Olga Sehnalová zahájila v Bruselu konferenci o bezpečnosti silničního provozu ve střední Evropě

Dne 27. května proběhla v Bruselu závěrečná konference projektu SOL (Safe Our Lives – Zachraňte naše životy), zaměřeného na oblast bezpečnosti silničního provozu ve středoevropském regionu. Konferenci projektu SOL, do kterého se zapojila i Česká republika, zahájila europoslankyně Olga Sehnalová, členka výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Smyslem projektu SOL bylo nastavení středoevropské regionální spolupráce a sdílení osvědčených příkladů, které se snaží o zlepšení dopravní bezpečnosti, zejména z pohledu místní a regionální úrovně. Expertní a metodická pomoc při zavádění místních opatření k posílení bezpečnosti silničního provozu může zlepšit jejich dopad na ochranu životů a zdraví účastníků silničního provozu.

Europoslankyně Olga Sehnalová ve svém zahajovacím projevu připomněla priority Evropského parlamentu v oblasti bezpečnosti silničního provozu a nejnovější iniciativy nastavení evropské strategie v oblasti vážných zranění. Zástupce Evropské komise Szabolcz Schmidt pohovořil o připravované evropské legislativě i o nutnosti široké celospolečenské angažovanosti, jejíž projevem je například iniciativa Evropské charty bezpečnosti silničního provozu.

Dle nejnovějších statistik prezentovaných Antoniem Avenosem, výkonným ředitelem Evropské rady pro dopravu a bezpečnost ETSC, se členským státům EU k dnešnímu dni povedlo zredukovat úmrtnost na silnicích o 44 % v porovnání s rokem 2001. Dalším důležitým ukazatelem, je fakt, že v žádné členské zemi již nezemře důsledkem dopravní nehody více než 110 osob na jeden milion obyvatel. Novým cílem by pak mělo být i snížení počtu vážných zranění o 35 % v rozmezí let 2014 a 2020.

Následující graf vyjadřuje úmrtnost na jeden milion obyvatel v jednotlivých členských státech v letech 2001 a 2011. V České republice se úmrtnost v tomto období snížila o 47%. Počet úmrtí na jeden milion obyvatel v roce 2001 činil 130 osob, v porovnání s rokem 2011, kdy zemřelo 67 osob. Lze konstatovat, že Česká republika byla v posledním desetiletí s plněním evropské strategie velmi úspěšná. Tzv. Vize O, tedy, že do roku 2050 nezemře v důsledku dopravní nehody na evropských silnicích žádný člověk, je však stále velmi úspěšná.

Datum: 29.5.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]