Olga Sehnalová uspořádala konferenci ke Strategii EU pro Podunají

V pátek 21. října proběhla v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky svého druhu první konference zaměřená na Strategii EU pro Podunají. Akci uspořádala sociálnědemokratická europoslankyně Olga Sehnalová pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka. Mezi přednášejícími vystoupil například velvyslanec Maďarské republiky Dr. László Szöke, velvyslanec Slovenské republiky Ing. Peter Brňo či vládní komisařka pro Strategii EU pro Podunají Ministerstva zahraničních věcí Maďarska Etelka Barsiné Pataky. Z českých odborníků promluvili náměstek ministra dopravy ČR Jiří Žák nebo Olga Svitáková z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Tzv. Dunajská strategie vznikla jako v pořadí druhá makroregionální strategie po Pobaltské strategii s cílem posílit spolupráci mezi zainteresovanými zeměmi regionu. Česká republika svým územím spadá do povodí Dunaje a hraje v rámci Strategie klíčovou partnerskou roli. Spolu s Maďarskem ČR (Ministerstvo průmyslu a obchodu) koordinuje prioritní oblast „Podpora udržitelné energetiky“. Strategie EU pro Podunají stojí na pevném principu trojí neutrality rozpočtové, legislativní a institucionální. V praxi tak pro její úspěšné fungování nedochází k tvorbě nových právních aktů, nových výdajů ani nových institucí, ale využívá se stávajících nástrojů.
Právě snaha o zvýšení efektivity finančních mechanismů byla důležitou součástí všech výstupů jednotlivých panelistů. Vzhledem k velkému dopadu spolupráce na rozvoj příhraničních kontaktů, mobility, oblasti energetiky, zvyšování konkurenceschopnosti, posilování udržitelného rozvoje, zlepšování ochrany životního prostředí, vědomostních klastrů a dopravních sítí je nutné maximálně využít potenciálu evropských fondů a spojit je s finanční participací národních států i sféry businessu. Důraz je kladen i na aktivity spjaté přímo s tokem řeky Dunaje, tedy lodní dopravou a protipovodňovými opatřeními chránícími obyvatele a ekonomiku oblasti.

Europoslankyně Olga Sehnalová, aktivní v meziparlamentní skupině pro Podunají, vidí hlavní úlohu Evropského parlamentu v motivaci Evropské komise k vyšší aktivitě v podpoře Strategie a vzájemné koordinaci společných kroků s poslaneckými kolegy.„V Evropském parlamentu panuje široká podpora tohoto významného evropského projektu. Pozitivní vývoj vnímám i ze strany vznikající finanční perspektivy od roku 2014, kdy dojde k posílení územní spolupráce o 2 mld. EUR. Strategie EU pro Podunají nemusí být tedy poslední, ale jednou z mnoha, které budou následovat,“ uzavírá odborníky velmi kladně hodnocenou konferenci Olga Sehnalová.

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Nejen o dvojí kvalitě mluvila Olga Sehnalová v debatě pro Aktuálně.cz

31.5.2018 | Češi chtějí jíst stejně kvalitní potraviny jako Němci. Měla by se kvůli tomu zakázat současná praxe, kdy někteří výrobci nabízejí potraviny s různým složením v Česku, než například v Německu? V debatě pro Aktuálně.cz Olga Sehnalová ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]