Přeshraniční zdravotní péče v EU dostala zelenou

Evropský parlament dnes schválil Směrnici o právech pacientů v oblasti poskytování přeshraniční zdravotní péče. Ta má usnadnit uplatňování práv pacientů v souvislosti se zdravotní péčí v jiných členských státech Evropské unie.
Z hlavních ustanovení směrnice vyplývá, že pacienti mají právo vyhledat zdravotní péči v zahraničí a obdržet náhradu nákladů na tuto péči ve výši, v jaké by jim byla poskytnuta v členském státě, kde jsou pojištění. Směrnice by také měla usnadňovat přístup k vysoce specializované péči a zajistit lepší informovanost pacientů o podmínkách poskytování přeshraniční péče.


Složitá vyjednávání mezi členskými státy a Parlamentem komentovala europoslankyně a lékařka Olga Sehnalová: “Cílem kompromisního návrhu směrnice, po dvouletém vyjednávání, je hlavně zajištění právní jistoty pacientů. V tomto smyslu je to jistě pozitivní výsledek.Složitost jednání však poukázala nejen na rozdílnost zdravotních systémů v jednotlivých členských zemích, ale i na různé ekonomické podmínky, v nichž je zdravotní péče evropským občanům poskytována."
V této souvislosti se také objevily obavy ohledně možného podnícení zdravotní turistiky za kvalitní, ale levnější péčí.

Olga Sehnalová dodává: „Tuto zdravotní turistiku vnímám jako jisté riziko, i v souvislosti se současnou situací v českém zdavotnictví. Směrnice má ale za cíl především umožnit pacientům požívat určitá práva, která již v oblasti zdravotní péče uznal Soudní dvůr Evropské unie. Pokud by přeci jen hrozilo, že by nepředvídatelný nárůst přeshraniční zdravotní péče vedl k závažným problémům, stanoví návrh zvláštní ochrannou doložku."
Pokud bude směrnice přijata i Radou EU, počítá se s roční implementační lhůtou.

Datum: 19.1.2011

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]