Pracovní skupina pro zemědělské trhy předložila doporučení týkající se zemědělců v rámci potravinového řetězce

Komise v souladu se svou trvalou podporou zemědělského odvětví zváží doporučení uvedená v této zprávě a také odpovídající politickou reakci.

Pracovní skupina pro zemědělské trhy, v jejímž čele stojí bývalý nizozemský ministr zemědělství a univerzitní profesor Cees Veerman, dnes evropskému komisaři pro zemědělství a rozvoj venkova Philu Hoganovi předložila svou zprávu.

Zřízení pracovní skupiny složené z dvanácti nezávislých odborníků odráží zvýšené obavy ohledně globálního vývoje v potravinovém řetězci, a zejména pak situace producentů v tomto řetězci. Pracovní skupina byla proto požádána, aby projednala řadu důležitých otázek s cílem zlepšit postavení zemědělců v rámci potravinového řetězce.

Během přejímání zprávy, která je výsledkem desetiměsíční práce skupiny, komisař Hogan uvedl: „S ohledem na nedávné potíže v některých specifických odvětvích jsme konstatovali, že je třeba úlohu zemědělců v potravinovém řetězci posílit, aby se zajistilo, že za svou produkci obdrží spravedlivou odměnu. Posílení vlivu a postavení zemědělce pro mě představuje jednu z nejdůležitějších priorit. Zpráva pracovní skupiny pro zemědělské trhy je velmi vítaným příspěvkem k diskuzi o tom, jak tohoto cíle dosáhnout. Zprávu a její doporučení nyní přednostně posoudíme, abychom zajistili co nejvhodnější politickou reakci. Význam této otázky uznává již pracovní program Komise na rok 2017 a dnešní zpráva bude hrát při plnění tohoto závazku klíčovou úlohu.“

Kvůli obavám, že zemědělci nesou největší břemeno kolísání cen a dlouhotrvajících období nízkých cen, došla pracovní skupina ve své zprávě k závěru, že politický rámec upravující dodavatelský řetězec „lze dále zlepšit a měl by se také nadále zlepšovat“. Zpráva dále vyzývá k zavedení nových pravidel na úrovni EU, jež by se týkala určitých nekalých obchodních praktik, a také k provádění účinných režimů prosazování předpisů v členských státech, například prostřednictvím využití rozhodce.

 „Závěry dnes publikované zprávy Pracovní skupiny pro zemědělské trhy zřízené při Evropské komisi jednoznačně vítám. Odpovídají tomu, po čem volal Evropský parlament ve zprávě o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci, kterou jsme drtivou většinou přijali na jaře letošního roku,“ komentovala výstup skupiny poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, která byla u zprávy Evropského parlamentu zpravodajkou za frakci sociálních demokratů.

„Po letech přešlapování Evropské komise je na stole další jasné doporučení k vyváženému postavení všech aktérů potravinového řetězce na vnitřním trhu. Věřím, že se tedy konečně dočkáme i příslušného legislativního návrhu,“ dodala Sehnalová.

Další doporučení se týkají zvýšení průhlednosti trhu, posilování spolupráce mezi zemědělci, usnadnění přístupu zemědělců k finančním prostředkůmlepšího využívání nástrojů pro řízení rizik. Zpráva pracovní skupiny konkrétně doporučuje:

- Za účelem zlepšení transparentnosti trhu zavést povinné oznamování cen a poskytovat včasné, více standardizované údaje.

- Co se týče nekalých obchodních praktik – zatímco dobrovolné iniciativy byly užitečné, nedokázaly zavést účinné a nezávislé prosazování předpisů. Na úrovni EU by proto měly být zavedeny rámcové právní předpisy a v členských státech pak související účinné režimy prosazování, například režimy využívající rozhodce. Zpráva rovněž obsahuje doporučení týkající se povinných písemných smluv, které by zemědělcům také pomohly.

- Pokud jde o posílení spolupráce mezi zemědělci, pravidla kolektivní organizace a právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže by měly být jasné a proveditelné, tak aby se příležitosti zemědělců ke spolupráci skutečně zvýšily.Co se týče usnadnění přístupu zemědělců k finančním prostředkům, existuje zde potenciál plynoucí z většího využívání finančních nástrojů – zde by měla sehrát hlavní úlohu Evropská investiční banka, jež by se mohla také zapojit do přípravy možné vývozní úvěrové záruky.

- Pokud jde o řízení rizik, měly by se zlepšit stávající nástroje. Jedním z těchto nástrojů pro zemědělce jsou termínové trhy, avšak zde je třeba vyvinout větší úsilí, pokud jde o zvyšování informovanosti a odbornou přípravu zemědělců.

Pracovní skupina pro zemědělské trhy, která byla zřízena v lednu 2016, se rovněž zabývala řadou otázek, které budou základem pro diskuzi o společné zemědělské politice (SZP) po roce 2020, přičemž zdůraznila výzvy vyplývající ze změny klimatu a nedostatku vody a fosilních zdrojů. Poukázala také na to, jak je důležité zemědělce za poskytování veřejných statků a služeb odměňovat. Zpráva dále navrhuje možnost zavedení integrovaných politických prvků řízení rizik na úrovni EU. V reakci na budoucí problémy pak v neposlední řadě zdůrazňuje i význam výzkumu a inovací a přilákání mladých zemědělců do tohoto odvětví.

Podrobnější informace najdete zde. Zdrojem Evropská komise.

Datum: 14.11.2016

Podobné články:

Dvojí kvalita potravin už v Česku neprojde, novela zákona o potravinách ji zakáže pod pokutou 50 milionů korun 29.4.2019

...

Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová 17.4.2019

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ...

Tisková zpráva Olgy Sehnalové: Zákaz dvojí kvality výrobků vracím k hlasování 10.4.2019

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD) dostála svému slibu a snaží se o přepracování textu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Dnes předala dostatečné množství podpisů pod pozměňovací návrh, který má vrátit do textu směrnice explicitní zákaz dvojí kvality výrobků. O ...

Řidič zůstává pánem nad vozidlem. Vyjednavači Evropského parlamentu změnili požadavky Komise na nové bezpečnostní prvky vozidel 26.3.2019

V noci na dnešek bylo dosaženo dohody mezi vyjednavači Evropského parlamentu a Rady ministrů o textu nařízení, které se týká instalace nových bezpečnostních prvků ve vozidlech. ...

Olga Sehnalová: Lepší přístup k produktům a službám pro osoby s postižením 13.3.2019

Občané s postižením budou nově moci plně využívat některé zboží a služby, jako jsou počítače, mobilní telefony nebo bankomaty. Evropský parlament dnes schválil zákon, který ukládá vybraným výrobcům a prodejcům povinnosti nabízet je v takové podobě, aby je mohl ...

Olga Sehnalová: Potvrzeno. Zemědělci budou lépe chráněni proti nekalým praktikám 12.3.2019

Přijetí vůbec prvního celoevropského zákona, který významně ochrání zemědělce a drobné podnikatele před nekalými praktikami velkých hráčů, dnes potvrdil na svém zasedání ve Štrasburku Evropský parlament. ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]