Priority slovenského předsednictví v Radě EU pro oblast dopravy

Slovenský ministr dopravy Roman Brecely dnes  na zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu představil dopravní priority předsednictví Slovenska v Radě EU.

Předsednictví v oblasti dopravy naváže na práci Nizozemska, které předsedalo Radě EU v první polovině tohoto roku. Bude pokračovat v práci na tzv. leteckém balíčku, který má přispět ke zvýšení bezpečnosti a konkurenceschopnosti letecké dopravy. Jeho součástí je zavádění dronů do evropského leteckého prostoru, revize nařízení o Evropské agentuře  pro bezpečnost civilního letectva, jednání o leteckých dohodách s třetími zeměmi a také snižování emisí v leteckém sektoru. 

Slovensko se během svého předsednictví zaměří na dekarbonizaci dopravy s cílem podpořit alternativní druhy paliv, snížit emise ve všech druzích dopravy.

V železniční dopravě bude předsednictví schvalovat pozici EU o přípravě nové úmluvy o Organizaci pro spolupráci železnic (OSŽD). 

Předsednictví také povede trialogy s Evropským parlamentem a Komisí o návrhu směrnice o vzájemném uznávání kvalifikací pracovníků ve vnitrozemské vodní dopravě. V námořní dopravě je pak ambicí přijmout Rozhodnutí Rady na jednání výborů Mezinárodní námořní organizace (IMO) o zvýšení bezpečnosti a snížení emisí z námořní dopravy. Dalším cílem je také uzavřít jednání o revizi nařízení o Evropské agentuře pro námořní bezpečnost, která je součástí souboru opatření zaměřených na posílení spolupráce v oblasti ochrany vnějších hranic EU.

Členové výboru se ptali slovenského ministra dopravy na jeho názory ohledně vyrovnávání rozdílů v úrovni infrastruktury mezi starými a novými členskými státy, na otázku minimální mzdy a její aplikaci v dopravě, kterou zavádí některé členské státy v souvislosti s tzv. sociálním dumpingem či například na legislativu o právech cestujících v letecké dopravě, která je zablokovaná v Radě. 

„Věřím, že slovenské předsednictví dosáhne pokroku nejen v prioritách, které dnes zmínil pan ministr. Vzhledem k nepříznivé situaci v oblasti bezpečnosti silničního provozu a negativním statistikám v počtu úmrtí na evropských silnicích mi mezi prioritami chybí iniciativa ke zlepšení této situace. Jako stínová zpravodajka směrnice o Evropském aktu přístupnosti, který momentálně Rada projednává, se také těším na spolupráci v této oblasti. Jsem ráda, že přístupnost výrobků a služeb pro osoby se zdravotním postižením, které se týká také dopravy zahrnulo Slovensko mezi své priority,“ dodala Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu, která působí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch. 

Datum: 12.7.2016

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]