Online hazardní hry v EU - představení akčního plánu Komise

Hazardní hry hrané online jsou jednou z nejrychleji rostoucích služeb v EU. Roční míra růstu dosahuje téměř 15 % a odhaduje se, že příjmy v roce 2015 dosáhnou 13 miliard EUR. Tyto služby se rozvíjejí úměrně rychlému pokroku, jehož dosáhly online technologie. Služby v oblasti internetového hazardu zahrnují širokou škálu her od sportovních sázek a pokeru až po kasino a loterie, kterým se oddává 6,8 milionu spotřebitelů využívajících jeden nebo několik druhů online hazardních her. Spotřebitelé se však setkávají i s tisíci neregulovaných herních internetových stránek, často ze zemí mimo EU, jež s sebou nesou značné riziko, např. podvody a praní peněz. Evropská komise proto 23. října zveřejnila dlouho očekávaný akční plán pro online hazardní hry, ve kterém stanovuje několik cílů jak dále přistupovat k problematice online hazardu na evropské úrovni.

O CO SE JEDNÁ?
• Hazardním hrám online (např. pokeru, sportovnímu sázení, loterii apod.) se v
EU věnuje mnoho lidí, kteří stále častěji využívají příležitosti zahrát si na
stránkách provozovaných v zemích mimo Unii. Riskují tak, že narazí na stránky
neregulované, jejichž provoz je mimo kontrolu EU.
• Několik členských států již provedlo potřebné změny svých vnitrostátních
předpisů, jimiž nové způsoby hazardu (např. na internetu nebo prostřednictvím
mobilních telefonů) zohlednilo. Mezi právní úpravou jednotlivých zemí EU však
existují výrazné rozdíly.
• Za posledních několik let obdržela Evropská komise několik stížností týkajících
se omezení, jež znesnadňují využívání nabídky zahraničních provozovatelů online
hazardních her s licencí.

V ČEM NÁVRH SPOČÍVÁ?
Evropská komise vydala sdělení obsahující akční plán a iniciativy, jež mají:
• zajistit, že vnitrostátní pravidla členských zemí jsou v souladu s předpisy EU
• prohloubit spolupráci příslušných regulačních orgánů členských zemí EU a
zajistit účinné uplatňování pravidel
• chránit spotřebitele, včetně nezletilých osob a zranitelných skupin
obyvatelstva.
• zabraňovat podvodům a praní špinavých peněz
• zajistit integritu sportu a předcházet manipulacím s výsledky.

PROČ JE TŘEBA PŘIJMOUT OPATŘENÍ NA ÚROVNI EU?
• Účinná ochrana pouze na úrovni jednotlivých členských států nemůže být
hráčům zajištěna už z důvodu samotné povahy online prostředí a dostupnosti
hazardních her na internetu.
• Rozdílná vnitrostátní pravidla v EU:
o vytvářejí právní nejistotu
o brání tomu, aby mohli zajímavou nabídku předkládat autorizovaní
provozovatelé online hazardních her
o usnadňují působení nezákonných provozovatelů v EU a umožňují hraní
neregulovaných hazardních her v Unii
• Je třeba, aby regulační orgány členských zemí spolupracovaly s cílem:
o zajistit dostatečnou úroveň regulace online hazardních her v EU
o snížit nepotřebnou administrativní zátěž
o koordinovat řešení neregulovaného hazardu, který často pochází ze
zemí mimo EU.

PRO KOHO TO BUDE PŘÍNOSEM A PROČ?
• Pro spotřebitele – budou mít snadnější přístup k informacím o:
o autorizovaných provozovatelích
o aktivitách na svém hráčském účtu
o potenciálních rizicích (např. prostřednictvím jednoznačných varování)
• Pro provozovatele online hazardních her / zainteresované strany – budou
mít k dispozici jasnější pravidla
• Pro spotřebitele a provozovatele – budou chráněni před podvody a praním
špinavých peněz
• Pro regulační úřady členských zemí – budou moci sdílet osvědčené postupy
• Pro nezletilé – zvýší se jejich ochrana, jelikož jim díky mechanismům pro
ověřování věku a kontrolu ze strany rodičů bude bráněno v přístupu na stránky
nabízející hazardní hry.

KDY BY TYTO ZMĚNY MĚLY VSTOUPIT V PLATNOST?
• Jednotlivé iniciativy by měly postupně vstupovat v platnost od roku 2013.

Použitý zdroj: Evropská komiseOlga Sehnalová, která se problematice online hazardu ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele dlouhodobě věnuje, se bude i nadále zaměřovat především na otázky, týkající se ochrany zranitelných spotřebitelů, zejména mladistvých. Do zprávy Evropského parlamentu, která předcházela tomuto akčnímu plánu, již prosadila několik pozměňovacích návrhů:

- aby provozovatelé museli na svých stránkách jasně a zřetelně, výrazným písmem, upozornit nezletilé, že online gambling je pro ně nezákonný
- aby provozovatelé museli rovněž upozorňovat na vysoká rizika, plynoucí z následků hraní online hazardních her a zveřejňovali kontakty na subjekty specializovaného poradenství v členských státech
- aby byly omezeny finanční transfery z účtů a kreditních karet nezletilých na účty herních společností
- aby se zavedly společné požadavky upravující inzerci online hazardních her s cílem ochránit zranitelné skupiny spotřebitelů

Datum: 28.10.2012

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Nejen o dvojí kvalitě mluvila Olga Sehnalová v debatě pro Aktuálně.cz

31.5.2018 | Češi chtějí jíst stejně kvalitní potraviny jako Němci. Měla by se kvůli tomu zakázat současná praxe, kdy někteří výrobci nabízejí potraviny s různým složením v Česku, než například v Německu? V debatě pro Aktuálně.cz Olga Sehnalová ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]