O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

VÝBOR REGI SCHVÁLIL DOHODU S RADOU OHLEDNĚ NASTAVENÍ KOHEZNÍ POLITIKY

Včera, ve čtvrtek 7. listopadu schválil Výbor pro regionální rozvoj (REGI) Evropského parlamentu na svém mimořádném zasedání dohodu s Radou o reformě tzv. Obecného nařízení, což je klíčový právní předpis určující pravidla pro čerpání ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. Tím byla odstraněna poslední překážka pro hlasování o tomto a dalších souvisejících nařízení na listopadovém plenárním zasedání EP. Celkem je na kohezní politiku pro léta 2014-2020 vyhrazeno € 325 miliard EUR. Pro ČR připadá cca 21 mld. EUR. Evropskému parlamentu se podařilo prosadit následující:

1.            Spolurozhodování o tzv. makroekonomické podmíněnosti, která měla dle původního návrhu umožnit zastavování financování z fondu EU v důsledku makroekonomických nerovnováh nebo nadměrného rozpočtového deficitu daného členského státu. Evropský parlament byl na rozdíl od Evropské komise a Rady proti tomuto mechanismu a nyní bude moci vykonávat společně s Komisí své právo kontroly nad všemi rozhodovacími postupy, které se týkají pozastavení prostředků. Kromě toho má být při případném pozastavení prostředků z fondů EU zohledněna také sociální a hospodářská situace v dotyčném členském státu.

2.            Vyjednávačům Evropského parlamentu se také podařilo změnit název makroekonomické podmíněnosti na "mechanismus pro opatření spojující účinnost evropských strukturálních fondů s fungující správou ekonomických záležitostí".

3.            Europoslancům se rovněž podařilo zvýšit roční sazby předběžného financování, které mají regionům pomoci s nastartováním celého implementačního systému.

4.            Dále byly zvýšeny sazby pro spolufinancování z rozpočtu EU pro nejvzdálenější regiony EU a pro Kypr z 50 % na 85%.

5.            Vyjednávacímu týmu Evropského parlamentu se také podařilo snížit velikost tzv. výkonnostní rezervy, což má za následek zvýšení celkové výše plateb na období 2014-2020 o více než € 1 mld. EUR. Výkonnostní rezerva měla být v polovině programového období rozdělena mezi nejrychleji čerpající regiony.

 

PODZIMNÍ PŘEDPOVĚĎ RŮSTU EVROPSKÉ KOMISE PRO ČR

Ve středu zveřejnila Evropská komise svou pravidelnou podzimní předpověď růstu pro všechny členské státy EU i eurozónu jako celek. Pro ČR vypadá předpověď následovně:

Evropská komise: Podzimní předpověď ekonomického růstu pro ČR

                                                                 2012       2013       2014       2015

Růst HDP (v %)                                          -1.0        -1.0        1.8          2.2

Inflace (v %)                                                3.5          1.4          0.5          1.6

Nezaměstnanost (v %)                                7.0          7.1          7.0          6.7

Deficit veřejných financí (v % k HDP)         -4.4        -2.9        -3.0        -3.5

Státní dluh ČR (v % k HDP)                       46.2        49.0        50.6        52.3

 

MARTIN SCHULZ PRVNÍM OFICIÁLNÍM KANDIDÁTEM EVROPSKÝCH POLITICKÝCH STRAN NA PŘEDSEDU EVROPSKÉ KOMISE

Ve středu 6. listopadu oznámil předseda Strany evropských socialistů (PES) Sergej Stanišev, že v rámci vnitřní procedury nominace kandidátů PES byl jako jediný kandidát nominován současný předseda Evropského parlamentu, Martin Schulz (Německo). Schulz se tak stává prvním oficiálním kandidátem na post předsedy Evropské komise v souladu s doporučením Evropské komise. Evropská komise doporučila, aby jednotlivé politické strany zastoupené v Evropském parlamentu za účelem vyšší transparentnosti rozhodovacích procesů, odstraňování demokratického deficitu v EU a zvyšování zájmu občanů o dění v EU nominovaly - pro případ volebního vítězství ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2014 - své kandidáty na post předsedy Evropské komise.

Dle čl. 17 Smlouvy o EU je předseda Evropské komise volen následovně: "S přihlédnutím k volbám do Evropského parlamentu a po náležitých konzultacích navrhne Evropská rada kvalifikovanou většinou Evropskému parlamentu kandidáta na funkci předsedy Komise. Tohoto kandidáta zvolí Evropský parlament většinou hlasů všech svých členů. Nezíská-li potřebnou většinu, navrhne Evropská rada do jednoho měsíce kvalifikovanou většinou nového kandidáta, kterého zvolí Evropský parlament stejným postupem."

V německém tisku se v této souvislosti spekuluje o tom, že Martin Schulz a jeho nominace na člena Evropské komise bude součástí koaliční dohody mezi CDU/ CSU a SPD, kde v současné době vrcholí jednání o velké koalici. Týdeník Spiegel také pravidelně informuje o Martinovi Schulzovi jako novém oblíbenci a hlavním spojenci staronové kancléřky Angely Merkel, která se chce ve svém třetím volebním období zaměřit na "reformu" Evropy.

Předseda Schulz má nejen podporu své vlastní, druhé největší frakce (S&D), ale disponuje také velmi dobrými vztahy s třetí a čtvrtou největší frakci Evropského parlamentu, tj. s Aliancí liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) a se Zelenými.

Datum: 9.11.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]