O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

PARLAMENT A BANKOVNÍ KRIZE NA KYPRU
Ve středu diskutovali poslanci Evropského parlamentu s předsedou Evropské rady Hermanem Van Rompuyem a s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem výsledky zasedání Evropské rady z minulého týdne. V centru pozornosti byla situace na Kypru, na řadu však přišla i hospodářská politika, víceletý finanční rámec či politická situace v Maďarsku a také v Mali. Herman Van Rompuy zmínil, že nejistá situace na Kypru je "velmi škodlivá" a je třeba ji okamžitě řešit. Dle Maroše Šefčoviče zodpovědnost za situaci na Kypru nesou tamní úřady. Evropská komise podle jeho slov prosazovala řešení, které by nezasáhlo drobné vkladatele.
Předseda frakce Socialistů a demokratů (S&D) Swoboda zmínil, že Evropská komise celou dobu předstírá, že hospodářská situace EU se zlepšuje, ale pravdou je pravý opak. Neustálé asociální řešení problémů - jako např. současné krizové řešení situace Kypru - nejsou dlouhodobě udržitelné. Zároveň není pravda, že neexistovalo jiné řešení, zmínil Swoboda. Poslankyně Wortmann-Kool (EPP) uvedla: "Co je to s euroskupinou? Záruka vkladů, jedna z mála jistot, které nám zbývají, teď byla poškozena." . Podle předsedy frakce Aliance liberálů a demokratů (ALDE) Verhofstadta je tzv. záchranný plán pro Kypr "zcela nepochopitelný". "Musíme chránit vkladatele, ne banky a akcionáře!", prohlásil. "EU měla očekávat, že do hry vstoupí Rusko," upozornil místopředseda frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) poslanec Zahradil.
Ve čtvrtek pak byla situace na Kypru diskutována v rámci Výboru pro hospodářství a měnu (ECON) s novým předsedou Euroskupiny, nizozemským ministrem financí Jeroen Dijsselbloem. Předsedkyně výboru Sharon Bowles (ALDE), zahájila diskuzi dotazem, kdy si poprvé uvědomil, že Kypru nabídnutá dohoda je špatná. Požádala také o podrobné vylíčení vzniku "záchranného plánu" z pátku na sobotu. Předseda Euroskupiny převzal odpovědnost za odmítnutí plánu kyperským parlamentem a zmínil, že se jednalo o "společné rozhodnutí" a že pochybuje, že existuje reálný plán B. Dále uvedl, že tzv. daň z vkladů navržená Kypru by se neměla stát standardním řešením, protože situace Kypru je velmi specifická. Nejvíce bylo rozhodnutí eurozóny kritizováno poslancem Chountisem (GUE / NGL), který řekl: "Je Euroskupina pouze nekompetentní, nebo má pro své jednání skryté motivy? O co jde na Kypru?". Dle poslankyně Ferreira (S&D) byla "záruka vkladů ve výši 100 tisíc EUR doposud zdrojem důvěry po občany v probíhající hospodářské krizi. Tato důvěra byla nyní otřesena". Poslanec Eppink (ECR) se zeptal, kdo přesně navrhl vybrat příspěvek od drobných střadatelů.
Dnes v poledne vydali lídři pěti frakcí Evropského parlamentu (EPP, S&D, ALDE, Zelení a ECR) tiskové prohlášení, ve kterém žádají, aby záchrana kyperských bank neproběhla na úkor "obyčejných lidí". Zatímco se Kypr snaží najít alternativní plán, europoslanci chtějí, aby vklady nižší než 100 tisíc eur byly vyňaty z jakékoli daně.

DRUHÁ ODPOVĚĎ EVROPSKÉ KOMISE K TZV. NÁVRHU MONTI II V květnu 2012 byl v rámci kontroly subsidiarity národními parlamenty poprvé spuštěn mechanismus tzv. žluté karty, když národní parlamenty či jejich komory přijaly 12 odůvodněných stanovisek (celkem 19 hlasů) k návrhu nařízení Rady o výkonu práva na kolektivní akci v rámci svobody usazování a volného pohybu služeb (tzv. nařízení Monti II). Na základě této žluté karty měla Komise rozhodnout, zda návrh zachová, změní nebo stáhne, a toto své rozhodnutí odůvodnit.
V září 2012 zaslala Komise národním parlamentům jednotný dopis, v němž uvedla, že „pozorně posoudila argumenty“ vnitrostátních parlamentů, nicméně „neshledala, že by došlo k porušení zásady subsidiarity“. Přesto se rozhodla návrh stáhnout, a to proto, že by patrně nezískal potřebnou politickou podporu v Radě (která by ho musela přijmout jednomyslně) ani v Evropském parlamentu. Část národních parlamentů následně (mj. na konferenci COSAC v říjnu 2012) vyjadřovala nespokojenost s tím, 1. že Evropská komise pouze setrvala na svém tvrzení o souladu návrhu se zásadou subsidiarity, aniž by se věcně vypořádala s jejich námitkami, a že 2. jim zaslala jen obecnou a pro všechny shodnou reakci, která nezohledňuje konkrétní body jejich odůvodněných stanovisek.
Nyní Komise zaslala národním parlamentům druhý dopis. Dopis je opět jednotný pro všechny dotčené národní parlamenty. Komise v dopise děkuje předsedovi Senátu za odůvodněné stanovisko, ačkoli Senát toto stanovisko přijal až po uplynutí lhůty k tomu určené. Obecně shrnuje námitky, které k návrhu uplatnily národní parlamenty, a pouze konstatuje, že neshledala, že by návrh byl v rozporu se zásadou subsidiarity. K tomuto závěru Komise dospívá i přesto, že v předchozí větě sama konstatuje, že obavy vyjádřené národními parlamenty se týkaly i přidané hodnoty návrhu nařízení, což je jedno ze dvou hlavních a obecně přijímaných kritérií pro posuzování souladu se zásadou subsidiarity. Z věcného hlediska dopis Komise pouze opakuje argumenty uvedené již v důvodové zprávě k návrhu nařízení a z tohoto pohledu nepřináší nic nového. Není tedy zřejmé, co jeho zasláním Komise sledovala. Originál dopisu je k dispozici v Oddělení pro EU.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 23.3.2013

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Zahájení Irských dnů

13.5.2013 | Zahájení Irských dnů v krátkém záznamu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]