Priority dánského předsednictví

Začátkem roku 2012 převzalo Dánsko předsednictví Evropské unie. Program předsednictví přijela osobně představit sociálně demokratická premiérka paní Thorning-Schmidt, která byla také speciálním hostem zasedání frakce Socialistů a demokratů ve Štrasburku. Program předsednictví má čtyři následující priority.

1. odpovědná Evropa • Dánsko bude usilovat o zajištění odpovědné evropské ekonomiky, vyvedení Evropy z krize, obnovení důvěry v evropskou ekonomiku, posílení růstu a tvorby pracovních míst.
• Cílem je také posílení pravidel Paktu stability a růstu, členské státy unie musí konsolidovat veřejné finance a provést potřebné reformy. Zasedání Evropské rady z 9. prosince přijalo řadu rozhodnutí k posílení fiskální disciplíny, které bude nutno implementovat během dánského předsednictví, cíle summitu jsou zcela v souladu s cíli předsednictví.
• Dánsko bude podporovat zavedení daně z finančních transakcí za
účelem předcházení dalších krizí.
• Snahou předsednictví bude dovést jednání o víceletém fin. rámci pro období 2014-2020 co nejdále tak, aby dohoda mohla být uzavřena do konce roku 2012.

2. dynamická Evropa • Snahou předsednictví bude oživení růstu a zaměstnanosti v Evropské unii posílením a dalším rozvojem jednotného trhu – 12 klíčových iniciativ Aktu o jednotném trhu, který je největším úspěchem EU a který vytváří pracovní místa, stabilitu a prosperitu. Je třeba rozvíjet potenciál jednotného trhu, který není dosud plně využitý.
• Předsednictví bude podporovat rámcový program na podporu výzkumu a inovací Horizont 2020.
• Dánské předsednictví bude podporovat nastavení jednodušších a bezpečnějších pravidel on-line obchodování a též snižování cen za roaming.
• Pozornost bude nutno věnovat také právům zaměstnanců tak, aby pravidla týkající se mezd a pracovních podmínek byla dodržována.

3. zelená Evropa • Předsednictví bude nadále aktivně podporovat programy ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Cílem bude přijetí opatření za účelem zvýšení efektivity ve využívání přírodních zdrojů a energií a snižování emisí skleníkových plynů. Pozornost bude věnovat také 7. akčnímu programu v oblasti životního prostředí a přípravě konference OSN o udržitelném rozvoji Rio+20.
• Předsednictví bude pokračovat v práci na energetické politice do roku 2050 se zaměřením na využívání obnovitelných zdrojů energie. Podporována bude strategie EU pro biodiversitu do roku 2020, regulace v chemickém průmyslu.
• Dánsko bude usilovat o větší zapojení tématu ochrany životního prostředí v dalších politikách EU – společné zemědělské politice, rybářské politice a dopravní politice.
• Doprava bude důležitým tématem předsednictví, Dánsko podporuje budování kvalitní a propojené dopravní infrastruktury jako základního piliře pro rozvoj jednotného trhu, ovšem s přihlédnutím k podmínkám ochrany životního prostředí. Dánsko bude podporovat tvorbu inteligetních dopravních systémů, bezpečnou leteckou dopravu, propojení mezi všemi typy dopravy a energeticky úspornější automobily – hybridní auta, elektromobily.

4. bezpečná Evropa • Předsednictví se bude soustředit na zajištění bezpečnosti obyvatel EU, řešení přeshraničních problémů. Dánsko bude pracovat na zajištění efektivního boje proti terorismu a mezinárodního zločinu. Bude pracovat na společném evropském azylovém systému, podporovat bude zajištění vyšší ochrany na vnějších hranicích EU.


Dánsko převzalo předsednictví v době, kdy Evropa čelí vážným problémům. Hlavním úkolem proto bude sdružovat a posilovat EU tak, aby společně krizi překonala a byla připravena na budoucnost ekonomicky, sociálně i environmentálně.

Datum: 18.1.2012

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Tisková zpráva Olgy Sehnalové: Zákaz dvojí kvality výrobků vracím k hlasování

10.4.2019 |

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD) dostála svému slibu a snaží se o přepracování textu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Dnes předala dostatečné množství podpisů pod pozměňovací návrh, který má vrátit do textu ... pokračování

Naše videa
Olga Sehnalová k genderové problematice

26.3.2015 | Videomessage poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové k veřejné debatě "Genderové kvóty: ano, či ne?"
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]