Odškodnění mohou dostat i cestující v autobusové dopravě

Europoslanci dosáhli v úterý 30. listopadu v noci dohody mezi Evropským parlamentem a Radou na zlepšení práv a nároků na odškodnění pro cestující v autobusové dopravě v případě zdržení či zrušení jejich cesty. „Díky této dohodě budou mít konečně cestující srovnatelnou míru ochrany. Ať už cestujete letadlem, vlakem, lodí nebo autobusem, budete mít práva na informace, odškodnění v případě zpoždění, zrušení vašeho spoje, či poškození zavazadla," zdůrazňuje europoslankyně Olga Sehnalová, členka vyjednávacího týmu.

Největší spor se týkal působnosti těchto právních předpisů, kdy členské státy prosazovaly hraniční vzdálenost nad 500 km. Konečná dohoda s europoslanci znamená, že nové nařízení posiluje práva cestujících již od 250 kilometrů. Na delších tratích, trvajících déle než tři hodiny, vzniká například nárok na odškodnění ve formě občerstvení nebo ubytování, pokud se odjezd zdrží o více než 90 minut. V případě, že cestujícím není dovoleno nastoupit do autobusu nebo je-li odjezd zpožděn o více než 120 minut, mohou požadovat plnou náhradu jízdenky nebo náhradní dopravu do místa určení.

Nové nařízení počítá i s náhradou v případě ztráty či zničení zavazadel nebo v případě smrti či zranění cestujícího. Nařízení se však nevztahuje na situace, kdy nelze komplikacím zabránit, jako v případech extrémního počasí či živelních pohrom. „Tvrdá vyjednávání s Radou trvala několik týdnů a rozhodně nebyla jednoduchá. Výsledkem je ale přijatelný kompromis, se kterým jsem spokojena," dodává Olga Sehnalová.
Díky europoslancům budou mít více práv i handicapované osoby a osoby se sníženou schopností pohybu. Těmto lidem by měl dopravce zajistit bezplatnou asistenci při výstupu a nástupu do vozidla a pokud to bude nezbytné, i bezplatnou přepravu pečující osoby. Navíc budou mít nárok na odškodnění za zpoždění na jakékoli cestě, a to i těch, které jsou kratší než 250 km. „Že bylo dosaženo dohody, je pro cestující se zdravotním handicapem a sníženou mobilitou v celé Evropě určitě dobrou zprávou. Byla to jedna z priorit vyjednávacího týmu," uvedla Olga Sehnalová.

Dohoda bude předložena k potvrzení v plénu Evropského parlamentu v únoru příštího roku a vstoupit v platnost by mohla od roku 2012.

Datum: 2.12.2010

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]