O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE - DRUHÁ ŽLUTÁ KARTA: EVROPSKÝ VEŘEJNÝ ŽALOBCE

Tuto středu vydala Evropská komise v souladu s Protokolem o dodržování zásad subsidiarity a proporcionality sdělení reagující na tzv. žlutou kartu národních parlamentů, která byla vystavena v rámci mechanismu kontroly subsidiarity k nařízení o Úřadu evropského veřejného žalobce. Komise se po posouzení argumentů národních parlamentů rozhodla na návrhu nařízení setrvat a nepřichází s novými argumenty. Nicméně jednotlivě reaguje na výtky národních parlamentů a propojuje je se svými tezemi z důvodové zprávy návrhu.

Zřízení úřadu evropského veřejného žalobce bylo navrhnuto na základě čl. 86 Smlouvy o fungování EU, který toto Radě umožňuje. Tezí Komise zůstává, že současný způsob stíhání trestných činů proti finančním zájmům EU nezaručuje účinnou, odrazující a ekvivalentní ochranu těchto zájmů a že nařízení by takovou ochranu zajistilo. Argumenty Komise se však stále drží spíše v rovině politických předpokladů. Např. že trestní stíhání vedené z evropské úrovně bude kratší a efektivnější, přestože v nařízení navrhnuté postupy mají být složitější a výsledek bude nadále do značné míry závislý na fungování vnitrostátního justičního systému. Evropský legislativní proces tedy bude pokračovat, Komise však hodlá v jeho průběhu odůvodněná stanoviska náležitě zohlednit. Neuvádí ovšem konkrétně jak.

 

SUMMIT K VÝCHODNÍMU PARTNERSTVÍ VE VILNIUSU

Vrcholní představitelé Gruzie a Moldavska dnes na dvoudenním summitu ve Vilniusu parafovali asociační dohodu s Evropskou unií. Jde o první významný pokrok, kterého bylo dosaženo prostřednictvím Východního partnerství EU, jež vzniklo v roce 2009 v Praze v rámci českého předsednictví Radě EU. Asociační dohoda je základem postupné integrace do Evropské unie a přináší přidruženým zemím významné výhody. Jedná se především o zřízení prohloubené a komplexní zóny volného obchodu. Asociační dohoda však nezaručuje budoucí plné členství v EU. Parafování je předstupněm podpisu dohody, ke kterému by mělo v případě Gruzie a Moldavska dojít příští rok. Summitu se zúčastnili také představitelé Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska a Ukrajiny. Celkem tedy šest států. Summitu ve Vilniusu se zúčastnily hlavy států a vlád z 28 zemí Evropské unie. Delegaci EU vedl předseda Evropské rady Van Rompuy společně s předsedou Evropské komise Barrosem. Přítomni jsou ale i Vysoká představitelka EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová, komisař pro rozšíření Štefan Füle a komisař pro obchod Karel De Gucht.

Původně měl být hlavním vrcholem setkání ukrajinský podpis dohody o přidružení s EU. Ukrajina ale před několika dny jednání přerušila. Ukrajinský prezident Viktor Janukovyč dnes ve Vilniusu prohlásil, že Ukrajina v budoucnu dohodu podepsat chce, ale požaduje, aby EU podnikla "rozhodující kroky" směrem k vypracování a realizaci balíku hospodářské pomoci Ukrajině. I přes ztroskotání vyjednávání s Ukrajinou byla na závěr summitu přijata deklarace (23 stran), ve které je zhodnocen dosavadní vývoj Východního partnerství a je zde nastíněna vize, jakým směrem se má sousedská politika EU v příštích letech vyvíjet.

 

BRITSKÝ PREMIÉR CAMERON CHCE OMEZIT VOLNÝ POHYB OSOB V EU

Ve středu uvedl britský premiér David Cameron v článku pro Financial Times nazvaném "Svobodný pohyb v rámci Evropy by měl být méně svobodný", že se Velká Británie bude snažit o změny, které by omezily volný pohyb v Evropské unii, a zpřísní podmínky pro přístup občanů zemí EU k britským sociálním dávkám. V článku britský premiér označil za "obrovskou chybu" rozhodnutí předchozí labouristické vlády zpřístupnit v roce 2004 britský pracovní trh lidem z deseti nových členských zemí, včetně Polska a České republiky. Bulharsko a Rumunsko vstoupily do EU v roce 2007.

Cameronův článek souvisí se zpřístupněním britského pracovního trhu pracovníkům z Bulharska a Rumunska na začátku příštího roku, kdy uběhne sedmiletá přechodná lhůta. Obavy z plného zpřístupnění pracovního trhu všem občanům EU jsou živeny médii a především také protievropskou Stranou nezávislosti Spojeného království (UKIP). Dle volebních odhadů Cameronova Konzervativní strana proti UKIPu ztrácí. Britský premiér Cameron napsal, že tyto obavy sdílí. Podle něj nemůže být právo na svobodný pohyb "bezvýhradné". Británie proto v rámci snahy o reformu EU a přezkoumání kompetencí bude s dalšími státy spolupracovat na tom, aby se koncept volného pohybu vrátil k "rozumnějšímu základu".

V reakci na toto označil komisař Evropské komise pro zaměstnanost a sociální věci László Andor pro rádio BBC Cameronovy návrhy za "nešťastnou a přehnanou reakci". Britská vláda by dle komisaře Andora měla říkat "plnou pravdu" o výhodách imigrace.

Podle místopředsedkyně Evropské komise pro spravedlnost Viviane Redingové je volný pohyb osob v EU jedním z pilířů jednotného trhu EU, ke kterému se Británie hlásí. "Jednotný trh předpokládá čtyři svobody: volný pohyb kapitálu, volný pohyb zboží, služeb a osob. Buď budou všechny čtyři, nebo žádná," uvedla. Dále místopředsedkyně Evropské komise připomněla, že Britové jsou početně čtvrtou nejsilnější skupinou lidí, kteří v EU žijí mimo vlastní zemi. Podle komisařky Redingové žije v EU - mimo Velkou Británii - asi 1,4 milionu jejích občanů.

Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 29.11.2013

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Naše videa
Litevské dny Olgy Sehnalové

11.11.2013 | Jaké byly Litevské dny? Podívejte se na naše video z průběhu akce
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]