Přehled hlavních témat plenárního zasedání Evropského parlamentu

Evropský parlament bude zasedat ve dnech 4. - 7. dubna 2011 ve Štrasburku. Europoslanci se na plenárním zasedání budou zabývat následujícími tématy.


Jaderná energie v Evropě: zátěžové testy a bezpečnostní normy
Poslanci Evropského parlamentu, Rada a Komise budou ve středu diskutovat o zátěžových testech jaderných reaktorů a o kritériích potřebných k zajištění nejvyšších bezpečnostních standardů. Na pořad jednání se pravděpodobně také dostanou otázky o budoucím energetickém mixu členských států EU a poučení, které je třeba vyvodit z jaderné havárie v Japonsku.

Krize na ostrově Lampedusa: existuje řešení pro přistěhovalce ze severní Afriky?
Potřebu silnější reakce EU na imigrační krizi na italském ostrově Lampedusa budou poslanci diskutovat s Evropskou komisí v pondělí. Přibližně 15 000 migrantů se zatím z důvodu nepokojů v severoafrických zemích dostalo na ostrov Lampedusa. K hlasování bude rovněž předloženo usnesení analyzující dlouhodobá možná řešení pro migranty prchající před konfliktem z této oblasti.

Zaostřeno na výsledky Evropské rady
V úterý ráno bude předseda Evropské rady Herman Van Rompuy diskutovat o výsledku posledního zasedání Evropské rady s poslanci Evropského parlamentu. Dají se očekávat volání po potřebě právních předpisů EU, které by plně vyřešily krizi v eurozóně, namísto mezivládních závazků. Stejně tak zřejmě zaznějí hlasy o nezbytnosti umístit růst a zaměstnanost do centra každého ekonomického modelu řízení. Japonská krize, jaderné otázky a konflikt v Libyi se také pravděpodobně dostanou do centra pozornosti.

EP bude diskutovat o strategii EU pro začleňování Romů
V úterý 5. dubna v 16.00 hod. ve Štrasburku bude Evropský parlament projednávat opatření k lepší integraci romského obyvatelstva. Rozprava bude probíhat krátce poté, co tato opatření přijala Evropská komise. Hlavními prioritami Parlamentu je zavedení závazných norem EU pro zajištění lepšího přístupu k zaměstnání, ke vzdělání, k bydlení a ke zdravotní péči.

Situace v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu a potřeba radikálně přehodnotit vztahy se svými sousedy
Ve středu budou europoslanci debatovat s vysokou představitelkou C. Ashton o stávajících nepokojích v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu. O usnesení týkajícím se těchto zemí se bude hlasovat ve čtvrtek, společně s dvěma dalšími usneseními, ve kterých europoslanci vyzývají k obsáhlé revizi evropské politiky sousedství (ENP).

Poslanci budou hlasovat o aspiracích Islandu a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na členství v EU
Parlament ve středu posoudí pokrok dosažený v těchto dvou zemích na jejich cestě k přistoupení k EU. Poslanci vyzývají k zahájení přístupových jednání s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie a vítají vyhlídku Islandu na přistoupení - pokud bude nalezeno řešení v otázce lovu velryb a protekcionismu v rybolovu. Hlasování o dvou usneseních je naplánováno na čtvrtek.

Rozpočet Parlamentu na rok 2012 v reálných hodnotách klesne
Rozpočet Parlamentu na rok 2012 by se měl zvýšit méně než je míra inflace. Poslanci budou ve středu hlasovat o návrhu rozpočtu EP v celkové výši 1,725 miliardy Euro. Ačkoli se jedná o nárůst o 2,3%, je to pod mírou inflace EU-27, která činí 2,8%.

Parlament pravděpodobně bude souhlasit s podporou obětem povodní ve střední a východní Evropě
Parlament se chystá příští středu uvolnit 182,4 milionů euro z Fondu solidarity EU na pomoc po záplavách z roku 2010 v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Chorvatsku a Rumunsku. Částka z této pomoci určená České republice činí 5,1 mil. euro. Financování bylo schváleno 31. března Rozpočtovým výborem přes výhrady poslanců k metodám financování, které zvolila Rada. Přímé náklady těchto povodní se odhadují na 5,5 mld. euro.

Globalizační fond EU: pomoc pro pracovníky v České republice a v Polsku

834 pracovníkům v České republice a Polsku, kteří byli propuštěni v důsledku uzavření svých podniků, se dostane dodatečné podpory v nezaměstnanosti, pokud poslanci schválí finanční prostředky. V případě České republiky se to týká 634 bývalých zaměstnanců společnosti Unilever ČR a znamená podporu v hodnotě € 323 820. V Polsku získá 200 bývalých pracovníků v odvětví strojírenské výroby podporu v hodnotě € 453 570.

Datum: 4.4.2011

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]