O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

 Nejzajímavější události plenárního zasedání Evropského parlamentu

Tento týden proběhlo poslední plenární zasedání Evropského parlamentu v roce 2013. Mezi nejzajímavější události uplynulého jednání ve Štrasburku patřily:

Mnoho kontroverze a nevídaný zájem občanů vzbudila tzv. nezávazná zpráva portugalské poslankyně Estrela (S&D) týkající se sexuálního a reprodukčního zdraví. Zpráva obsahovala nezávazná doporučení členským státům v oblasti 1. obecné politiky sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv v EU, 2. komplexní sexuální výchovy a služeb pro mládež, 3. násilí páchanému v souvislosti se sexuálními a reprodukčními právy a 4. sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv a oficiální rozvojové pomoci. Původní zpráva však byla těsnou většinou hlasu (334 pro pozměňovací návrh a 327 proti) zamítnuta. Komplexní přijatý pozměňovací návrh obsah zprávy zásadním způsobem pozměnil a závěrem udává, že "Evropský parlament opětovně potvrzuje svrchované právo každého státu reagovat na návrhy tohoto usnesení v souladu se svými vlastními vnitrostátními právními předpisy, s plným ohledem na různorodé náboženské a etické hodnoty a kulturní zázemí svých obyvatel (dle tzv. zásady veřejného pořádku) a v souladu s všeobecně uznávanými mezinárodními lidskými právy". Pro tento pozměňovací návrh hlasovali především poslankyně a poslanci politických skupin EPP (Evropská lidová strana), ECR (Evropská konzervativní a reformní skupina) a EFD (Evropa Svobody a demokracie).

Velmi zajímavá je také plenárním shromážděním přijatá zpráva výboru pro ústavní záležitosti (AFCO) o vztazích Evropského parlamentu s orgány zastupujícími vlády jednotlivých států. Ve zprávě je mimo jiné zmíněno, že Evropský parlament

- je přesvědčen, že ve světle zkušeností získaných za poslední čtyři roky se zlepšení a formalizace pracovních vztahů mezi Evropskou radou a Parlamentem jeví jako nezbytná;

zastává názor, že kromě výjimečně naléhavých případů musí každému zasedání Evropské rady předcházet rozprava v Parlamentu umožňující přijetí usnesení, kde by měl předseda Evropské rady osobně představit témata, která jsou na pořadu jednání;

naléhavě žádá, aby v případě, že bude uzavřena dohoda mezi zástupci Parlamentu a zástupci Rady v rámci legislativního postupu, Evropská rada dané téma znovu neotvírala;

- vyzývá Evropskou radu, aby před zahájením evropské předvolební kampaně vysvětlila, jakým způsobem hodlá v rámci konzultací, které by měly proběhnout mezi Parlamentem a Evropskou radou, respektovat volbu evropských občanů ve věci jmenování předsedy Evropské komise. 

Evropský parlament také hlasoval v prvním čtení návrh směrnice týkající se platebních účtů (sen. tisk N 089/09), která má zajistit právo na základní bankovní účet pro všechny. Každá osoba s legálním pobytem v EU by měla mít právo otevřít si základní platební účet, a toto pravidlo by jí nemělo být odepřeno na základě národnosti či místa pobytu. Za předpokladu, že tato osoba má skutečný vztah k členskému státu, ve kterém chce účet otevřít, by poskytovatelé platebních služeb nemohli žádost o otevření účtu odmítnout. Občané budou moci také snadněji porovnávat bankovní poplatky a jednodušeji změnit poskytovatele bankovních služeb. Nyní bude směrnici projednávat Rada.

Po rozhodnutí ukrajinské vlády nepodepsat dohodu o přidružení k EU a následných protestech v Kyjevě poslanci Evropského parlamentu v nezávazném usnesení pod názvem Výsledky summitu ve Vilniusu a budoucnost Východního partnerství, požadují, zejména s ohledem na Ukrajinu, aby Evropská unie ukrajinské demonstranty podpořila. Dále uvádí, že EU musí využít všech dostupných nástrojů, včetně makroekonomické pomoci, uvolňování obchodu, liberalizace víz a projektů na zvýšení energetické bezpečnosti, v rámci "strategičtější a flexibilnější" politiky na podporu evropské volby svých východních partnerů. Evropský parlament odsuzuje tlak, který vyvíjí na Ukrajinu, Arménii a další východní partnery Rusko, aby je odradilo od proevropské politiky. Dále Parlament vyzývá instituce EU a členské státy, aby na tyto tlaky reagovaly. Komise by dle poslanců měla zvážit možná protiopatření, která by EU mohla iniciovat v případě, že Rusko poruší obchodní pravidla Světové obchodní organizace (WTO) prostřednictvím politicky motivovaných obchodních sankcí vůči EU a jejím partnerům.

Z pohledu Senátu je také velmi zajímavá zpráva Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO) o Ústavních problémech víceúrovňové správy v Evropské unii.

Ve čtvrtek také Evropský parlament přijal usnesení vyzývající k jasným a závazným opatřením na potírání daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem.

Evropský parlament také schválil nový komunitární program Erasmus+ (sen. tisk N 115/08), který má v letech 2014-2020 se svým rozpočtem 14 miliard eur pomoci zhruba čtyřem milionům mladých Evropanů studovat nebo se účastnit stáží  a dobrovolnických pobytů v zahraničí.

 

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 13.12.2013

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová

17.4.2019 |

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ... pokračování

Naše videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]