O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI PLENÁRNÍHO ZASEDÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
1. Ve středu Evropský parlament přijal usnesení, ve kterém se v 17 bodech vyjadřuje k politické dohodě na podobě víceletého finančního rámce 2014-2020 (VFR) z minulého čtvrtka. Usnesení podpořily především poslanci tří největší frakcí, tj. EPP, S&D a ALDE V usnesení se mimo jiné konstatuje, že Evropský parlament:
- je připraven předložit nařízení o VFR a novou mezi-institucionální dohodu k hlasování na podzim, jakmile budou splněny nezbytné technické a právní podmínky pro finalizaci příslušných textů odrážející dohodu mezi Radou a Parlamentem;
- opakuje svůj postoj obsažený ve svém usnesení o VFR ze dne 13. března 2013, a to, že souhlas s nařízením o VFR nemůže být udělen, dokud není úplně zaručeno, že nevyřízené žádosti o platbu za rok 2013 budou zcela pokryty; prohlašuje, že Parlament neudělí souhlas s nařízením o VFR nebo nepřijme rozpočet na rok 2014, dokud Rada nepřijme tento nový opravný rozpočet pokrývající zbývající deficit, který vyčíslila Komise;
- zdůrazňuje dále, že nařízení o VFR nemůže být z právního hlediska přijato, dokud nedojde k politické dohodě na příslušných legislativních návrzích, zejména u bodů, které se rovněž odrážejí v nařízení o VFR; vyjadřuje svou ochotu uzavřít co nejrychleji jednání o legislativních návrzích pro všechny víceleté programy (jako je např. balíček kohezní politiky, společné zemědělské politiky, Erasmus, LIFE+ apod.) a potvrzuje svou podporu zásadě „dokud se nedohodneme na všem, nedohodneme se na ničem“;
- lituje toho, že Rada nebyla schopna dosáhnout jakéhokoli pokroku v otázce reformy systému vlastních zdrojů na základě návrhů Komise; zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl být financován ze skutečných vlastních zdrojů, jak stanoví Smlouva, a prohlašuje, že je odhodlán provést reformu, která sníží podíl příspěvků založených na HND do rozpočtu EU na maximálně 40 %; očekává proto společné prohlášení o vlastních zdrojích, na kterém se dohodou všechny tři orgány EU a které umožní dosáhnout konkrétního pokroku, zejména s ohledem na přezkum/revizi VFR v polovině období;
- považuje postup, který vedl k dohodě na VFR na období 2014–2020, za velmi politováníhodný, neboť ve skutečnosti byl v jeho důsledku Parlament připraven o své rozpočtové pravomoci v pravém slova smyslu, jak jsou stanoveny smlouvami;
- vyzývá proto Rozpočtový výbor (BUDG), aby ve spolupráci s Výborem pro ústavní záležitosti (AFCO) vyvodil ze zkušeností s vyjednáváním VFR 2014-2020 závěry a předložil návrhy týkající se podmínek podobných jednání s cílem do budoucna zajistit demokratickou povahu a transparentnost celého rozpočtového postupu.
2. Ve čtvrtek bylo Parlamentem přijato usnesení týkající se programů americké vládní agentury NSA, v jejichž rámci došlo údajně ke sledování občanů EU. V tomto usnesení Evropský parlament vyjadřuje vážné znepokojení nad programem PRISM a podobnými programy; ostře odsuzuje špionáž vůči zastoupením EU; vyzývá orgány USA, aby EU bez zbytečného odkladu poskytly veškeré informace o programu PRISM; vyzývá Komisi a orgány USA, aby bezodkladně obnovily jednání o rámcové dohodě o ochraně osobních údajů při jejich předávání a zpracování pro účely policejní a soudní spolupráce; zdůrazňuje, že je třeba vytvořit evropský ekvivalent kontrolních a vyšetřovacích výborů pro zpravodajské služby společně zřizovaných parlamenty a soudy, jaké v současnosti existují v některých členských státech; pověřuje svůj Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), aby ve spolupráci s vnitrostátními parlamenty a s expertní skupinou EU-USA zřízenou Komisí provedl důkladné šetření této záležitosti a aby do konce roku předložil zprávu.
3. Evropský parlament přijal také tzv. Tavaresovu zprávu o stavu dodržování základních práv v Maďarsku, která se staví velmi kriticky k politickým změnám provedeným současnou vládou od roku 2010. Usnesení vyzývá Orbánův kabinet k nápravě v řadě oblastí včetně respektování práv menšin, svobody vyznání, nezávislosti justice a sdělovacích prostředků.
4. Ve středu zvolil Evropský parlament na desetileté funkční období novou evropskou veřejnou ochránkyni práv, která vyšetřuje stížnosti o nesprávných úředních postupech v institucích a orgánech EU. Zvolena byla dosavadní irská ombudsmanka Emily O´Reilly.
5. Parlament také ve středu schválil dočasné stažení 900 milionů emisních povolenek ze systému aukcí. Díky tomu by se měla zvýšit jejich cena. Schválený kompromis se nakonec přibližuje původnímu návrhu Komise.

AKTUÁLNÍ STAV PROJEDNÁVÁNÍ PROTOKOLU ČR
Tzv. Klausova výjimka neboli Protokol ČR o uplatňování Listiny základních práv EU v České republice měla být na pořadu jednání Evropské rady (27. a 28. června). Předpokládalo se, že Evropská rada rozhodne o dalším projednávání Protokolu a nesvolání Konventu. Nakonec se projednávání Protokolu ČR dne 25. června zastavilo na úrovni Rady pro obecné záležitosti (GAC). Protokol ČR na Evropskou radu nakonec zařazen nebyl a to s ohledem na požadavek Německa, které nemělo čas projednat tento návrh změny primárního práva v Bundestagu. Vzhledem k parlamentním volbám v Německu dne 22. září lze schválení Evropskou radou tedy očekávat až v druhé polovině litevského předsednictví Radě EU, tj. na konci roku 2013.

Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 6.7.2013

Podobné články:

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Návštěvnická skupina v Bruselu 4.12.2018

Dnes jsem v Evropském parlamentu přivítala další skupinu návštěvníků z České republiky. Byli mezi nimi mimo jiné vítězné školní týmy soutěže Spotřeba pro život, studentky a studenti Parlamentu dětí a mládeže, Český svaz žen ze Zlínského kraje, vítězové soutěže Evropských ...

Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu 28.11.2018

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské unie? ...

Jak to vidím já
Debaty o D1 mají být hlavně o způsobu, jakým se opravuje ...

Z Kroměříže do Štrasburku je cesta dlouhá a když ji člověk absolvuje každý měsíc tam a zpátky nemůže si nevšimnout rozdílů mezi jízdou po dálnici doma a v sousedním Německu. Třeba v tom, jaké je tempo oprav. Rozdílů si všímám hlavně u právě opravovaných úseků. Jednak mám dojem, že každý metr uzavírky tam prostě sedí a není tam ani o metr uzavřené dálnice navíc. Když ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Nejen o dvojí kvalitě mluvila Olga Sehnalová v debatě pro Aktuálně.cz

31.5.2018 | Češi chtějí jíst stejně kvalitní potraviny jako Němci. Měla by se kvůli tomu zakázat současná praxe, kdy někteří výrobci nabízejí potraviny s různým složením v Česku, než například v Německu? V debatě pro Aktuálně.cz Olga Sehnalová ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]