Olga Sehnalová obdržela odpověď Evropské komise ohledně předváděcích akcí a představí české Šmejdy v Bruselu

Česká poslankyně Evropského parlamentu, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) obdržela od Evropské komise odpověď na interpelaci ohledně problematických předváděcích akcí, kterým jsou dlouhodobě vystaveni spotřebitelé v České republice, a které v poslední době začínají mít i přeshraniční rozměr. Poslankyně Sehnalová, která je stínovou zpravodajkou uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách, považuje předváděcí akce za nejproblematičtější oblast nekalých obchodních praktik v zemích EU, na kterou hodlá v chystané zprávě upozornit. Vedle toho Sehnalová plánuje v září v sídle Evropského parlamentu v Bruselu promítání filmu „Šmejdi“ za účasti režisérky, Silvie Dymákové. Na akci chce přizvat i novopečeného komisaře pro ochranu spotřebitele, Nevena Mimicu.

„Rozproudit diskusi na evropské úrovni je potřeba, neboť si nejsem jistá, jak jsou zde obeznámeni se situací v České republice. S odpovědí Evropské komise jsem spokojena jen částečně. Na jednu stranu Komise přiznává, že si je vědoma problematičnosti fenoménu předváděcích akcí, a odkazuje na stávající zákony, které by měly spotřebitele ochránit, na druhou stranu ale ohledně řešení objevujících se problémů nezabíhá do potřebných detailů,“ komentuje odpověď Olga Sehnalová.

Evropská komise ve své odpovědi uvádí, že se chce v boji proti nekalým obchodním praktikám soustředit na pořádání tematických seminářů, vytvoření konkrétních ukazatelů prosazování práva pro oblast nekalých obchodních praktik v zemích EU a celoevropskou osvětovou kampaň v úzké spolupráci s podniky a sdruženími spotřebitelů. Cílem má být zvýšení informovanosti o právech spotřebitelů a způsobech, jak se bránit v případě problémů.

„Souhlasím s Komisí, že je v první řadě potřeba zintenzivnit prosazování stávajícího práva. V rámci hodnocení směrnice o nekalých obchodních praktikách budu proto požadovat, abychom se v budoucnu legislativně více soustředili na předváděcí akce, které začínají mít i přeshraniční charakter a národní orgány na tyto aktivity nemohou dostatečně dohlédnout,“ vysvětluje poslankyně.

V poslední době se totiž objevil nový trend zájezdů do zahraničí, které jsou spojeny s problematickými předváděcími akcemi. Neznalost prostředí i jazyka a nátlak v cizím prostředí umocňuje zranitelnost spotřebitelů, kteří nekalým obchodním praktikám často snadněji podlehnou.

Související fakta:
• Na 72 % předváděcích prodejních akcí, které v loňském roce kontrolovala Česká obchodní inspekce, vykázalo porušení obecně závazných pravidel na ochranu spotřebitele vycházejících z evropské legislativy. Převážnou část problémů v České republice představovalo využívání některé z nekalých a agresivních obchodních praktik.
• Poslankyně Olga Sehnalová v posledních třech letech uspořádala 16 seminářů na Zlínsku a Olomoucku nejen pro seniory s cílem vysvětlit jim, jak se těmto praktikám bránit. Na podzim 2013 hodlá v této aktivitě pokračovat.
• Podle Evropské komise mezi hlavní odvětví v EU, kde jsou spotřebitelé klamáni, obecně patří cestovní ruch, doprava, digitální a finanční služby a trh s nemovitostmi.
• Spotřebitelské výdaje představují 56 % HDP EU.
• Hodnocení směrnice o nekalých obchodních praktikách se zaměří i na zneužívání ekologických tvrzení, jako „ekologický“, „udržitelný“, „recyklovatelný“, „přírodní“, atd.
• Čtyři z pěti spotřebitelů v EU, kteří nakupují na internetu, využili v roce 2010 internetový srovnávač cen. Často vyskytujícím se problémem je nezveřejněná totožnost provozovatele a skutečnost, zda jsou vyhledávané výsledky sponzorované. I na tuto oblast se chce hodnocení směrnice zaměřit.

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, ve kterém působí poslankyně Olga Sehnalová, bude poprvé projednávat návrh zprávy o nekalých obchodních praktikách v předvečer promítání „Šmejdů“ v Evropském parlamentu. Na akci hodlá poslankyně otevřít diskusi na téma předváděcích akcí v zemích EU. Promítání v Bruselu se uskuteční 24. září 2013.

Datum: 16.8.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]