O ČEM SE MLUVÍ: STRUČNÝ TÝDENNÍ VÝBĚR UDÁLOSTÍ EU

FINÁLNÍ VERZE VAN ROMPUYOVA NÁVRHU NA PROHLOUBENÍ INTEGRACE EU
Včera, tj. ve čtvrtek 5. prosince, byla vydána finální verze pozičního dokumentu předsedy Evropské rady Van Rompuye Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii (zatím pouze v anglickém jazyce), kterou vypracoval ve spolupráci s předsedou Evropské komise Barrosem, předsedou Evropské centrální banky Draghim a předsedou Euroskupiny Junckerem. K vypracování konkrétního "jízdního řádu" prohlubování integrace byl Van Rompuy pověřen Evropskou radou na jejím červnovém summitu. Celkem 15stránková zpráva má sloužit jako podklad pro diskuzi Evropské rady, která se koná příští týden 13. a 14. prosince, o dalším směřování EU. Van Rompuy nastiňuje tři fáze další integrace, přičemž v každé fázi se má dále prohlubovat disciplína členských států a zároveň jejich vzájemná podpora. Pro ČR je zajímavé, že v textu je zmíněno, že "názory nastíněné v dokumentu se zaměřují na členské země eurozóny, protože jsou vystaveny specifickým výzvám společné měny".

První fáze má zaručit ozdravení veřejných financí a rozbít začarovaný kruh propojení bank a států (konec roku 2012 a rok 2013) prostřednictvím:
1. dokončení a řádné implementace opatření v oblasti správy a řízení hospodářských záležitostí (six-pack, two-pack a tzv. fiskální kompakt);
2. systematické ex-ante koordinace hlavních hospodářských reforem, tak jak je nastíněno v čl. 11 fiskálního kompaktu;
3. nastavení jednotného bankovního dohledového orgánu a uvedením v platnost směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích pro banky - účinné mají být od ledna 2014;
4. dohody na harmonizaci národních rámců pro řešení problémů bank a rámců pro pojištění vkladů, a to včetně zajištění jejich příslušného financování ze strany finančního sektoru;
5. fungování Evropského stabilizačního mechanismu pro přímou rekapitalizaci bank již od března 2013.

Druhá fáze má zaručit fungování integrovaného finančního rámce a podporovat provádění strukturálních reforem (rok 2013 a 2014). Má dojít k:
1. dokončení integrovaného finančního rámce prostřednictvím zřízení společné instituce pro řešení problémů bank;
2. zřízení mechanismu pro silnější koordinaci a prosazování strukturálních reforem založených na dohodách smluvní povahy mezi členskými státy a institucemi EU; tyto reformy by mohly být individuálně finančně podpořeny ze zdrojů víceletého finančního rámce - jednalo by se o přechodné, nikoliv o trvanlivé akce.

Třetí fáze má zaručit odolnost Hospodářské a měnové unie vytvořením centrálního nástroje pro zvládání šoků, posílen bude také společný rozpočtový rámec (od roku 2014). Jedná se o nejcitlivější fázi. Herman van Rompuy navrhuje:
1. zřízení fiskální kapacity (eufemismus pro vlastní rozpočet eurozóny) na bází pojištění za účelem posílení schopnosti jednotlivých členských států vstřebávat hospodářské šoky; tato fiskální kapacita by mohla být financována z národních příspěvků či z vlastních zdrojů či z obojího; v dlouhodobé perspektivě by bylo možné uvažovat o možnosti získat půjčky na kapitálovém trhu; rovněž by mohla představovat platformu pro společné vydávání dluhopisů. Tyto aspekty však budou teprve předmětem diskuzí a dalšího zkoumání.
2. dále je v dokumentu zmíněno, že v této fázi dojde k prohloubení společného rozhodování týkajícího se národních rozpočtů a posílené koordinace hospodářských politik - především v oblasti daňové a sociální a že společný rozpočtový rámec bude vyžadovat zřízení "ministra financí".

Zajímavá je z perspektivy Senátu poslední kapitola dokumentu pojednávající o posílení demokratické legitimity a odpovědnosti. Parlamentní kontrola má být prováděna na té úrovni, na které jsou přijímána daná rozhodnutí. Dále je zmíněno, že národní parlamenty nejsou samy o sobě schopny úplně zajistit, aby byl prosazován společný zájem EU, a proto je důležité, aby prohlubování evropské integrace v hospodářské a měnové oblasti bylo doprovázeno také úměrným zapojením Evropského parlamentu. Zapojení národních a Evropského parlamentu se má promítnout do kontroly činnosti Evropské centrální banky, projednávání evropského semestru s ohledem na čl. 13 fiskálního kompaktu a také do zřízení tzv. fiskální kapacity. V tisku se objevují zprávy o záměru Evropského parlamentu zřídit specializovaný - velmi silný - výbor, který by se měl zabývat právě parlamentní kontrolou prohloubené Hospodářské a měnové unie.

Zprávou Hermana van Rompuye se bude mimo jiné zabývat Výbor pro záležitosti EU na své nadcházející schůzi 12.12.2012 v kontextu projednávání mandátu pro předsedu vlády Petra Nečase pro jednání na Evropské radě 13. a 14. prosince 2012.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 7.12.2012

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Když se stříhá páska

V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová

17.4.2019 |

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ... pokračování

Naše videa
TK - Balíček technické způsobilosti vozidel

2.7.2013 | Záznam vystoupení Olgy Sehnalové na tiskové konferenci - Balíček technické způsobilosti vozidel
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]