O čem se mluví: Stručný týdenní výběr událostí EU

Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku

Tento týden se ve Štrasburku konalo plenární zasedání Evropského parlamentu. Jednalo se o jedno z posledních zasedání v 7. funkčním období, do konce dubna se uskuteční již pouze dvě pravidelná ve Štrasburku a jedno zkrácené v Bruselu. Činnost Evropského parlamentu bude ukončena 17. dubna. Kompletní program naleznete zde. Mezi klíčové události lze zařadit:

Středeční vystoupení prezidenta republiky: Ve středu v poledne v rámci tradičních vystoupení představitelů a hlav států přednesl v anglickém jazyce a spatra prezident Miloš Zeman cca dvacetiminutový projev. Prezident se poslancům Evropského parlamentu ve Štrasburku představil jako evropský federalista. Upozornil, že federalismus nelze zaměňovat s unifikací. V krátkém projevu podpořil brzké přijetí eura a uvedl, že "ti, kdo euro kritizují, trpí strachem z neznámého ". Vyslovil se také pro harmonizaci daní a fiskální politiky v EU či společnou evropskou armádu jako předpoklad reálnosti provádění zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Podpořil také zavedení společných standardů v oblasti sociální politiky a ochrany životního prostředí. Zároveň se kriticky vyjádřil ke stěhování Evropského parlamentu mezi Bruselem a Štrasburkem, bruselské architektuře či k k dílčím dopadům některé legislativy EU. Evropské občanství prezident Zeman označil v návaznosti na filosofa Václava Bělohradského za kulturní volbu. Zmínil, že "kultura je více než chladná ekonomická kalkulace porovnávající ztráty a zisky." Projev zakončil výrokem "Hluboce ve svém srdci věřím, že Evropská unie je dobrá věc." Před prezidentem Zemanem k Evropskému parlamentu dvakrát promluvil prezident Václav Havel a v roce 2009 prezident Václav Klaus.

Ve středu europoslanci stvrdili také tzv. tabákovou směrnici. Nová pravidla pro tabákové výrobky i elektronické cigarety začnou platit v roce 2016. Formálně dohodu potvrdí 14. března  Rada. Poté budou mít členské státy dva roky, aby obsah směrnice překlopily do svých právních řádů. Mezi hlavní principy směrnice patří: Zdravotní varování na tabákových výrobcích musí nově zabírat 65 % na přední i zadní strany krabičky. Všechny příchutě pro cigarety a tabák určený k ručnímu balení budou zakázány do dvou let od vstupu směrnice v platnost. Výjimku tvoří mentol, který bude zakázán až od roku 2020. Tenké (tzv. slim) cigarety, které vytváří návyk na kouření především u mladých dívek, zůstanou povoleny. Nesmějí se však prodávat v zavádějících obalech, jako např. v obalech připomínající rtěnku nebo parfém. Dále budou zakázána balení tabákových výrobků obsahujících méně než 20 cigaret. Co se týče elektronických cigaret, ty budou v budoucnu regulovány buď jako léčiva, budou-li prezentovány jako výrobky s léčivými či preventivními vlastnostmi, anebo jako tabákové výrobky.

Schválen byl také čtvrtý železniční balíček a nařízení snižující emise CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020.

Přednostní rozprava proběhla k evropskému semestru, výsledkem byly tři usnesení, které se podstatně nelišily od těch z minulého roku. Mimo jiné je zde uvedeno, že Evropský parlament:

-    uznává úspěchy, kterých dosáhla nová a revidovaná finanční nařízení EU při překonávání finanční krize; konstatuje, že dokončení třech pilířů bankovní unie a provedení nových předpisů o kapitálových požadavcích pro banky přispívá k opětovnému ustavení důvěry v odolnost evropského bankovního odvětví;

-    požaduje přijetí výraznějších a důslednějších opatření na základě komplexního akčního plánu Evropské komise s cílem posílit boj proti daňovým únikům; naléhavě vyzývá Komisi, aby do strategie Evropa 2020 začlenila hmatatelné a měřitelné cíle;

-    lituje skutečnosti, že Komise Parlamentu neposkytla vyčerpávající zprávu o provádění Paktu pro růst a zaměstnanost dohodnutého v červnu 2012.

Velmi diskutována byla také Zpráva z vlastní iniciativy k Sexuálnímu vykořisťování, prostituci a jejímu dopadu na rovnost žen a mužů. Zpravodajkou byla europoslankyně Mary Honeyball (Velká Británie, S&D). Legislativně nezávazná zpráva udává, že členské státy by měly redukovat poptávku po prostituci potrestáním zákazníků a nikoliv prostitutek či prostitutů.

Projev kancléřky Merkelové před britským parlamentem

Ve čtvrtek přednesla německá kancléřka Angela Merkelová dlouho očekávaný projev ke stavu evropské integrace v britském parlamentu. Příležitost vystoupit před oběma komorami je velká pocta, které se dostává zahraničním státníkům výjimečně. Kancléřka Merkelová byla historicky třetí reprezentantkou SRN (1970 kancléř Willy Brandt, 1986 prezident Richard von Weizsäcker), které se této příležitosti dostalo.

Kancléřka hned na úvod zmínila, že ví, že jedni od jejího projevu očekávají, že bude dláždit cestu k zásadní reformě architektury EU. Jiní zároveň očekávají, že Velké Británii sdělí, že zbytek Evropy není připraven zaplatit jakoukoliv cenu, aby Británie zůstala v Evropě. Kancléřka Merkelová uvedla, že obě očekávání zklame. Kancléřka zmínila, že bez Velké Británie by nedošlo k poražení nacistického Německa a ukončení 2. světové války. "Velká Británie nepotřebuje své evropské poslání dokazovat". Označila více než půlstoletí míru na evropském kontinentu za zázrak. Dotkla se situace na Ukrajině. Dále zmínila další přínosy integrace, např. fakt, že různé názory a konflikty zájmů již nejsou řešeny na válečném poli, ale u vyjednávacího stolu. Projev byl plný apelů. Kancléřka zmínila, že EU musí být schopna pojmenovat chybný vývoj, že je potřeba EU společně zdokonalovat, že je potřeba posílit uplatňování principu subsidiarity, že v době globalizace a digitalizace musí členské státy společně obhajovat postavení Evropy ve světě. Také vyjmenovala dva zásadní principy řešení problémů v EU: osobní zodpovědnost a solidarita. Na závěr citovala prezidenta von Weizsäckera, že Evropa se musí posouvat kupředu krok za krokem a nikoliv velkými skoky.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Senátu při EP

Datum: 1.3.2014

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]