O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

 Nejzajímavější události plenárního zasedání Evropského parlamentu

Tento týden proběhlo poslední plenární zasedání Evropského parlamentu v roce 2013. Mezi nejzajímavější události uplynulého jednání ve Štrasburku patřily:

Mnoho kontroverze a nevídaný zájem občanů vzbudila tzv. nezávazná zpráva portugalské poslankyně Estrela (S&D) týkající se sexuálního a reprodukčního zdraví. Zpráva obsahovala nezávazná doporučení členským státům v oblasti 1. obecné politiky sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv v EU, 2. komplexní sexuální výchovy a služeb pro mládež, 3. násilí páchanému v souvislosti se sexuálními a reprodukčními právy a 4. sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv a oficiální rozvojové pomoci. Původní zpráva však byla těsnou většinou hlasu (334 pro pozměňovací návrh a 327 proti) zamítnuta. Komplexní přijatý pozměňovací návrh obsah zprávy zásadním způsobem pozměnil a závěrem udává, že "Evropský parlament opětovně potvrzuje svrchované právo každého státu reagovat na návrhy tohoto usnesení v souladu se svými vlastními vnitrostátními právními předpisy, s plným ohledem na různorodé náboženské a etické hodnoty a kulturní zázemí svých obyvatel (dle tzv. zásady veřejného pořádku) a v souladu s všeobecně uznávanými mezinárodními lidskými právy". Pro tento pozměňovací návrh hlasovali především poslankyně a poslanci politických skupin EPP (Evropská lidová strana), ECR (Evropská konzervativní a reformní skupina) a EFD (Evropa Svobody a demokracie).

Velmi zajímavá je také plenárním shromážděním přijatá zpráva výboru pro ústavní záležitosti (AFCO) o vztazích Evropského parlamentu s orgány zastupujícími vlády jednotlivých států. Ve zprávě je mimo jiné zmíněno, že Evropský parlament

- je přesvědčen, že ve světle zkušeností získaných za poslední čtyři roky se zlepšení a formalizace pracovních vztahů mezi Evropskou radou a Parlamentem jeví jako nezbytná;

zastává názor, že kromě výjimečně naléhavých případů musí každému zasedání Evropské rady předcházet rozprava v Parlamentu umožňující přijetí usnesení, kde by měl předseda Evropské rady osobně představit témata, která jsou na pořadu jednání;

naléhavě žádá, aby v případě, že bude uzavřena dohoda mezi zástupci Parlamentu a zástupci Rady v rámci legislativního postupu, Evropská rada dané téma znovu neotvírala;

- vyzývá Evropskou radu, aby před zahájením evropské předvolební kampaně vysvětlila, jakým způsobem hodlá v rámci konzultací, které by měly proběhnout mezi Parlamentem a Evropskou radou, respektovat volbu evropských občanů ve věci jmenování předsedy Evropské komise. 

Evropský parlament také hlasoval v prvním čtení návrh směrnice týkající se platebních účtů (sen. tisk N 089/09), která má zajistit právo na základní bankovní účet pro všechny. Každá osoba s legálním pobytem v EU by měla mít právo otevřít si základní platební účet, a toto pravidlo by jí nemělo být odepřeno na základě národnosti či místa pobytu. Za předpokladu, že tato osoba má skutečný vztah k členskému státu, ve kterém chce účet otevřít, by poskytovatelé platebních služeb nemohli žádost o otevření účtu odmítnout. Občané budou moci také snadněji porovnávat bankovní poplatky a jednodušeji změnit poskytovatele bankovních služeb. Nyní bude směrnici projednávat Rada.

Po rozhodnutí ukrajinské vlády nepodepsat dohodu o přidružení k EU a následných protestech v Kyjevě poslanci Evropského parlamentu v nezávazném usnesení pod názvem Výsledky summitu ve Vilniusu a budoucnost Východního partnerství, požadují, zejména s ohledem na Ukrajinu, aby Evropská unie ukrajinské demonstranty podpořila. Dále uvádí, že EU musí využít všech dostupných nástrojů, včetně makroekonomické pomoci, uvolňování obchodu, liberalizace víz a projektů na zvýšení energetické bezpečnosti, v rámci "strategičtější a flexibilnější" politiky na podporu evropské volby svých východních partnerů. Evropský parlament odsuzuje tlak, který vyvíjí na Ukrajinu, Arménii a další východní partnery Rusko, aby je odradilo od proevropské politiky. Dále Parlament vyzývá instituce EU a členské státy, aby na tyto tlaky reagovaly. Komise by dle poslanců měla zvážit možná protiopatření, která by EU mohla iniciovat v případě, že Rusko poruší obchodní pravidla Světové obchodní organizace (WTO) prostřednictvím politicky motivovaných obchodních sankcí vůči EU a jejím partnerům.

Z pohledu Senátu je také velmi zajímavá zpráva Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO) o Ústavních problémech víceúrovňové správy v Evropské unii.

Ve čtvrtek také Evropský parlament přijal usnesení vyzývající k jasným a závazným opatřením na potírání daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem.

Evropský parlament také schválil nový komunitární program Erasmus+ (sen. tisk N 115/08), který má v letech 2014-2020 se svým rozpočtem 14 miliard eur pomoci zhruba čtyřem milionům mladých Evropanů studovat nebo se účastnit stáží  a dobrovolnických pobytů v zahraničí.

 

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 13.12.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]