Priority italského předsednictví v Radě EU pro oblast dopravy

Na včerejším zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch představil hlavní priority italského předsednictví ministr pro dopravu a infrastrukturu Maurizio Lupi. Jednání výboru bylo zahájeno minutou ticha věnovanou obětem tragédie letu MH17. 

Doprava a dopravní infrastruktura mohou dodat nový impuls pro růst a zaměstnanost“, uvedl ve svém úvodním projevu před europoslanci italský ministr a reagoval tak na hlavní téma italského předsednictví, kterým je pokračování v obnově hospodářského růstu posilováním integrace, soudržnosti a spolupráce mezi evropskými institucemi a členskými státy. V oblasti dopravy si italské předsednictví dalo za úkol zahájit třístranná jednání o technickém pilíři 4. železničního balíčku, který se týká především zvyšování bezpečnosti a interoperability v železniční dopravě. Cílem je pokročit dále také v pilíři politickém, kde je pro členské státy citlivá zejména otázka další liberalizace železničního trhu a nastavení podmínek pro poskytování veřejných služeb. Řada aktivit je spojena s přípravou projektů a čerpáním prostředků z Transevropských dopravních sítí TEN-T. Předsednictví bude klást důraz zejména na využití Nástroje pro propojení Evropy CEF v souladu s cíli v oblasti životního prostředí a bezpečnosti. Další prioritou je pokrok v jednáních o leteckém balíčku SES2+, který se věnuje oblasti řízení, kontroly a bezpečnosti letového provozu v členských státech. V silniční dopravě je prioritou dosažení dohody mezi Parlamentem a Radou o maximálních rozměrech a hmotnostech nákladních vozidel a autobusů. Citlivým tématem, ke kterému se Parlament negativně vymezil už v předchozím období, je přeshraniční provoz nadrozměrných vozidel, tzv. gigalinerů. Předsednictví dále přislíbilo zahájit práci na očekávaném návrhu o přeshraniční výměně informací o přestupcích v silničním provozu, která je součástí evropské strategie ke snížení smrtelných nehod o polovinu do roku 2020.

Dotazy a komentáře europoslanců směřovaly v první řadě k okamžitému zapojení evropských institucí do řešení případu letecké tragédie na Ukrajině. Toto téma zdůraznila také europoslankyně Olga Sehnalová. Zazněly příspěvky k pracovním podmínkám řidičů v nákladní dopravě a problému sociálního dumpingu, k nastavení pravidel pro kabotáž v rámci EU, požadavky k pokroku u revize práv cestujících v letecké dopravě a směrnice o přístavních službách a k aktivnějšímu přístupu v oblasti dopravní bezpečnosti. I na tuto problematiku a svou dlouhodobou prioritu upozornila ve svém příspěvku Olga Sehnalová: „Chtěla bych v první řadě navázat na příspěvky mých kolegů k tragédii letadla malajských aerolinií. Jakým způsobem se řeší přelety civilních letadel nad konfliktními zónami? Druhý dotaz se týká oblasti bezpečnosti silničního provozu na evropských silnicích a našich cílů v oblasti snižování počtu úmrtí. Jsem ráda, že se budete věnovat otázce přeshraničního vymáhání přestupků. Chtěla bych zmínit také otázku eCallu, automatického tísňového volání v případě dopravní nehody. Máme za sebou dohodu pokud se týká infrastruktury a doufám, že si italské předsednictví vezme za své i dokončení dohody u požadavku na palubní jednotku.“ Ministr Lupi ve svém závěrečném projevu Olze Sehnalové a další europoslancům přislíbil, že dopravní bezpečnost ve všech druzích dopravy bude jednou z hlavních priorit.

Datum: 23.7.2014

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]