Priority lucemburského předsednictví v Radě EU pro oblast dopravy

Na dnešním zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evopského parlamentu prezentoval lucemburský ministr dopravy Francois Bausch dopravní priority předsednictví Lucemburska v Radě EU.

Lucemburské předsednictví se chce věnovat převážně bodům, které mohou být dokončeny v následujících šesti měsících. Mezi priority patří pokračování v práci na čtvrtém železničním balíčku nejen v rámci Rady, ale také s Evropským parlamentem. Ministr Bausch věří, že se v rámci tzv. „politického pilíře“ podaří dosáhnout dohody přijatelné pro všechny členské státy už během říjnového zasedání Rady.

Zaměří se také na zahájení příprav střednědobého přezkumu Bílé knihy o dopravě z roku 2011. Přezkum zhodnotí úspěšnost plnění cílů evropské dopravní politiky, které tato kniha stanovila. Doplní ho také analýza informací z právě ukončené veřejné konzultace a zprávy z vlastní iniciativy „Implementace Bílé knihy o dopravě z roku 2011“, kterou Výbor pro dopravu a cestovní ruch dnes schválil. Samotný přezkum je pak naplánován na jaro 2016, kdy bude Radě EU předsedat Nizozemsko.

"Jako stínová zpravodajka původní zprávy o Bíle knize o dopravě jsem ráda, že Výbor pro dopravu navázal na své předchozí stanovisko, a to mimo jiné i ve věci nezbytného vyrovnávání rozdílů v úrovni dopravní infrastruktury mezi starými a novými členskými státy a nutnosti dobudovat bezpečnou a kvalitní infrastrukturu ve všech druzích dopravy v rámci sítě TEN-T, včetně odstraňování přeshraničních bariér. Podpořil také posilování práv cestujících a velkou pozornost věnoval i veřejné dopravě a dalším opatřením pro posílení bezpečnosti dopravy směřujícími k tzv. Vizi nula," dodala Olga Sehnalová, jejíž pozměňující návrhy byly zahrnuty do kompromisního textu.

Lucembursko se bude orientovat i na pokrok v oblasti práv cestujících v letecké dopravě, která jsou dlouhodobě zablokována v  Radě. Zpřísňující pravidla pro letecké společnosti přitom schválili poslanci Evropského parlamentu již v únoru  2014 na plenárním zasedání ve Štrasburku.

V neposlední řadě chce současné předsednictví aktivně podporovat strategii udržitelné mobility, především začlenění cyklistické dopravy do integrovaného městského plánování. Toto téma bude předmětem neformální schůzky ministrů začátkem října tohoto roku. Předsednictví se také bude snažit dosáhnout pokroku, pokud jde o návrh technických požadavků pro vnitrozemskou vodní dopravu

Další prioritou jsou sociální aspekty v dopravě. Cílem je zaměřit se na stávající legislativu a lepší vymáhání pravidel, zejména v oblasti silniční nákladní dopravy, včetně dopadů na pracovní podmínky zaměstnanců. V současné době Evropská komise připravuje návrh tzv. silničního balíčku, který měl být představen na přelomu tohoto roku.

Vítám priority zkušeného lucemburského předsednictví, které jsou poměrně ambiciózní pokud jde o další směřování dopravních politik. Mezi prioritami lucemburského předsednictví jsem očekávala konkrétnější záměry v oblasti bezpečnost silničního provozu, nicméně zaměření na zranitelné účastníky jako jsou cyklisté, je nepochybně krok správným směrem. Soustavné a cílevědomé snižování počtu úmrtí i vážných zranění na silnicích musí být jedním z hlavních cílů evropské dopravní politiky v dlouhodobém horizontu,“ uzavírá Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu, která působí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch. 

Datum: 14.7.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]