Priority dánského předsednictví

Začátkem roku 2012 převzalo Dánsko předsednictví Evropské unie. Program předsednictví přijela osobně představit sociálně demokratická premiérka paní Thorning-Schmidt, která byla také speciálním hostem zasedání frakce Socialistů a demokratů ve Štrasburku. Program předsednictví má čtyři následující priority.

1. odpovědná Evropa • Dánsko bude usilovat o zajištění odpovědné evropské ekonomiky, vyvedení Evropy z krize, obnovení důvěry v evropskou ekonomiku, posílení růstu a tvorby pracovních míst.
• Cílem je také posílení pravidel Paktu stability a růstu, členské státy unie musí konsolidovat veřejné finance a provést potřebné reformy. Zasedání Evropské rady z 9. prosince přijalo řadu rozhodnutí k posílení fiskální disciplíny, které bude nutno implementovat během dánského předsednictví, cíle summitu jsou zcela v souladu s cíli předsednictví.
• Dánsko bude podporovat zavedení daně z finančních transakcí za
účelem předcházení dalších krizí.
• Snahou předsednictví bude dovést jednání o víceletém fin. rámci pro období 2014-2020 co nejdále tak, aby dohoda mohla být uzavřena do konce roku 2012.

2. dynamická Evropa • Snahou předsednictví bude oživení růstu a zaměstnanosti v Evropské unii posílením a dalším rozvojem jednotného trhu – 12 klíčových iniciativ Aktu o jednotném trhu, který je největším úspěchem EU a který vytváří pracovní místa, stabilitu a prosperitu. Je třeba rozvíjet potenciál jednotného trhu, který není dosud plně využitý.
• Předsednictví bude podporovat rámcový program na podporu výzkumu a inovací Horizont 2020.
• Dánské předsednictví bude podporovat nastavení jednodušších a bezpečnějších pravidel on-line obchodování a též snižování cen za roaming.
• Pozornost bude nutno věnovat také právům zaměstnanců tak, aby pravidla týkající se mezd a pracovních podmínek byla dodržována.

3. zelená Evropa • Předsednictví bude nadále aktivně podporovat programy ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Cílem bude přijetí opatření za účelem zvýšení efektivity ve využívání přírodních zdrojů a energií a snižování emisí skleníkových plynů. Pozornost bude věnovat také 7. akčnímu programu v oblasti životního prostředí a přípravě konference OSN o udržitelném rozvoji Rio+20.
• Předsednictví bude pokračovat v práci na energetické politice do roku 2050 se zaměřením na využívání obnovitelných zdrojů energie. Podporována bude strategie EU pro biodiversitu do roku 2020, regulace v chemickém průmyslu.
• Dánsko bude usilovat o větší zapojení tématu ochrany životního prostředí v dalších politikách EU – společné zemědělské politice, rybářské politice a dopravní politice.
• Doprava bude důležitým tématem předsednictví, Dánsko podporuje budování kvalitní a propojené dopravní infrastruktury jako základního piliře pro rozvoj jednotného trhu, ovšem s přihlédnutím k podmínkám ochrany životního prostředí. Dánsko bude podporovat tvorbu inteligetních dopravních systémů, bezpečnou leteckou dopravu, propojení mezi všemi typy dopravy a energeticky úspornější automobily – hybridní auta, elektromobily.

4. bezpečná Evropa • Předsednictví se bude soustředit na zajištění bezpečnosti obyvatel EU, řešení přeshraničních problémů. Dánsko bude pracovat na zajištění efektivního boje proti terorismu a mezinárodního zločinu. Bude pracovat na společném evropském azylovém systému, podporovat bude zajištění vyšší ochrany na vnějších hranicích EU.


Dánsko převzalo předsednictví v době, kdy Evropa čelí vážným problémům. Hlavním úkolem proto bude sdružovat a posilovat EU tak, aby společně krizi překonala a byla připravena na budoucnost ekonomicky, sociálně i environmentálně.

Datum: 18.1.2012

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]