O ČEM SE MLUVÍ: STRUČNÝ TÝDENNÍ VÝBĚR UDÁLOSTÍ EU

FINÁLNÍ VERZE VAN ROMPUYOVA NÁVRHU NA PROHLOUBENÍ INTEGRACE EU
Včera, tj. ve čtvrtek 5. prosince, byla vydána finální verze pozičního dokumentu předsedy Evropské rady Van Rompuye Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii (zatím pouze v anglickém jazyce), kterou vypracoval ve spolupráci s předsedou Evropské komise Barrosem, předsedou Evropské centrální banky Draghim a předsedou Euroskupiny Junckerem. K vypracování konkrétního "jízdního řádu" prohlubování integrace byl Van Rompuy pověřen Evropskou radou na jejím červnovém summitu. Celkem 15stránková zpráva má sloužit jako podklad pro diskuzi Evropské rady, která se koná příští týden 13. a 14. prosince, o dalším směřování EU. Van Rompuy nastiňuje tři fáze další integrace, přičemž v každé fázi se má dále prohlubovat disciplína členských států a zároveň jejich vzájemná podpora. Pro ČR je zajímavé, že v textu je zmíněno, že "názory nastíněné v dokumentu se zaměřují na členské země eurozóny, protože jsou vystaveny specifickým výzvám společné měny".

První fáze má zaručit ozdravení veřejných financí a rozbít začarovaný kruh propojení bank a států (konec roku 2012 a rok 2013) prostřednictvím:
1. dokončení a řádné implementace opatření v oblasti správy a řízení hospodářských záležitostí (six-pack, two-pack a tzv. fiskální kompakt);
2. systematické ex-ante koordinace hlavních hospodářských reforem, tak jak je nastíněno v čl. 11 fiskálního kompaktu;
3. nastavení jednotného bankovního dohledového orgánu a uvedením v platnost směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích pro banky - účinné mají být od ledna 2014;
4. dohody na harmonizaci národních rámců pro řešení problémů bank a rámců pro pojištění vkladů, a to včetně zajištění jejich příslušného financování ze strany finančního sektoru;
5. fungování Evropského stabilizačního mechanismu pro přímou rekapitalizaci bank již od března 2013.

Druhá fáze má zaručit fungování integrovaného finančního rámce a podporovat provádění strukturálních reforem (rok 2013 a 2014). Má dojít k:
1. dokončení integrovaného finančního rámce prostřednictvím zřízení společné instituce pro řešení problémů bank;
2. zřízení mechanismu pro silnější koordinaci a prosazování strukturálních reforem založených na dohodách smluvní povahy mezi členskými státy a institucemi EU; tyto reformy by mohly být individuálně finančně podpořeny ze zdrojů víceletého finančního rámce - jednalo by se o přechodné, nikoliv o trvanlivé akce.

Třetí fáze má zaručit odolnost Hospodářské a měnové unie vytvořením centrálního nástroje pro zvládání šoků, posílen bude také společný rozpočtový rámec (od roku 2014). Jedná se o nejcitlivější fázi. Herman van Rompuy navrhuje:
1. zřízení fiskální kapacity (eufemismus pro vlastní rozpočet eurozóny) na bází pojištění za účelem posílení schopnosti jednotlivých členských států vstřebávat hospodářské šoky; tato fiskální kapacita by mohla být financována z národních příspěvků či z vlastních zdrojů či z obojího; v dlouhodobé perspektivě by bylo možné uvažovat o možnosti získat půjčky na kapitálovém trhu; rovněž by mohla představovat platformu pro společné vydávání dluhopisů. Tyto aspekty však budou teprve předmětem diskuzí a dalšího zkoumání.
2. dále je v dokumentu zmíněno, že v této fázi dojde k prohloubení společného rozhodování týkajícího se národních rozpočtů a posílené koordinace hospodářských politik - především v oblasti daňové a sociální a že společný rozpočtový rámec bude vyžadovat zřízení "ministra financí".

Zajímavá je z perspektivy Senátu poslední kapitola dokumentu pojednávající o posílení demokratické legitimity a odpovědnosti. Parlamentní kontrola má být prováděna na té úrovni, na které jsou přijímána daná rozhodnutí. Dále je zmíněno, že národní parlamenty nejsou samy o sobě schopny úplně zajistit, aby byl prosazován společný zájem EU, a proto je důležité, aby prohlubování evropské integrace v hospodářské a měnové oblasti bylo doprovázeno také úměrným zapojením Evropského parlamentu. Zapojení národních a Evropského parlamentu se má promítnout do kontroly činnosti Evropské centrální banky, projednávání evropského semestru s ohledem na čl. 13 fiskálního kompaktu a také do zřízení tzv. fiskální kapacity. V tisku se objevují zprávy o záměru Evropského parlamentu zřídit specializovaný - velmi silný - výbor, který by se měl zabývat právě parlamentní kontrolou prohloubené Hospodářské a měnové unie.

Zprávou Hermana van Rompuye se bude mimo jiné zabývat Výbor pro záležitosti EU na své nadcházející schůzi 12.12.2012 v kontextu projednávání mandátu pro předsedu vlády Petra Nečase pro jednání na Evropské radě 13. a 14. prosince 2012.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 7.12.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]