Olga Sehnalová obdržela odpověď Evropské komise ohledně předváděcích akcí a představí české Šmejdy v Bruselu

Česká poslankyně Evropského parlamentu, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) obdržela od Evropské komise odpověď na interpelaci ohledně problematických předváděcích akcí, kterým jsou dlouhodobě vystaveni spotřebitelé v České republice, a které v poslední době začínají mít i přeshraniční rozměr. Poslankyně Sehnalová, která je stínovou zpravodajkou uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách, považuje předváděcí akce za nejproblematičtější oblast nekalých obchodních praktik v zemích EU, na kterou hodlá v chystané zprávě upozornit. Vedle toho Sehnalová plánuje v září v sídle Evropského parlamentu v Bruselu promítání filmu „Šmejdi“ za účasti režisérky, Silvie Dymákové. Na akci chce přizvat i novopečeného komisaře pro ochranu spotřebitele, Nevena Mimicu.

„Rozproudit diskusi na evropské úrovni je potřeba, neboť si nejsem jistá, jak jsou zde obeznámeni se situací v České republice. S odpovědí Evropské komise jsem spokojena jen částečně. Na jednu stranu Komise přiznává, že si je vědoma problematičnosti fenoménu předváděcích akcí, a odkazuje na stávající zákony, které by měly spotřebitele ochránit, na druhou stranu ale ohledně řešení objevujících se problémů nezabíhá do potřebných detailů,“ komentuje odpověď Olga Sehnalová.

Evropská komise ve své odpovědi uvádí, že se chce v boji proti nekalým obchodním praktikám soustředit na pořádání tematických seminářů, vytvoření konkrétních ukazatelů prosazování práva pro oblast nekalých obchodních praktik v zemích EU a celoevropskou osvětovou kampaň v úzké spolupráci s podniky a sdruženími spotřebitelů. Cílem má být zvýšení informovanosti o právech spotřebitelů a způsobech, jak se bránit v případě problémů.

„Souhlasím s Komisí, že je v první řadě potřeba zintenzivnit prosazování stávajícího práva. V rámci hodnocení směrnice o nekalých obchodních praktikách budu proto požadovat, abychom se v budoucnu legislativně více soustředili na předváděcí akce, které začínají mít i přeshraniční charakter a národní orgány na tyto aktivity nemohou dostatečně dohlédnout,“ vysvětluje poslankyně.

V poslední době se totiž objevil nový trend zájezdů do zahraničí, které jsou spojeny s problematickými předváděcími akcemi. Neznalost prostředí i jazyka a nátlak v cizím prostředí umocňuje zranitelnost spotřebitelů, kteří nekalým obchodním praktikám často snadněji podlehnou.

Související fakta:
• Na 72 % předváděcích prodejních akcí, které v loňském roce kontrolovala Česká obchodní inspekce, vykázalo porušení obecně závazných pravidel na ochranu spotřebitele vycházejících z evropské legislativy. Převážnou část problémů v České republice představovalo využívání některé z nekalých a agresivních obchodních praktik.
• Poslankyně Olga Sehnalová v posledních třech letech uspořádala 16 seminářů na Zlínsku a Olomoucku nejen pro seniory s cílem vysvětlit jim, jak se těmto praktikám bránit. Na podzim 2013 hodlá v této aktivitě pokračovat.
• Podle Evropské komise mezi hlavní odvětví v EU, kde jsou spotřebitelé klamáni, obecně patří cestovní ruch, doprava, digitální a finanční služby a trh s nemovitostmi.
• Spotřebitelské výdaje představují 56 % HDP EU.
• Hodnocení směrnice o nekalých obchodních praktikách se zaměří i na zneužívání ekologických tvrzení, jako „ekologický“, „udržitelný“, „recyklovatelný“, „přírodní“, atd.
• Čtyři z pěti spotřebitelů v EU, kteří nakupují na internetu, využili v roce 2010 internetový srovnávač cen. Často vyskytujícím se problémem je nezveřejněná totožnost provozovatele a skutečnost, zda jsou vyhledávané výsledky sponzorované. I na tuto oblast se chce hodnocení směrnice zaměřit.

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, ve kterém působí poslankyně Olga Sehnalová, bude poprvé projednávat návrh zprávy o nekalých obchodních praktikách v předvečer promítání „Šmejdů“ v Evropském parlamentu. Na akci hodlá poslankyně otevřít diskusi na téma předváděcích akcí v zemích EU. Promítání v Bruselu se uskuteční 24. září 2013.

Datum: 16.8.2013

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
TK - Balíček technické způsobilosti vozidel

2.7.2013 | Záznam vystoupení Olgy Sehnalové na tiskové konferenci - Balíček technické způsobilosti vozidel
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]