Online hazardní hry v EU - představení akčního plánu Komise

Hazardní hry hrané online jsou jednou z nejrychleji rostoucích služeb v EU. Roční míra růstu dosahuje téměř 15 % a odhaduje se, že příjmy v roce 2015 dosáhnou 13 miliard EUR. Tyto služby se rozvíjejí úměrně rychlému pokroku, jehož dosáhly online technologie. Služby v oblasti internetového hazardu zahrnují širokou škálu her od sportovních sázek a pokeru až po kasino a loterie, kterým se oddává 6,8 milionu spotřebitelů využívajících jeden nebo několik druhů online hazardních her. Spotřebitelé se však setkávají i s tisíci neregulovaných herních internetových stránek, často ze zemí mimo EU, jež s sebou nesou značné riziko, např. podvody a praní peněz. Evropská komise proto 23. října zveřejnila dlouho očekávaný akční plán pro online hazardní hry, ve kterém stanovuje několik cílů jak dále přistupovat k problematice online hazardu na evropské úrovni.

O CO SE JEDNÁ?
• Hazardním hrám online (např. pokeru, sportovnímu sázení, loterii apod.) se v
EU věnuje mnoho lidí, kteří stále častěji využívají příležitosti zahrát si na
stránkách provozovaných v zemích mimo Unii. Riskují tak, že narazí na stránky
neregulované, jejichž provoz je mimo kontrolu EU.
• Několik členských států již provedlo potřebné změny svých vnitrostátních
předpisů, jimiž nové způsoby hazardu (např. na internetu nebo prostřednictvím
mobilních telefonů) zohlednilo. Mezi právní úpravou jednotlivých zemí EU však
existují výrazné rozdíly.
• Za posledních několik let obdržela Evropská komise několik stížností týkajících
se omezení, jež znesnadňují využívání nabídky zahraničních provozovatelů online
hazardních her s licencí.

V ČEM NÁVRH SPOČÍVÁ?
Evropská komise vydala sdělení obsahující akční plán a iniciativy, jež mají:
• zajistit, že vnitrostátní pravidla členských zemí jsou v souladu s předpisy EU
• prohloubit spolupráci příslušných regulačních orgánů členských zemí EU a
zajistit účinné uplatňování pravidel
• chránit spotřebitele, včetně nezletilých osob a zranitelných skupin
obyvatelstva.
• zabraňovat podvodům a praní špinavých peněz
• zajistit integritu sportu a předcházet manipulacím s výsledky.

PROČ JE TŘEBA PŘIJMOUT OPATŘENÍ NA ÚROVNI EU?
• Účinná ochrana pouze na úrovni jednotlivých členských států nemůže být
hráčům zajištěna už z důvodu samotné povahy online prostředí a dostupnosti
hazardních her na internetu.
• Rozdílná vnitrostátní pravidla v EU:
o vytvářejí právní nejistotu
o brání tomu, aby mohli zajímavou nabídku předkládat autorizovaní
provozovatelé online hazardních her
o usnadňují působení nezákonných provozovatelů v EU a umožňují hraní
neregulovaných hazardních her v Unii
• Je třeba, aby regulační orgány členských zemí spolupracovaly s cílem:
o zajistit dostatečnou úroveň regulace online hazardních her v EU
o snížit nepotřebnou administrativní zátěž
o koordinovat řešení neregulovaného hazardu, který často pochází ze
zemí mimo EU.

PRO KOHO TO BUDE PŘÍNOSEM A PROČ?
• Pro spotřebitele – budou mít snadnější přístup k informacím o:
o autorizovaných provozovatelích
o aktivitách na svém hráčském účtu
o potenciálních rizicích (např. prostřednictvím jednoznačných varování)
• Pro provozovatele online hazardních her / zainteresované strany – budou
mít k dispozici jasnější pravidla
• Pro spotřebitele a provozovatele – budou chráněni před podvody a praním
špinavých peněz
• Pro regulační úřady členských zemí – budou moci sdílet osvědčené postupy
• Pro nezletilé – zvýší se jejich ochrana, jelikož jim díky mechanismům pro
ověřování věku a kontrolu ze strany rodičů bude bráněno v přístupu na stránky
nabízející hazardní hry.

KDY BY TYTO ZMĚNY MĚLY VSTOUPIT V PLATNOST?
• Jednotlivé iniciativy by měly postupně vstupovat v platnost od roku 2013.

Použitý zdroj: Evropská komiseOlga Sehnalová, která se problematice online hazardu ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele dlouhodobě věnuje, se bude i nadále zaměřovat především na otázky, týkající se ochrany zranitelných spotřebitelů, zejména mladistvých. Do zprávy Evropského parlamentu, která předcházela tomuto akčnímu plánu, již prosadila několik pozměňovacích návrhů:

- aby provozovatelé museli na svých stránkách jasně a zřetelně, výrazným písmem, upozornit nezletilé, že online gambling je pro ně nezákonný
- aby provozovatelé museli rovněž upozorňovat na vysoká rizika, plynoucí z následků hraní online hazardních her a zveřejňovali kontakty na subjekty specializovaného poradenství v členských státech
- aby byly omezeny finanční transfery z účtů a kreditních karet nezletilých na účty herních společností
- aby se zavedly společné požadavky upravující inzerci online hazardních her s cílem ochránit zranitelné skupiny spotřebitelů

Datum: 28.10.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]