O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

NEVYČERPANÉ PENÍZE Z FONDŮ EU: 9 - 12 MLD. KČ ZA ROK 2013
K 31. prosinci 2013 přišla Česká republika dle Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) o 9-12 mld. Kč z fondů EU. Konečná výše ztráty stále není jistá, protože MMR, které je národním koordinátorem strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti v ČR, stále jedná s Evropskou komisí o výjimkách u projektů zpožděných kvůli povodním v červnu 2013 a také kvůli zpožděním s povolováním realizace projektů u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Největší ztráty byly u dvou ministerských operačních programů: Operační program Životní prostředí (Ministerstvo životního prostředí) a Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).
Doposud bylo ČR ze strany EK proplaceno 385,5 mld. Kč, tedy 47,7 % celkové částky. V období 2007-2013 může ČR z kohezní politiky EU podle aktuálního kurzu získat cca 808 mld. Kč. Peníze musí být vyčerpány do konce roku 2015 (tzv. pravidlo finanční disciplíny n+2). Dle Ministerstva pro místní rozvoj čeká české úřady v následujících dvou letech obrovský pracovní nápor. Dle aktuálních prognóz hrozí za celé období ztráta ve výši cca 100 mld. Kč.

SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE: CÍLE V OBLASTI KLIMATU A ENERGETIKY DO ROKU 2030

Ve středu 22. ledna představila Evropská komise dlouho očekávané sdělení, které stanovuje rámec pro oblast energetiky a klimatu do roku 2030. Dokument se bude projednávat na nejvyšší úrovni, zejména v Evropské radě a v Evropském parlamentu. Zároveň je sdělení doprovázeno legislativním návrhem na vytvoření rezervy pro zachování stability trhu pro systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). Tato rezerva by se měla začít používat od roku 2021, aby se zlepšila odolnost trhu. Jako hlavní cíle politiky Komise stanovila:
1.    Závazným cílem je snížení emisí skleníkových plynů o 40 % proti úrovni z roku 1990. Evropská komise navrhuje členským zemím i Evropskému parlamentu, aby stejnou výši redukce CO2 v roce 2015 oznámily jako součást mezinárodních jednání na klimatické konferenci v Paříži.
2.    Na celoevropské úrovni bude také platit závazný cíl, aby 27 % energie pocházelo z obnovitelných zdrojů. Nebude však rozepsán na jednotlivé státy, každá členská země tak bude mít více prostoru přizpůsobit své energetické soustavy podle vlastního rozhodnutí.
3.    Bude provedena reforma systému obchodování s povolenkami v dalším obchodovacím období od roku 2021. Měla by vzniknout rezerva, která by zvýšila odolnost systému vůči velkým šokům úpravou nabídky množství povolenek k aukcím.
Systém by fungoval automaticky podle předem daných pravidel bez možnosti zásahů ze strany Evropské komise či členských zemí.
4.    Členské země by měly vypracovat své národní plány zajištění konkurenceschopných, bezpečných a udržitelných dodávek energie.
Oproti klimaticko-energetickému balíčku z roku 2008, který stanovoval cíle, jichž by EU měla dosáhnout do roku 2020, se v novém souboru opatření neobjevil cíl zvýšit energetickou účinnost. Evropská komise slibuje, že k této problematice se ještě letos vrátí při prověrce své odpovídající směrnice cca v červenci 2014.

PŘÍSTUPOVÁ JEDNÁNÍ EU-SRBSKO ZAHÁJENA
V úterý 23. ledna 2014 zahájilo Srbsko oficiálně přístupové rozhovory s EU. Srbsko by se mohlo stát členskou zemí Evropské unie po roce/v roce 2020, prohlásil v Bruselu srbský premiér Ivica Dačić. Dle něj se také jedná pro Srbsko o nejdůležitější událost od konce druhé světové války. K zahájení rozhovorů se zemí, která v poslední době výrazně normalizuje své vztahy s Kosovem, vyzvala Evropská rada již minulý rok v létě. Ministři zahraničí členských zemí EU pak v prosinci 2013 rozhodli o rámci vyjednávání a o úterním datu zahájení rozhovorů. Otevření prvních z celkem 35 kapitol náročného vyjednávacího procesu přitom evropský komisař pro rozšíření - Štefan Füle - očekává již v 1. polovině roku 2014.

2. EVROPSKÝ PARLAMENTNÍ TÝDEN V BRUSELU
Od pondělí 20. ledna do středy 22. ledna se v Bruselu uskutečnil již druhý tzv. Evropský parlamentní týden, jehož obsahem bylo projednávání tzv. agendy evropského semestru a parlamentní kontrola provádění tzv. Fiskální úmluvy. Evropského parlamentního týdne se zúčastnili zástupci všech 41 komor národních parlamentů EU-28 i zástupci Evropského parlamentu. Za Senát PČR se této největší parlamentní akce zúčastnila sedmičlenná delegace, kterou vedla 1. místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková. Dále se zúčastnili za Výbor pro záležitosti EU jeho předseda, senátor Miroslav Krejča, senátor Josef Táborský a senátor Luděk Jeništa. Za Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu se akce zúčastnil senátor Jiří Lajtoch a senátorka Veronika Vrecionová. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí reprezentoval jeho předseda, senátor Ivo Bárek.  Kromě třídenního oficiálního programu absolvovali senátoři jednání s místopředsedou Evropské komise, zodpovědným za mezi-institucionální vztahy, Marošem Šefčovičem, místopředsedou Evropského parlamentu zodpovědným za vztahy s národními parlamenty, Martínezem Martínezem a četné schůzky s europoslanci či se slovenskou delegací. Podrobný zápis z jednání je dostupný v Oddělení pro EU.

Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 24.1.2014

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]