečnosti silničního provozu a negativním statistikám v počtu úmrtí na evropských silnicích mi mezi prioritami chybí iniciativa ke zlepšení této situace. Jako stínová zpravodajka směrnice o Evropském aktu přístupnosti, který momentálně Rada projednává, se také těším na spolupráci v této oblasti. Jsem ráda, že přístupnost výrobků a služeb pro osoby se zdravotním postižením, které se týká také dopravy zahrnulo Slovensko mezi své priority,“ dodala Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu, která působí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch. 

Datum: 12.7.2016

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová

17.4.2019 |

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ... pokračování

Naše videa
Litevské dny Olgy Sehnalové

11.11.2013 | Jaké byly Litevské dny? Podívejte se na naše video z průběhu akce
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]