Online hazardní hry v EU - představení akčního plánu Komise

Hazardní hry hrané online jsou jednou z nejrychleji rostoucích služeb v EU. Roční míra růstu dosahuje téměř 15 % a odhaduje se, že příjmy v roce 2015 dosáhnou 13 miliard EUR. Tyto služby se rozvíjejí úměrně rychlému pokroku, jehož dosáhly online technologie. Služby v oblasti internetového hazardu zahrnují širokou škálu her od sportovních sázek a pokeru až po kasino a loterie, kterým se oddává 6,8 milionu spotřebitelů využívajících jeden nebo několik druhů online hazardních her. Spotřebitelé se však setkávají i s tisíci neregulovaných herních internetových stránek, často ze zemí mimo EU, jež s sebou nesou značné riziko, např. podvody a praní peněz. Evropská komise proto 23. října zveřejnila dlouho očekávaný akční plán pro online hazardní hry, ve kterém stanovuje několik cílů jak dále přistupovat k problematice online hazardu na evropské úrovni.

O CO SE JEDNÁ?
• Hazardním hrám online (např. pokeru, sportovnímu sázení, loterii apod.) se v
EU věnuje mnoho lidí, kteří stále častěji využívají příležitosti zahrát si na
stránkách provozovaných v zemích mimo Unii. Riskují tak, že narazí na stránky
neregulované, jejichž provoz je mimo kontrolu EU.
• Několik členských států již provedlo potřebné změny svých vnitrostátních
předpisů, jimiž nové způsoby hazardu (např. na internetu nebo prostřednictvím
mobilních telefonů) zohlednilo. Mezi právní úpravou jednotlivých zemí EU však
existují výrazné rozdíly.
• Za posledních několik let obdržela Evropská komise několik stížností týkajících
se omezení, jež znesnadňují využívání nabídky zahraničních provozovatelů online
hazardních her s licencí.

V ČEM NÁVRH SPOČÍVÁ?
Evropská komise vydala sdělení obsahující akční plán a iniciativy, jež mají:
• zajistit, že vnitrostátní pravidla členských zemí jsou v souladu s předpisy EU
• prohloubit spolupráci příslušných regulačních orgánů členských zemí EU a
zajistit účinné uplatňování pravidel
• chránit spotřebitele, včetně nezletilých osob a zranitelných skupin
obyvatelstva.
• zabraňovat podvodům a praní špinavých peněz
• zajistit integritu sportu a předcházet manipulacím s výsledky.

PROČ JE TŘEBA PŘIJMOUT OPATŘENÍ NA ÚROVNI EU?
• Účinná ochrana pouze na úrovni jednotlivých členských států nemůže být
hráčům zajištěna už z důvodu samotné povahy online prostředí a dostupnosti
hazardních her na internetu.
• Rozdílná vnitrostátní pravidla v EU:
o vytvářejí právní nejistotu
o brání tomu, aby mohli zajímavou nabídku předkládat autorizovaní
provozovatelé online hazardních her
o usnadňují působení nezákonných provozovatelů v EU a umožňují hraní
neregulovaných hazardních her v Unii
• Je třeba, aby regulační orgány členských zemí spolupracovaly s cílem:
o zajistit dostatečnou úroveň regulace online hazardních her v EU
o snížit nepotřebnou administrativní zátěž
o koordinovat řešení neregulovaného hazardu, který často pochází ze
zemí mimo EU.

PRO KOHO TO BUDE PŘÍNOSEM A PROČ?
• Pro spotřebitele – budou mít snadnější přístup k informacím o:
o autorizovaných provozovatelích
o aktivitách na svém hráčském účtu
o potenciálních rizicích (např. prostřednictvím jednoznačných varování)
• Pro provozovatele online hazardních her / zainteresované strany – budou
mít k dispozici jasnější pravidla
• Pro spotřebitele a provozovatele – budou chráněni před podvody a praním
špinavých peněz
• Pro regulační úřady členských zemí – budou moci sdílet osvědčené postupy
• Pro nezletilé – zvýší se jejich ochrana, jelikož jim díky mechanismům pro
ověřování věku a kontrolu ze strany rodičů bude bráněno v přístupu na stránky
nabízející hazardní hry.

KDY BY TYTO ZMĚNY MĚLY VSTOUPIT V PLATNOST?
• Jednotlivé iniciativy by měly postupně vstupovat v platnost od roku 2013.

Použitý zdroj: Evropská komiseOlga Sehnalová, která se problematice online hazardu ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele dlouhodobě věnuje, se bude i nadále zaměřovat především na otázky, týkající se ochrany zranitelných spotřebitelů, zejména mladistvých. Do zprávy Evropského parlamentu, která předcházela tomuto akčnímu plánu, již prosadila několik pozměňovacích návrhů:

- aby provozovatelé museli na svých stránkách jasně a zřetelně, výrazným písmem, upozornit nezletilé, že online gambling je pro ně nezákonný
- aby provozovatelé museli rovněž upozorňovat na vysoká rizika, plynoucí z následků hraní online hazardních her a zveřejňovali kontakty na subjekty specializovaného poradenství v členských státech
- aby byly omezeny finanční transfery z účtů a kreditních karet nezletilých na účty herních společností
- aby se zavedly společné požadavky upravující inzerci online hazardních her s cílem ochránit zranitelné skupiny spotřebitelů

Datum: 28.10.2012

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová

17.4.2019 |

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ... pokračování

Naše videa
Lucemburské dny

19.11.2015 | Krátké ohlédnutí za Lucemburskými dny v Kroměříži
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]