Olga Sehnalová byla hostem mezinárodního setkání k bezpečnosti silničního provozu

Bezpečnost silničního provozu v evropsko-středomořském regionu byla hlavním tématem včerejšího mezinárodního setkání expertů v Barceloně, jehož se zúčastnila i poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová.

Každoročně ve světě při dopravních nehodách umírá téměř 1,3 milionu lidí, což znamená více než 3000 úmrtí denně. Dopravní nehody jsou také významnou příčinou invalidity po celém světě, až padesát milionů lidí trpí jejich následky. Největší počet úmrtí připadá na nízko a středně příjmové země. Přitom i v Evropě, která je lídrem v oblasti bezpečnosti silničního provozu, každoročně umírá kolem 26 000 osob a přibližně 135 000 je vážně zraněno.

"Bezpečnost silničního provozu je globální problém. Evropská unie jako lídr v této oblasti by neměla být zahleděna do sebe, ale naopak, měla by poskytnout i ostatním regionům své zkušenosti, expertní zázemí i osvědčené dobré příklady. Tragická čísla v dopravní nehodovosti, která jsme zvyklí komentovat v Evropě, dostávají ve srovnání s ostatními regiony světa zcela jiný rozměr," myslí si Olga Sehnalová.

K celosvětovému zvyšování bezpečnosti silničního provozu se dlouhodobě hlásí také OSN. Letos v dubnu schválila OSN rezoluci „Zlepšení globální bezpečnosti silničního provozu“. OSN do roku 2030 vytyčila dva hlavní cíle: snížit o polovinu počet osob usmrcených a zraněných při dopravních nehodách a poskytnout přístup k bezpečné, udržitelné dopravě pro všechny.

Datové podklady v oblasti pokroku v bezpečnosti silničního provozu jednotlivým státům poskytují takzvané observatoře bezpečnosti silničního provozu. Zvláštní zmocněnec generálního tajemníka OSN pro bezpečnost silničního provozu Jean Todt, proto na konferenci podpořil vznik observatoře pro evropsko-středomořskou oblast. Ta by se mohla inspirovat úspěšnými příklady observatoří fungujících v jiných regionech, ať již Evropskou observatoří bezpečnosti silničního provozu, na jejímž vzniku se aktivně podílela i Ceská republika nebo Ibero-americkou observatoří bezpečnosti silničního provozu, jejíž viceprezidentka Maria Seguí také na konferenci hovořila.

"Základem jakýchkoliv smysluplných a cílených aktivit je správný a dlouhodobý sběr dat a jejich analýza. Právě na tuto oblast bylo dnešní setkání zaměřeno. Zkušenosti z ustavení Evropské observatoře bezpečnosti silničního provozu či Observatoře Ibero-americké jsou nesmírně cenné i pro obdobné projekty v dalších regionech," poznamenala Olga Sehnalová.

Na podpoře vzniku regionální středomořské observatoře bezpečnosti silničního provozu založené na úspěšných příkladech z jednotlivých zemí, která může přispět ke zlepšení dopravní bezpečnosti v celém středomořském regionu, se na závěr konference shodli všichni účastníci.

"Jako členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, který se oblastí bezpečnosti silničního provozu zabývá, ale také jako místopředsedkyně meziparlamentní delegace pro vztahy EU-Izrael, tuto iniciativu, která je založena na dlouhodobé regionální spolupráci, vítám a podporuji. Jako nesmírně důležité vnímám zapojení řady partnerů - veřejného i soukromého sektoru, univerzit, expertních pracovišť, obcí či neziskových organizací. Existuje mnoho příkladů a hostitelská země dnešního setkání - Španělsko - je příkladem toho, že změna je při cílené politické a společenské podpoře možná," dodala na závěr Olga Sehnalová.

Datum: 18.5.2016

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Litevské dny Olgy Sehnalové

11.11.2013 | Jaké byly Litevské dny? Podívejte se na naše video z průběhu akce
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]