O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

TŘETÍ ZÁCHRANNÝ BALÍČEK PRO ŘECKO?
I přes „okurkovou sezónu“ se v rámci německé předvolební kampaně rozhořela debata o potřebě dalšího záchranného balíčku pro Řecko. Po obviněních opozice, že současná německá vláda neříká občanům před volbami pravdu, minulé úterý německý ministr financí Wolfgang Schäuble připustil možnost vzniku třetího záchranného balíčku pro Řecko. Dle vyjádření řeckého ministra financí Giannise Stournarase či člena Evropské komise Günthera Oettingera (nominovaného Německem) by se objem třetího záchranného balíčku mohl pohybovat na úrovni cca 10 mld. EUR. V neděli pak německá kancléřka Merklová zmínila, že osobně varuje před restrukturalizací řeckého dluhu (snížení úroků či odpuštění určité částky). Pro Českou republiku je v tomto ohledu zajímavé, že se německých vládních kruzích mluví o tom, že část třetího balíčku pro Řecko by mohla být financována z nevyčerpaných fondů EU. Částka, o kterou ČR může v rámci strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti na konci tohoto roku souběhem pravidla n+3 pro rok 2010 a pravidla n+2 pro rok 2011 přijít, byla Ministerstvem financí odhadnuta na minimálně 15 mld. Kč.

DÁNSKÁ OPOZICE ZVAŽUJE REFERENDUM OHLEDNĚ DVOU DÁNSKÝCH OPT-OUTŮ

Dánská opozice v čele s bývalým dánským premiérem Larsem Lokkem Rasmussenem a předsedou Liberální strany navrhla vládním stranám, aby při konání příštích voleb do Evropského parlamentu v květnu 2014 proběhlo také referendum o zrušení dvou ze čtyř dánských opt-outů stejně jako hlasování v parlamentě o přistoupení Dánska k patentovému soudu EU. Zrušeny mají být opt-outy v oblasti spravedlnosti a obrany. Zrušení opt-outu v oblasti spravedlnosti souvisí s návrhem Evropské komise na zřízení Evropského veřejného žalobce, který má vyšetřovat podvody proti rozpočtu EU a který Evropská komise představila v červenci. Současná vláda v čele se sociálně-demokratickou premiérkou Thorning - Schmidt již dříve plánovala uspořádat referendum o zrušení opt-outu v těchto oblastech. Nicméně v současnosti je k tomuto kroku spíše skeptická. Obyvatelstvo dle průzkumů veřejného mínění podporuje pouze zrušení dánského opt-outu v oblasti obrany. Další dva opt-outy týkající se občanství EU a hospodářské a měnové unie (Dánsko se nezavázalo přijmout společnou měnu euro) mají zůstat zachovány. Pro zrušení opt-outů je potřeba potvrzení v referendu, pro připojení k Patentnímu soudu EU pěti-šestinová parlamentní většina.

STAV RATIFIKACÍ FISKÁLNÍ ÚMLUVY

K dnešnímu dni ratifikovalo Smlouvu o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva) 22 z celkového počtu 25 účastnících se členských států EU. Úmluvy se neúčastní Velká Británie a ČR, u Chorvatska se předpokládá, že k úmluvě přistoupí. Ratifikační proces doposud nedokončily Belgie, Bulharsko a Nizozemí. V článku 14 Fiskální úmluvy je stanoveno, že smlouva vstoupí v platnost, pokud bude ratifikována alespoň 12 členy eurozóny. Proto úmluva platí již od 1. ledna 2013. Pro státy, jež fiskální úmluvu teprve budou ratifikovat, bude smlouva platit od prvního dne následujícího měsíce po uložení ratifikační smlouvy v depozitáři Rady. Smlouva má zaručit stabilizaci eurozóny a vyžaduje, aby vnitrostátní rozpočty byly vyrovnané nebo v přebytku. Uvedené pravidlo je nutno do jednoho roku od vstupu této smlouvy v platnost začlenit do vnitrostátního práva prostřednictvím předpisů, u nichž je zaručeno, že budou dodržovány po celou dobu vnitrostátního rozpočtového procesu.

STAV RATIFIKACÍ PROTOKOLU IRSKA
Tzv. Protokol Irska byl předložen irskou vládou v návaznosti na negativní výsledek referenda o ratifikaci Lisabonské smlouvy v Irsku v roce 2008. Z právního hlediska představuje Protokol změnu Smluv. Irský protokol upravuje tři oblasti, dvě jsou formulovány tak, že se týkají všech členských států EU:
-    Čl. 1 Protokolu má ochránit platnost některých hodnotových rozhodnutí zakotvených v irské ústavě před možným působením evropského práva, zejména Listiny základních práv EU. Jedná se o pojetí práva na život, ochrany rodiny a vzdělávání, to vše ve vazbě na zvláštní postavení římskokatolické církve dle irské ústavy.
-    Čl. 2 Protokolu potvrzuje, že žádné ustanovení Lisabonské smlouvy nijak nemění pro žádný členský stát rozsah nebo výkon pravomocí EU v oblasti zdanění.
-    Čl. 3 Protokolu chrání tradiční irskou politiku vojenské neutrality. Konstatuje, že společná bezpečnostní a obranná politika se nedotýká bezpečnostní a obranné politiky členských států. Výslovně se potvrzuje, že Lisabonská smlouva nestanoví vytvoření evropské armády ani nezakládá povinnost jakékoli vojenské služby a nedotýká se ani povahy a objemu výdajů členských států v oblasti obrany a bezpečnosti a povahy jejich obranných schopností.
Protokol doposud neratifikovalo 10 z 28 členských států EU. Jedná se o Belgii, Bulharsko, ČR, Německo, Řecko, Chorvatsko, Itálii, Lucembursko, Lotyšsko a Polsko. V České republice tento dokument již nestihla projednat Poslanecká sněmovna PČR. Senát vyjádřil svůj souhlas s ratifikací dokumentu na své červnové schůzi.

Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 2.9.2013

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Když se stříhá páska

V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová

17.4.2019 |

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ... pokračování

Naše videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]