Priority dánského předsednictví

Začátkem roku 2012 převzalo Dánsko předsednictví Evropské unie. Program předsednictví přijela osobně představit sociálně demokratická premiérka paní Thorning-Schmidt, která byla také speciálním hostem zasedání frakce Socialistů a demokratů ve Štrasburku. Program předsednictví má čtyři následující priority.

1. odpovědná Evropa • Dánsko bude usilovat o zajištění odpovědné evropské ekonomiky, vyvedení Evropy z krize, obnovení důvěry v evropskou ekonomiku, posílení růstu a tvorby pracovních míst.
• Cílem je také posílení pravidel Paktu stability a růstu, členské státy unie musí konsolidovat veřejné finance a provést potřebné reformy. Zasedání Evropské rady z 9. prosince přijalo řadu rozhodnutí k posílení fiskální disciplíny, které bude nutno implementovat během dánského předsednictví, cíle summitu jsou zcela v souladu s cíli předsednictví.
• Dánsko bude podporovat zavedení daně z finančních transakcí za
účelem předcházení dalších krizí.
• Snahou předsednictví bude dovést jednání o víceletém fin. rámci pro období 2014-2020 co nejdále tak, aby dohoda mohla být uzavřena do konce roku 2012.

2. dynamická Evropa • Snahou předsednictví bude oživení růstu a zaměstnanosti v Evropské unii posílením a dalším rozvojem jednotného trhu – 12 klíčových iniciativ Aktu o jednotném trhu, který je největším úspěchem EU a který vytváří pracovní místa, stabilitu a prosperitu. Je třeba rozvíjet potenciál jednotného trhu, který není dosud plně využitý.
• Předsednictví bude podporovat rámcový program na podporu výzkumu a inovací Horizont 2020.
• Dánské předsednictví bude podporovat nastavení jednodušších a bezpečnějších pravidel on-line obchodování a též snižování cen za roaming.
• Pozornost bude nutno věnovat také právům zaměstnanců tak, aby pravidla týkající se mezd a pracovních podmínek byla dodržována.

3. zelená Evropa • Předsednictví bude nadále aktivně podporovat programy ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Cílem bude přijetí opatření za účelem zvýšení efektivity ve využívání přírodních zdrojů a energií a snižování emisí skleníkových plynů. Pozornost bude věnovat také 7. akčnímu programu v oblasti životního prostředí a přípravě konference OSN o udržitelném rozvoji Rio+20.
• Předsednictví bude pokračovat v práci na energetické politice do roku 2050 se zaměřením na využívání obnovitelných zdrojů energie. Podporována bude strategie EU pro biodiversitu do roku 2020, regulace v chemickém průmyslu.
• Dánsko bude usilovat o větší zapojení tématu ochrany životního prostředí v dalších politikách EU – společné zemědělské politice, rybářské politice a dopravní politice.
• Doprava bude důležitým tématem předsednictví, Dánsko podporuje budování kvalitní a propojené dopravní infrastruktury jako základního piliře pro rozvoj jednotného trhu, ovšem s přihlédnutím k podmínkám ochrany životního prostředí. Dánsko bude podporovat tvorbu inteligetních dopravních systémů, bezpečnou leteckou dopravu, propojení mezi všemi typy dopravy a energeticky úspornější automobily – hybridní auta, elektromobily.

4. bezpečná Evropa • Předsednictví se bude soustředit na zajištění bezpečnosti obyvatel EU, řešení přeshraničních problémů. Dánsko bude pracovat na zajištění efektivního boje proti terorismu a mezinárodního zločinu. Bude pracovat na společném evropském azylovém systému, podporovat bude zajištění vyšší ochrany na vnějších hranicích EU.


Dánsko převzalo předsednictví v době, kdy Evropa čelí vážným problémům. Hlavním úkolem proto bude sdružovat a posilovat EU tak, aby společně krizi překonala a byla připravena na budoucnost ekonomicky, sociálně i environmentálně.

Datum: 18.1.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]