Priority dánského předsednictví

Začátkem roku 2012 převzalo Dánsko předsednictví Evropské unie. Program předsednictví přijela osobně představit sociálně demokratická premiérka paní Thorning-Schmidt, která byla také speciálním hostem zasedání frakce Socialistů a demokratů ve Štrasburku. Program předsednictví má čtyři následující priority.

1. odpovědná Evropa • Dánsko bude usilovat o zajištění odpovědné evropské ekonomiky, vyvedení Evropy z krize, obnovení důvěry v evropskou ekonomiku, posílení růstu a tvorby pracovních míst.
• Cílem je také posílení pravidel Paktu stability a růstu, členské státy unie musí konsolidovat veřejné finance a provést potřebné reformy. Zasedání Evropské rady z 9. prosince přijalo řadu rozhodnutí k posílení fiskální disciplíny, které bude nutno implementovat během dánského předsednictví, cíle summitu jsou zcela v souladu s cíli předsednictví.
• Dánsko bude podporovat zavedení daně z finančních transakcí za
účelem předcházení dalších krizí.
• Snahou předsednictví bude dovést jednání o víceletém fin. rámci pro období 2014-2020 co nejdále tak, aby dohoda mohla být uzavřena do konce roku 2012.

2. dynamická Evropa • Snahou předsednictví bude oživení růstu a zaměstnanosti v Evropské unii posílením a dalším rozvojem jednotného trhu – 12 klíčových iniciativ Aktu o jednotném trhu, který je největším úspěchem EU a který vytváří pracovní místa, stabilitu a prosperitu. Je třeba rozvíjet potenciál jednotného trhu, který není dosud plně využitý.
• Předsednictví bude podporovat rámcový program na podporu výzkumu a inovací Horizont 2020.
• Dánské předsednictví bude podporovat nastavení jednodušších a bezpečnějších pravidel on-line obchodování a též snižování cen za roaming.
• Pozornost bude nutno věnovat také právům zaměstnanců tak, aby pravidla týkající se mezd a pracovních podmínek byla dodržována.

3. zelená Evropa • Předsednictví bude nadále aktivně podporovat programy ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Cílem bude přijetí opatření za účelem zvýšení efektivity ve využívání přírodních zdrojů a energií a snižování emisí skleníkových plynů. Pozornost bude věnovat také 7. akčnímu programu v oblasti životního prostředí a přípravě konference OSN o udržitelném rozvoji Rio+20.
• Předsednictví bude pokračovat v práci na energetické politice do roku 2050 se zaměřením na využívání obnovitelných zdrojů energie. Podporována bude strategie EU pro biodiversitu do roku 2020, regulace v chemickém průmyslu.
• Dánsko bude usilovat o větší zapojení tématu ochrany životního prostředí v dalších politikách EU – společné zemědělské politice, rybářské politice a dopravní politice.
• Doprava bude důležitým tématem předsednictví, Dánsko podporuje budování kvalitní a propojené dopravní infrastruktury jako základního piliře pro rozvoj jednotného trhu, ovšem s přihlédnutím k podmínkám ochrany životního prostředí. Dánsko bude podporovat tvorbu inteligetních dopravních systémů, bezpečnou leteckou dopravu, propojení mezi všemi typy dopravy a energeticky úspornější automobily – hybridní auta, elektromobily.

4. bezpečná Evropa • Předsednictví se bude soustředit na zajištění bezpečnosti obyvatel EU, řešení přeshraničních problémů. Dánsko bude pracovat na zajištění efektivního boje proti terorismu a mezinárodního zločinu. Bude pracovat na společném evropském azylovém systému, podporovat bude zajištění vyšší ochrany na vnějších hranicích EU.


Dánsko převzalo předsednictví v době, kdy Evropa čelí vážným problémům. Hlavním úkolem proto bude sdružovat a posilovat EU tak, aby společně krizi překonala a byla připravena na budoucnost ekonomicky, sociálně i environmentálně.

Datum: 18.1.2012

Podobné články:

Rakouské dny zakončil rytmus tance Schuhplattler 19.10.2018

Poslední večer kroměřížských Evropských dnů je už tradičně věnovaný folklóru dané země - dnes večer tedy Dům kultury rozezněly energické tóny rakouského tance Schuhplattler. ...

Třetí den Rakouských dnů patřil cestovatelskému odpoledni 18.10.2018

Evropské dny věnované Rakousku dnes svým programem představily Rakousko jako turistickou destinaci. Nejprve jeden z dílů pořadu Cestománie provedl návštěvníky po jedné ze spolkových zemí, kterou je Tyrolsko a také po stopách Karla Havlíčka Borovského. Poté o svých letitých zkušenostech ...

100 let od rozpadu Rakouska-Uherska připomněly i Rakouské dny 18.10.2018

Výročí vzniku samostatného Československa se dnes dotkl i program Rakouských dnů. Ředitel Ústavu českých dějin FF UK prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. přijal pozvání do Kroměříže, aby pohovořil o tom, jaké byly širší souvislosti rozpadu rakousko-uherské monarchie. ...

Úterní Rakouské dny nabídly program na celé odpoledne - dětem, milovníkům literatury i filmu 16.10.2018

Druhý den Rakouských dnů v Kroměříži přinesl hned tři události spojené s Rakouskem - program pro děti, besedu o spisovatelce Marii von Ebner-Eschenbachové a promítání filmu Toni Erdmann. ...

Zahájení Rakouských dnů v Kroměříži si nenechal ujít rekordní počet diváků 15.10.2018

Rakouské písně, výstavy, beseda o životě Čechů ve Vídni, ale i mnoho dalšího čekalo na návštěvníky dnešního slavnostního zahájení Rakouských dnů v Kroměříži, které pořádá poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová.  ...

Beseda "Nepovedený nákup: Co teď?" v Luhačovicích 12.10.2018

Další z cyklu spotřebitelských besed jsme dnes uspořádali v Luhačovicích pro členy a členky Svazu postižených civilizačními chorobami ze Vsetínska, kteří jsou zde na rekondičním pobytu. Děkuji za pozvání a doufám, že přednáška i rady, jak se nenechat napálit při různých formách ...

Jak to vidím já
Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje

V pondělí 5.listopadu zasedá ve Zlíně Zastupitelstvo Zlínského kraje. Zaslali jsme všem zastupitelům tento otevřený dopis: ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Předvolební úvaha

27.8.2018 |

Do voleb v Kroměříži jde třináct stran a hnutí s mnoha novými lidmi, kteří se ucházejí o to, stát se městskými zastupiteli. Je taková doba, která přeje novým tvářím, představám a slibům, že teď to bude jiné, lepší. Město se ... pokračování

Naše videa
Litevské dny Olgy Sehnalové

11.11.2013 | Jaké byly Litevské dny? Podívejte se na naše video z průběhu akce
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]