Podvody s počítadly ujetých kilometrů tématem jednání Výboru pro dopravu a cestovní ruch

Výbor pro dopravu a cestovní ruch dnes měl na programu téma podvodů s počítadly ujetých kilometrů, ke kterým dochází především na trhu s ojetými vozidly v EU. Nedovolená manipulace s tachometry je velmi častým jevem i v České republice.

Zástupkyně Komise k tomuto tématu na jednání připomněla, že v květnu 2018 vstoupí v platnost směrnice 2014/45/ES o pravidelných technických prohlídkách, která zavádí povinnost zaznamenat počet ujetých kilometrů během pravidelných technických prohlídek. Otázka celoevropské databáze výměny dat mezi členskými zeměmi by se podle Komise měla zavést až po té, co budou k dispozici data z jednotlivých států. Celoevropský systém bude zvažován až po roce 2020, což se poslancům jeví jako příliš dlouhá doba vzhledem k závažnosti problému. Nedovolená manipulace s počítadlem ujetých kilometrů bude také podle nové směrnice klasifikována jako trestný čin.

"Evropský parlament řešil otázku stáčení počítadel ujetých kilometrů již před několika lety v rámci schvalování balíčku tří směrnic o technické způsobilosti motorových vozidel z roku 2014. Byla jsem v té době zpravodajkou jedné jeho části, kterou byla směrnice o silničních kontrolách nákladních vozidel. Vyjednávání se vedlo o všech jeho částech jako celku. Myšlenku zaznamenávání najetých kilometrů v rámci pravidelných technických kontrol a dostupnosti těchto informací jsme jako Evropský parlament jednoznačně prosazovali, stejně jako postihování podvodného jednání," uvedla Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu. 

"Výsledný kompromis se členskými státy znamená, že směrnice o pravidelných technických kontrolách začne platit od 20. 5. 2018 a do roku 2020 předloží Komise studii proveditelnosti zavedení celoevropské databáze zaznamenávání a výměny technických informací o vozidlech, například o stavu tachometrů mezi členskými státy. Komise může využít zkušeností například z Belgie a Nizozemska, kde již obdobný systém zaznamenávání ujetých kilometrů v rámci technických kontrol a výměna těchto informací funguje. Jsou však možná i jiná řešení, což je otázka zejména pro Evropskou komisi a členské státy,” doplnila poslankyně.

Poslanci Výboru upozornili, že manipulace s tachometrem má nejen vliv na bezpečnost silničního provozu, ale má také samozřejmě dopad na spotřebitele, kteří jsou při nákupu vozidla se zmanipulovaným tachometrem podvedeni. Jako problematické vidí také to, že nová vozidla jsou k první technické prohlídce zvána až po čtyřech letech provozu. Nebude tedy možné zjistit, jestli během této doby nebylo s tachometrem manipulováno. 

"Dnešní jednání dopravního výboru zvýraznilo tlak Evropského parlamentu na urychlení zavedení celoevropského systému, protože problém stáčených kilometrů dlouhodobě způsobuje spotřebitelům napříč EU výrazné ekonomické škody, je terčem jejich oprávněné kritiky a nedůvěry v trh ojetých vozidel a v neposlední řadě může mít vliv i na bezpečnost silničního provozu. Liknavost v zavádění obdobných opatření je velmi drahá," dodala k dnešní debatě členka výboru pro dopravu Olga Sehnalová, která je současně členkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

Datum: 28.2.2017

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]