Olga Sehnalová byla hostem mezinárodního setkání k bezpečnosti silničního provozu

Bezpečnost silničního provozu v evropsko-středomořském regionu byla hlavním tématem včerejšího mezinárodního setkání expertů v Barceloně, jehož se zúčastnila i poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová.

Každoročně ve světě při dopravních nehodách umírá téměř 1,3 milionu lidí, což znamená více než 3000 úmrtí denně. Dopravní nehody jsou také významnou příčinou invalidity po celém světě, až padesát milionů lidí trpí jejich následky. Největší počet úmrtí připadá na nízko a středně příjmové země. Přitom i v Evropě, která je lídrem v oblasti bezpečnosti silničního provozu, každoročně umírá kolem 26 000 osob a přibližně 135 000 je vážně zraněno.

"Bezpečnost silničního provozu je globální problém. Evropská unie jako lídr v této oblasti by neměla být zahleděna do sebe, ale naopak, měla by poskytnout i ostatním regionům své zkušenosti, expertní zázemí i osvědčené dobré příklady. Tragická čísla v dopravní nehodovosti, která jsme zvyklí komentovat v Evropě, dostávají ve srovnání s ostatními regiony světa zcela jiný rozměr," myslí si Olga Sehnalová.

K celosvětovému zvyšování bezpečnosti silničního provozu se dlouhodobě hlásí také OSN. Letos v dubnu schválila OSN rezoluci „Zlepšení globální bezpečnosti silničního provozu“. OSN do roku 2030 vytyčila dva hlavní cíle: snížit o polovinu počet osob usmrcených a zraněných při dopravních nehodách a poskytnout přístup k bezpečné, udržitelné dopravě pro všechny.

Datové podklady v oblasti pokroku v bezpečnosti silničního provozu jednotlivým státům poskytují takzvané observatoře bezpečnosti silničního provozu. Zvláštní zmocněnec generálního tajemníka OSN pro bezpečnost silničního provozu Jean Todt, proto na konferenci podpořil vznik observatoře pro evropsko-středomořskou oblast. Ta by se mohla inspirovat úspěšnými příklady observatoří fungujících v jiných regionech, ať již Evropskou observatoří bezpečnosti silničního provozu, na jejímž vzniku se aktivně podílela i Ceská republika nebo Ibero-americkou observatoří bezpečnosti silničního provozu, jejíž viceprezidentka Maria Seguí také na konferenci hovořila.

"Základem jakýchkoliv smysluplných a cílených aktivit je správný a dlouhodobý sběr dat a jejich analýza. Právě na tuto oblast bylo dnešní setkání zaměřeno. Zkušenosti z ustavení Evropské observatoře bezpečnosti silničního provozu či Observatoře Ibero-americké jsou nesmírně cenné i pro obdobné projekty v dalších regionech," poznamenala Olga Sehnalová.

Na podpoře vzniku regionální středomořské observatoře bezpečnosti silničního provozu založené na úspěšných příkladech z jednotlivých zemí, která může přispět ke zlepšení dopravní bezpečnosti v celém středomořském regionu, se na závěr konference shodli všichni účastníci.

"Jako členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, který se oblastí bezpečnosti silničního provozu zabývá, ale také jako místopředsedkyně meziparlamentní delegace pro vztahy EU-Izrael, tuto iniciativu, která je založena na dlouhodobé regionální spolupráci, vítám a podporuji. Jako nesmírně důležité vnímám zapojení řady partnerů - veřejného i soukromého sektoru, univerzit, expertních pracovišť, obcí či neziskových organizací. Existuje mnoho příkladů a hostitelská země dnešního setkání - Španělsko - je příkladem toho, že změna je při cílené politické a společenské podpoře možná," dodala na závěr Olga Sehnalová.

Datum: 18.5.2016

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]