O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

TŘETÍ ZÁCHRANNÝ BALÍČEK PRO ŘECKO?
I přes „okurkovou sezónu“ se v rámci německé předvolební kampaně rozhořela debata o potřebě dalšího záchranného balíčku pro Řecko. Po obviněních opozice, že současná německá vláda neříká občanům před volbami pravdu, minulé úterý německý ministr financí Wolfgang Schäuble připustil možnost vzniku třetího záchranného balíčku pro Řecko. Dle vyjádření řeckého ministra financí Giannise Stournarase či člena Evropské komise Günthera Oettingera (nominovaného Německem) by se objem třetího záchranného balíčku mohl pohybovat na úrovni cca 10 mld. EUR. V neděli pak německá kancléřka Merklová zmínila, že osobně varuje před restrukturalizací řeckého dluhu (snížení úroků či odpuštění určité částky). Pro Českou republiku je v tomto ohledu zajímavé, že se německých vládních kruzích mluví o tom, že část třetího balíčku pro Řecko by mohla být financována z nevyčerpaných fondů EU. Částka, o kterou ČR může v rámci strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti na konci tohoto roku souběhem pravidla n+3 pro rok 2010 a pravidla n+2 pro rok 2011 přijít, byla Ministerstvem financí odhadnuta na minimálně 15 mld. Kč.

DÁNSKÁ OPOZICE ZVAŽUJE REFERENDUM OHLEDNĚ DVOU DÁNSKÝCH OPT-OUTŮ

Dánská opozice v čele s bývalým dánským premiérem Larsem Lokkem Rasmussenem a předsedou Liberální strany navrhla vládním stranám, aby při konání příštích voleb do Evropského parlamentu v květnu 2014 proběhlo také referendum o zrušení dvou ze čtyř dánských opt-outů stejně jako hlasování v parlamentě o přistoupení Dánska k patentovému soudu EU. Zrušeny mají být opt-outy v oblasti spravedlnosti a obrany. Zrušení opt-outu v oblasti spravedlnosti souvisí s návrhem Evropské komise na zřízení Evropského veřejného žalobce, který má vyšetřovat podvody proti rozpočtu EU a který Evropská komise představila v červenci. Současná vláda v čele se sociálně-demokratickou premiérkou Thorning - Schmidt již dříve plánovala uspořádat referendum o zrušení opt-outu v těchto oblastech. Nicméně v současnosti je k tomuto kroku spíše skeptická. Obyvatelstvo dle průzkumů veřejného mínění podporuje pouze zrušení dánského opt-outu v oblasti obrany. Další dva opt-outy týkající se občanství EU a hospodářské a měnové unie (Dánsko se nezavázalo přijmout společnou měnu euro) mají zůstat zachovány. Pro zrušení opt-outů je potřeba potvrzení v referendu, pro připojení k Patentnímu soudu EU pěti-šestinová parlamentní většina.

STAV RATIFIKACÍ FISKÁLNÍ ÚMLUVY

K dnešnímu dni ratifikovalo Smlouvu o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva) 22 z celkového počtu 25 účastnících se členských států EU. Úmluvy se neúčastní Velká Británie a ČR, u Chorvatska se předpokládá, že k úmluvě přistoupí. Ratifikační proces doposud nedokončily Belgie, Bulharsko a Nizozemí. V článku 14 Fiskální úmluvy je stanoveno, že smlouva vstoupí v platnost, pokud bude ratifikována alespoň 12 členy eurozóny. Proto úmluva platí již od 1. ledna 2013. Pro státy, jež fiskální úmluvu teprve budou ratifikovat, bude smlouva platit od prvního dne následujícího měsíce po uložení ratifikační smlouvy v depozitáři Rady. Smlouva má zaručit stabilizaci eurozóny a vyžaduje, aby vnitrostátní rozpočty byly vyrovnané nebo v přebytku. Uvedené pravidlo je nutno do jednoho roku od vstupu této smlouvy v platnost začlenit do vnitrostátního práva prostřednictvím předpisů, u nichž je zaručeno, že budou dodržovány po celou dobu vnitrostátního rozpočtového procesu.

STAV RATIFIKACÍ PROTOKOLU IRSKA
Tzv. Protokol Irska byl předložen irskou vládou v návaznosti na negativní výsledek referenda o ratifikaci Lisabonské smlouvy v Irsku v roce 2008. Z právního hlediska představuje Protokol změnu Smluv. Irský protokol upravuje tři oblasti, dvě jsou formulovány tak, že se týkají všech členských států EU:
-    Čl. 1 Protokolu má ochránit platnost některých hodnotových rozhodnutí zakotvených v irské ústavě před možným působením evropského práva, zejména Listiny základních práv EU. Jedná se o pojetí práva na život, ochrany rodiny a vzdělávání, to vše ve vazbě na zvláštní postavení římskokatolické církve dle irské ústavy.
-    Čl. 2 Protokolu potvrzuje, že žádné ustanovení Lisabonské smlouvy nijak nemění pro žádný členský stát rozsah nebo výkon pravomocí EU v oblasti zdanění.
-    Čl. 3 Protokolu chrání tradiční irskou politiku vojenské neutrality. Konstatuje, že společná bezpečnostní a obranná politika se nedotýká bezpečnostní a obranné politiky členských států. Výslovně se potvrzuje, že Lisabonská smlouva nestanoví vytvoření evropské armády ani nezakládá povinnost jakékoli vojenské služby a nedotýká se ani povahy a objemu výdajů členských států v oblasti obrany a bezpečnosti a povahy jejich obranných schopností.
Protokol doposud neratifikovalo 10 z 28 členských států EU. Jedná se o Belgii, Bulharsko, ČR, Německo, Řecko, Chorvatsko, Itálii, Lucembursko, Lotyšsko a Polsko. V České republice tento dokument již nestihla projednat Poslanecká sněmovna PČR. Senát vyjádřil svůj souhlas s ratifikací dokumentu na své červnové schůzi.

Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 2.9.2013

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Zahájení Irských dnů

13.5.2013 | Zahájení Irských dnů v krátkém záznamu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]