Priority lotyšského předsednictví v Radě EU pro oblast dopravy

Posílení konkurenceschopnosti Evropy, plné využití možností digitální ekonomiky a zvýšení role Evropské unie ve světovém dění jsou priority, které bude v první polovině roku 2015 prosazovat nový předsednický stát Rady EU - Lotyšsko.

Pro posílení evropské konkurenceschopnosti a vytvoření dobře fungujícího jednotného trhu je důležitý vývoj infrastruktury, především propojení dopravních, telekomunikačních a energetických sítí mezi členskými státy. V oblasti dopravy si tedy Lotyšsko vytklo tyto cíle:


Pozemní doprava

Posílení evropské železniční sítě, zejména téma čtvrtého železničního balíčku, bude výraznou prioritou předsednictví. Lotyšsko bude pokračovat v jednání o všech částech balíčku a bude se snažit dokončit jednání s Evropským parlamentem o technickém pilíři na základě pokroku, kterého bylo dosaženo v průběhu předchozích předsednictví. V plánu má také dosažení pokroku i ve zbývajících částech železničního balíčku.

Pro udržení vysoké úrovně bezpečnosti silničního provozu je cílem předsednictví zajistit dokončení přijetí směrnice o přeshraničním vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu, která byla v minulém roce anulována rozhodnutím Soudního dvora EU.

Předsednictví také čeká formální dokončení prací na návrhu o dohodě týkající se hmotností a rozměrů nákladních vozidel. Další prioritou bude politická diskuze o plánované revizi dopravní politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Lotyšské předsednictví má v  úmyslu zdůraznit význam společné transevropské dopravní sítě (TEN-T) a stanovených koridorů a zaměřit jednání ministrů dopravy na vývoj, implementaci a financování dopravní infrastruktury sítě TEN-T.  Bude možnost podívat se na praktické provedení evropského investičního plánu v oblasti dopravy.  V této souvislosti se bude konat akce TEN-T Days v Rize na konci června.

Prioritou Lotyšska je také rozvoj euroasijských dopravních koridorů.

 

Letecká doprava

Evropa zažívá trvalý růst letového provozu, který volá po reformě řízení letového provozu v Evropě. Proto bude předsednictví pokračovat v práci na balíčku SES II + (Jednotné evropské nebe II+), který se věnuje oblasti řízení, kontroly a bezpečnosti letového provozu v členských státech.

Kromě toho by předsednictví mělo v Radě pokročit v jednáních o revizi nařízení k právům cestujících v letecké dopravě.

Podle předsednictví je také na čase zahájit politickou diskusi o dálkově řízených leteckých systémech (RPAS). Pozornost této rychle se rozvíjející oblasti tedy bude věnována v průběhu konference o letectví v Rize.

 

Námořní doprava

Předsednictví bude usilovat o zlepšení mezinárodních podmínek pro námořní dopravu a má v úmyslu podporovat ty iniciativy, které usnadňují růst a zvýšení konkurenceschopnosti evropské lodní dopravy. Zároveň se bude snažit pokročit v jednání o návrhu Komise, jehož cílem je vytvořit rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnosti přístavů.

 

Vnitrozemská vodní doprava

Prioritou předsednictví v této oblasti je zahájit práce na revidovaném návrhu, kterým se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.

 

Podrobnější debata o prioritách proběhne v příštím na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. O dílčích dopravních prioritách budou se zástupci Lotyšska jednat také poslanci ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch na svém prvním lednovém zasedání.

Datum: 8.1.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]