Olga Sehnalová představila zprávu ke spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Olga Sehnalová, hlavní zpravodajka Evropského parlamentu k návrhu nařízení o spolupráci vnitrostátních orgánů v oblasti ochrany spotřebitele, dnes na zasedání výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO) představila svoji pozici k legislativnímu návrhu.

Cílem revize nařízení, které stanovuje podmínky spolupráce dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele, je posílit a zefektivnit jejich spolupráci. Návrh jim má zejména poskytnout více pravomocí, aby mohly lépe prosazovat práva spotřebitelů. V případech porušení práv spotřebitelů v celé EU návrh počítá s pravomocí Komise koordinovat společné akce s vnitrostátními donucovacími orgány, aby takovým praktikám zabránila.

Olga Sehnalová k původnímu návrhu Komise, který byl představen v květnu tohoto roku, podala celkem 197 pozměňovacích návrhů. Zpravodajka jejich prostřednictvím mj. přidává do textu některé definice nebo snižuje práh pro stanovení rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí. Olga Sehnalová by dále ráda rozšířila koordinovaná vyšetřování spotřebitelských trhů (tzv. sweepy) i mimo internet - dosud sweepy byly určeny pouze ke kontrole webových stránek. Například v otázce dvojí kvality značkových výrobků by podle poslankyně Sehnalové řádné prošetření spotřebitelských trhů pomohlo jednoznačně odpovědět na otázku, zda spotřebitelé v rámci vnitřního trhu stále naráží na diskriminaci kvůli tomu, odkud pochází. Zpravodajka v neposlední řadě předložený legislativní návrh zjednodušuje a navrhuje také několik opatření ke zvýšení transparentnosti sítě, v rámci níž dozorové orgány koordinují svoji činnost. Důležitou roli v otázce vymáhání práv hrají podle poslankyně Sehnalové i spotřebitelské organizace, navrhuje proto posílit jejich zapojení do spolupráce dozorových orgánů.

Chci dosáhnout toho, aby nařízení skutečně pomohlo dozorovým orgánům v praxi, aby mohly účinně proti porušování práva zasáhnout a zejména, aby byly schopny sjednat nápravu,“ dodává k dnešnímu představení zprávy její autorka Olga Sehnalová.

Výbor IMCO se bude zprávou opět zabývat v lednu, kdy se ke zprávě prostřednictvím pozměňovacích návrhů vyjádří i další europoslanci. Souběžně návrh projednávají pod vedením slovenského předsednictví Rady EU také členské státy.

Datum: 5.12.2016

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]