O ČEM SE MLUVÍ: STRUČNÝ TÝDENNÍ VÝBĚR UDÁLOSTÍ EU

FINÁLNÍ VERZE VAN ROMPUYOVA NÁVRHU NA PROHLOUBENÍ INTEGRACE EU
Včera, tj. ve čtvrtek 5. prosince, byla vydána finální verze pozičního dokumentu předsedy Evropské rady Van Rompuye Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii (zatím pouze v anglickém jazyce), kterou vypracoval ve spolupráci s předsedou Evropské komise Barrosem, předsedou Evropské centrální banky Draghim a předsedou Euroskupiny Junckerem. K vypracování konkrétního "jízdního řádu" prohlubování integrace byl Van Rompuy pověřen Evropskou radou na jejím červnovém summitu. Celkem 15stránková zpráva má sloužit jako podklad pro diskuzi Evropské rady, která se koná příští týden 13. a 14. prosince, o dalším směřování EU. Van Rompuy nastiňuje tři fáze další integrace, přičemž v každé fázi se má dále prohlubovat disciplína členských států a zároveň jejich vzájemná podpora. Pro ČR je zajímavé, že v textu je zmíněno, že "názory nastíněné v dokumentu se zaměřují na členské země eurozóny, protože jsou vystaveny specifickým výzvám společné měny".

První fáze má zaručit ozdravení veřejných financí a rozbít začarovaný kruh propojení bank a států (konec roku 2012 a rok 2013) prostřednictvím:
1. dokončení a řádné implementace opatření v oblasti správy a řízení hospodářských záležitostí (six-pack, two-pack a tzv. fiskální kompakt);
2. systematické ex-ante koordinace hlavních hospodářských reforem, tak jak je nastíněno v čl. 11 fiskálního kompaktu;
3. nastavení jednotného bankovního dohledového orgánu a uvedením v platnost směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích pro banky - účinné mají být od ledna 2014;
4. dohody na harmonizaci národních rámců pro řešení problémů bank a rámců pro pojištění vkladů, a to včetně zajištění jejich příslušného financování ze strany finančního sektoru;
5. fungování Evropského stabilizačního mechanismu pro přímou rekapitalizaci bank již od března 2013.

Druhá fáze má zaručit fungování integrovaného finančního rámce a podporovat provádění strukturálních reforem (rok 2013 a 2014). Má dojít k:
1. dokončení integrovaného finančního rámce prostřednictvím zřízení společné instituce pro řešení problémů bank;
2. zřízení mechanismu pro silnější koordinaci a prosazování strukturálních reforem založených na dohodách smluvní povahy mezi členskými státy a institucemi EU; tyto reformy by mohly být individuálně finančně podpořeny ze zdrojů víceletého finančního rámce - jednalo by se o přechodné, nikoliv o trvanlivé akce.

Třetí fáze má zaručit odolnost Hospodářské a měnové unie vytvořením centrálního nástroje pro zvládání šoků, posílen bude také společný rozpočtový rámec (od roku 2014). Jedná se o nejcitlivější fázi. Herman van Rompuy navrhuje:
1. zřízení fiskální kapacity (eufemismus pro vlastní rozpočet eurozóny) na bází pojištění za účelem posílení schopnosti jednotlivých členských států vstřebávat hospodářské šoky; tato fiskální kapacita by mohla být financována z národních příspěvků či z vlastních zdrojů či z obojího; v dlouhodobé perspektivě by bylo možné uvažovat o možnosti získat půjčky na kapitálovém trhu; rovněž by mohla představovat platformu pro společné vydávání dluhopisů. Tyto aspekty však budou teprve předmětem diskuzí a dalšího zkoumání.
2. dále je v dokumentu zmíněno, že v této fázi dojde k prohloubení společného rozhodování týkajícího se národních rozpočtů a posílené koordinace hospodářských politik - především v oblasti daňové a sociální a že společný rozpočtový rámec bude vyžadovat zřízení "ministra financí".

Zajímavá je z perspektivy Senátu poslední kapitola dokumentu pojednávající o posílení demokratické legitimity a odpovědnosti. Parlamentní kontrola má být prováděna na té úrovni, na které jsou přijímána daná rozhodnutí. Dále je zmíněno, že národní parlamenty nejsou samy o sobě schopny úplně zajistit, aby byl prosazován společný zájem EU, a proto je důležité, aby prohlubování evropské integrace v hospodářské a měnové oblasti bylo doprovázeno také úměrným zapojením Evropského parlamentu. Zapojení národních a Evropského parlamentu se má promítnout do kontroly činnosti Evropské centrální banky, projednávání evropského semestru s ohledem na čl. 13 fiskálního kompaktu a také do zřízení tzv. fiskální kapacity. V tisku se objevují zprávy o záměru Evropského parlamentu zřídit specializovaný - velmi silný - výbor, který by se měl zabývat právě parlamentní kontrolou prohloubené Hospodářské a měnové unie.

Zprávou Hermana van Rompuye se bude mimo jiné zabývat Výbor pro záležitosti EU na své nadcházející schůzi 12.12.2012 v kontextu projednávání mandátu pro předsedu vlády Petra Nečase pro jednání na Evropské radě 13. a 14. prosince 2012.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 7.12.2012

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Irské dny Olgy Sehnalové

13.5.2013 | Připomeňme si Irské dny v Kroměříži z května 2013
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]