O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

DRUHÁ ŽLUTÁ KARTA: ZŘÍZENÍ ÚŘADU EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO ŽALOBCE

Minulý týden byl v rámci kontroly principu subsidiarity ze strany národních parlamentů spuštěn mechanismus žluté karty. Jedná se o druhou žlutou kartu od ratifikace Lisabonské smlouvy. Konkrétně se jedná o návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (European Public Prosecutor´s Office, EPPO), návrh Komise COM/2013/0534. Lhůta pro zasílání tzv. odůvodněných stanovisek ze strany národních parlamentů vypršela v pondělí 28. října 2013.

Senát k tomuto návrhu přijal odůvodněné stanovisko na své 14. schůzi, která se konala 9. října 2013 (senátní tisk N082/09). Toto odůvodněné stanovisko naleznete zde:

Celkem přijalo odůvodněná stanoviska 14 národních parlamentů či komor z 11 členských států EU včetně Senátu PČR. Následující národní parlamenty konstatovaly, že návrh je v rozporu s principem subsidiarity:

1.                            Senát PČR (1 hlas)

2. a 3.                    Obě komory nizozemského parlamentu (2 hlasy)

4.                            Kyperský parlament (2 hlasy)

5.                            Maďarský parlament (2 hlasy)

6. a 7.                    Obě komory britského parlamentu (2 hlasy)

8.                            Maltský parlament (2 hlasy)

9.                            Francouzský Senát (1 hlas)

10.                          Švédský parlament (2 hlasy)

11. a 12.                Obě komory irského parlamentu (2 hlasy)

13.                          Rumunská dolní komora (1 hlas)

14.                          Slovinské Národní shromáždění (2 hlasy, protože Dolní komora disponuje samotnou pravomocí v otázce kontroly subsidiarity)

Dohromady bylo tedy získáno 19 hlasů. Vzhledem k tomu, že se jedná o legislativní návrh z oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva, je ke spuštění žluté karty potřeba dle odst. 2 čl. 7 Protokolu č. 2 o Používání zásad subsidiarity a proporcionality Smluv alespoň počtu 14 hlasů (1/4 všech hlasů).

Nyní musí Evropská komise dle čl. 7 Protokolu č. 2 o Používání zásad subsidiarity a proporcionality Smluv legislativní návrh přezkoumat a pak rozhodnout, zda návrh zachová, změní nebo jej stáhne. Pokud Komise rozhodne o zachování návrhu, musí uvést, proč se domnívá, že daný návrh je v souladu se zásadou subsidiarity.

Dle zodpovědné místopředsedkyně Evropské komise  Viviane Redingové s takovouto reakcí Evropská komise počítala a plánuje navrhnout zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce formou posílené spolupráce, ke které je potřeba účasti alespoň devíti členských států. Dle Redingové celkem 17 - tedy většina - členských států s principem i se zvolenou formou souhlasí. Avšak již nyní je jasné, že se posílené spolupráce nezúčastní Velká Británie, Irsko a Dánsko, protože mají v této oblasti tzv. opt-outy. Další vývoj se v této záležitosti očekává v prosinci - po Radě ministrů pro spravedlnost a vnitřní záležitosti. Dle Redingové by evropský veřejný žalobce mohl začít fungovat od ledna 2015.

 

50. JUBILEJNÍ COSAC VE VILNIUSU

Ve dnech 27. až 29 října se v litevském Vilniusu uskutečnilo 50. pravidelné setkání zástupců evropských výborů národních parlamentů členských zemí EU, tzv. COSAC. Nejvíce byly účastníky diskutovány otázky týkající se posílení role národních parlamentů v dalším institucionálním směřování EU, role COSAC v posílení meziparlamentní spolupráce v EU, volby do Evropského parlamentu v roce 2014, implementace strategie Evropa 2020 apod. Senát PČR byl zastoupen předsedou Výboru pro záležitosti EU, senátorem Miroslavem Krejčou a také jeho místopředsedou, senátorem Zdeňkem Bestou.

Na COSAC byla také vybrána nová stálá členka sekretariátu COSAC. Dále litevský COSAC navázal na osvědčenou praxi irského předsednictví a hostil také několik tzv. neformálních setkání národních a evropských parlamentářů, např. k baltské strategii či k parlamentní kontrole rozhodování v EU. Poprvé se také uskutečnilo setkání ženského fóra COSAC.

Podrobný zápis je k dispozici v Oddělení pro EU. Oba výstupy, tj. závěry a příspěvek COSAC, stejně jako všechny ostatní dokumenty (jako např. jednotlivé projevy v písemné formě apod.) jsou k dispozici na webové stránce COSAC.

Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 4.11.2013

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]