Priority lucemburského předsednictví v Radě EU pro oblast dopravy

Na dnešním zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evopského parlamentu prezentoval lucemburský ministr dopravy Francois Bausch dopravní priority předsednictví Lucemburska v Radě EU.

Lucemburské předsednictví se chce věnovat převážně bodům, které mohou být dokončeny v následujících šesti měsících. Mezi priority patří pokračování v práci na čtvrtém železničním balíčku nejen v rámci Rady, ale také s Evropským parlamentem. Ministr Bausch věří, že se v rámci tzv. „politického pilíře“ podaří dosáhnout dohody přijatelné pro všechny členské státy už během říjnového zasedání Rady.

Zaměří se také na zahájení příprav střednědobého přezkumu Bílé knihy o dopravě z roku 2011. Přezkum zhodnotí úspěšnost plnění cílů evropské dopravní politiky, které tato kniha stanovila. Doplní ho také analýza informací z právě ukončené veřejné konzultace a zprávy z vlastní iniciativy „Implementace Bílé knihy o dopravě z roku 2011“, kterou Výbor pro dopravu a cestovní ruch dnes schválil. Samotný přezkum je pak naplánován na jaro 2016, kdy bude Radě EU předsedat Nizozemsko.

"Jako stínová zpravodajka původní zprávy o Bíle knize o dopravě jsem ráda, že Výbor pro dopravu navázal na své předchozí stanovisko, a to mimo jiné i ve věci nezbytného vyrovnávání rozdílů v úrovni dopravní infrastruktury mezi starými a novými členskými státy a nutnosti dobudovat bezpečnou a kvalitní infrastrukturu ve všech druzích dopravy v rámci sítě TEN-T, včetně odstraňování přeshraničních bariér. Podpořil také posilování práv cestujících a velkou pozornost věnoval i veřejné dopravě a dalším opatřením pro posílení bezpečnosti dopravy směřujícími k tzv. Vizi nula," dodala Olga Sehnalová, jejíž pozměňující návrhy byly zahrnuty do kompromisního textu.

Lucembursko se bude orientovat i na pokrok v oblasti práv cestujících v letecké dopravě, která jsou dlouhodobě zablokována v  Radě. Zpřísňující pravidla pro letecké společnosti přitom schválili poslanci Evropského parlamentu již v únoru  2014 na plenárním zasedání ve Štrasburku.

V neposlední řadě chce současné předsednictví aktivně podporovat strategii udržitelné mobility, především začlenění cyklistické dopravy do integrovaného městského plánování. Toto téma bude předmětem neformální schůzky ministrů začátkem října tohoto roku. Předsednictví se také bude snažit dosáhnout pokroku, pokud jde o návrh technických požadavků pro vnitrozemskou vodní dopravu

Další prioritou jsou sociální aspekty v dopravě. Cílem je zaměřit se na stávající legislativu a lepší vymáhání pravidel, zejména v oblasti silniční nákladní dopravy, včetně dopadů na pracovní podmínky zaměstnanců. V současné době Evropská komise připravuje návrh tzv. silničního balíčku, který měl být představen na přelomu tohoto roku.

Vítám priority zkušeného lucemburského předsednictví, které jsou poměrně ambiciózní pokud jde o další směřování dopravních politik. Mezi prioritami lucemburského předsednictví jsem očekávala konkrétnější záměry v oblasti bezpečnost silničního provozu, nicméně zaměření na zranitelné účastníky jako jsou cyklisté, je nepochybně krok správným směrem. Soustavné a cílevědomé snižování počtu úmrtí i vážných zranění na silnicích musí být jedním z hlavních cílů evropské dopravní politiky v dlouhodobém horizontu,“ uzavírá Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu, která působí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch. 

Datum: 14.7.2015

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Irské dny Olgy Sehnalové

13.5.2013 | Připomeňme si Irské dny v Kroměříži z května 2013
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]