O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

DRUHÁ ŽLUTÁ KARTA: ZŘÍZENÍ ÚŘADU EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO ŽALOBCE

Minulý týden byl v rámci kontroly principu subsidiarity ze strany národních parlamentů spuštěn mechanismus žluté karty. Jedná se o druhou žlutou kartu od ratifikace Lisabonské smlouvy. Konkrétně se jedná o návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (European Public Prosecutor´s Office, EPPO), návrh Komise COM/2013/0534. Lhůta pro zasílání tzv. odůvodněných stanovisek ze strany národních parlamentů vypršela v pondělí 28. října 2013.

Senát k tomuto návrhu přijal odůvodněné stanovisko na své 14. schůzi, která se konala 9. října 2013 (senátní tisk N082/09). Toto odůvodněné stanovisko naleznete zde:

Celkem přijalo odůvodněná stanoviska 14 národních parlamentů či komor z 11 členských států EU včetně Senátu PČR. Následující národní parlamenty konstatovaly, že návrh je v rozporu s principem subsidiarity:

1.                            Senát PČR (1 hlas)

2. a 3.                    Obě komory nizozemského parlamentu (2 hlasy)

4.                            Kyperský parlament (2 hlasy)

5.                            Maďarský parlament (2 hlasy)

6. a 7.                    Obě komory britského parlamentu (2 hlasy)

8.                            Maltský parlament (2 hlasy)

9.                            Francouzský Senát (1 hlas)

10.                          Švédský parlament (2 hlasy)

11. a 12.                Obě komory irského parlamentu (2 hlasy)

13.                          Rumunská dolní komora (1 hlas)

14.                          Slovinské Národní shromáždění (2 hlasy, protože Dolní komora disponuje samotnou pravomocí v otázce kontroly subsidiarity)

Dohromady bylo tedy získáno 19 hlasů. Vzhledem k tomu, že se jedná o legislativní návrh z oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva, je ke spuštění žluté karty potřeba dle odst. 2 čl. 7 Protokolu č. 2 o Používání zásad subsidiarity a proporcionality Smluv alespoň počtu 14 hlasů (1/4 všech hlasů).

Nyní musí Evropská komise dle čl. 7 Protokolu č. 2 o Používání zásad subsidiarity a proporcionality Smluv legislativní návrh přezkoumat a pak rozhodnout, zda návrh zachová, změní nebo jej stáhne. Pokud Komise rozhodne o zachování návrhu, musí uvést, proč se domnívá, že daný návrh je v souladu se zásadou subsidiarity.

Dle zodpovědné místopředsedkyně Evropské komise  Viviane Redingové s takovouto reakcí Evropská komise počítala a plánuje navrhnout zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce formou posílené spolupráce, ke které je potřeba účasti alespoň devíti členských států. Dle Redingové celkem 17 - tedy většina - členských států s principem i se zvolenou formou souhlasí. Avšak již nyní je jasné, že se posílené spolupráce nezúčastní Velká Británie, Irsko a Dánsko, protože mají v této oblasti tzv. opt-outy. Další vývoj se v této záležitosti očekává v prosinci - po Radě ministrů pro spravedlnost a vnitřní záležitosti. Dle Redingové by evropský veřejný žalobce mohl začít fungovat od ledna 2015.

 

50. JUBILEJNÍ COSAC VE VILNIUSU

Ve dnech 27. až 29 října se v litevském Vilniusu uskutečnilo 50. pravidelné setkání zástupců evropských výborů národních parlamentů členských zemí EU, tzv. COSAC. Nejvíce byly účastníky diskutovány otázky týkající se posílení role národních parlamentů v dalším institucionálním směřování EU, role COSAC v posílení meziparlamentní spolupráce v EU, volby do Evropského parlamentu v roce 2014, implementace strategie Evropa 2020 apod. Senát PČR byl zastoupen předsedou Výboru pro záležitosti EU, senátorem Miroslavem Krejčou a také jeho místopředsedou, senátorem Zdeňkem Bestou.

Na COSAC byla také vybrána nová stálá členka sekretariátu COSAC. Dále litevský COSAC navázal na osvědčenou praxi irského předsednictví a hostil také několik tzv. neformálních setkání národních a evropských parlamentářů, např. k baltské strategii či k parlamentní kontrole rozhodování v EU. Poprvé se také uskutečnilo setkání ženského fóra COSAC.

Podrobný zápis je k dispozici v Oddělení pro EU. Oba výstupy, tj. závěry a příspěvek COSAC, stejně jako všechny ostatní dokumenty (jako např. jednotlivé projevy v písemné formě apod.) jsou k dispozici na webové stránce COSAC.

Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 4.11.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]