O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

POSÍLENÍ SOCIÁLNÍ DIMENZE HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE

Ve středu 2. října vydala Evropská komise komunikační dokument, v němž představuje náměty jak posílit sociální dimenzi hospodářské a měnové unie (HMU). Návrh navazuje na tzv. Blueprint Evropské komise z listopadu minulého roku. Sdělení s názvem Posílení sociální dimenze hospodářské a měnové unie se zaměřuje na tři oblasti: 1. monitoring sociálních jevů, 2. rozšíření společenské solidarity a pracovní mobility a 3. posílení sociálního dialogu. V rámci první oblasti Komise navrhuje zřízení hodnotícího systému, který má do budoucna dříve zachycovat a lépe analyzovat potenciální sociální problémy prostřednictvím pěti základních ukazatelů: celková nezaměstnanost v členských státech, nezaměstnanost mladých, příjmy domácností, úroveň ohrožení chudobou a nerovnost. Konkrétní legislativní návrh chce Komise předložit ještě tento rok. Hodnotící systém pro sociální dimenzi HMU má být součástí cyklu evropského semestru a na jeho základě získané poznatky mají být promítnuty do doporučení pro hospodářskou politiku jednotlivých členských zemí EU (Country Specific Recommendations). Do hodnotícího systému mají být zapojeny také odbory a zástupci zaměstnavatelů. Zlepšení sociální situace v EU chce Evropské komise dosáhnout - mimo jiné - lepším využíváním fondů EU a prosazováním pracovní mobility napříč EU.

 

NÁVRH SPINELLI SKUPINY: NOVÁ SMLOUVA PRO EU

Včera představila eurofederalistická skupina Spinelli, zastoupená poslanci Evropského parlamentu jako např. Elmar Brok, Daniel Cohn-Bendit, Andrew Duff, Isabelle Durant, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Jo Leinen či Guy Verhofstadt svou představu o tom, jak by měla být reformována současná architektura EU. Mezi změny, které jsou v dokumentu s názvem "A fundamental law of the European Union" obsaženy, patří např.:

-          definici EU jako federace států a občanů,

-          Evropská komise se má stát vládou EU, která bude jmenována a odpovědná Evropskému parlamentu a Radě;

-          limitované právo zákonodárné iniciativy Radě i Evropskému parlamentu;

-          zrušení rotujícího předsednictví v Radě EU; každá formace Rady by si měla zvolit svého předsedu;

-          zmenšení počtu členů Evropské komise, kteří budou jmenováni jejím předsedou;

-          volba určitého počtu europoslanců na celoevropské kandidátce;

-          další rozšíření řádné legislativní procedury (spolurozhodování Evropského parlamentu a Rady);

-          anulace opt-outů v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitostí;

-          vytvoření institutu asociovaného členství v Evropské unii;

-          vytvoření vlastního rozpočtu pro eurozónu;

-          ukončení jednomyslnosti pro budoucí změny Smluv;

-          možnost sdílení státních dluhů za předpokladu přísné kondicionality;

-          fiskální solidaritu, která má doplnit fiskální disciplínu;

-          nové pravomoci pro národní parlamenty v oblasti procedury při nadměrném schodku apod.

 

KONTROLA SUBSIDIARITY - AKTUÁLNÍ STAV EPPO

V současné době se stav možných odůvodněných stanovisek k návrhu nařízení Rady o zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce (EPPO) dle informací zástupců národních parlamentů pohybuje na úrovni 11. Doposud oznámení o zahájení kontroly dodržení principu subsidiarity oznámily německý Bundestag, obě komory nizozemského parlamentu, maltský parlament, obě komory britského parlamentu, slovinská dolní komora, francouzský Senát, lotyšský a maďarský parlament stejně jako polský Sejm. Senát PČR tento návrh projedná dne 7. října na Ústavně-právním výboru, 8. října na garančním Výboru pro záležitosti EU a možné odůvodněné stanovisko by mohlo být schváleno plénem Senátu PČR na jeho zasedání dne 9. října 2013. Lhůta pro případná odůvodněná stanoviska vyprší 28. října 2013.

 

FINALISTÉ SACHAROVY CENY ZA SVOBODU MYŠLENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Do užšího výběru tří kandidátů na Sacharovu cenu za svobodu myšlení Evropského parlamentu se dostal bývalý spolupracovník amerických tajných služeb Edward Snowden, který je v USA stíhán za špionáž a vyzrazení utajovaných informací.  Podle navrhovatelů, kterými jsou Skupina Zelení/ Svobodná evropská aliance, prokázal vyzrazením amerického tajného programu na sledování internetové komunikace a telefonních hovorů velkou službu Evropanům a lidským právům. Dalšími kandidáty na cenu, která bude vyhlášena 10. října, je také 16letá pákistánská Malalaj Yousafzai. Dívka byla loni těžce zraněna pakistánskými fundamentalisty poté, co kritizovala afghánské hnutí Taliban především za to, že brání ženám ve vzdělávání. V užší nominaci také zůstala trojice běloruských opozičních aktivistů: šéf organizace Vjasna Ales Bjaljackij, bývalý prezidentský kandidát Mikalaj Statkevič a mladý aktivista Eduard Lobau. Laureát ceny bude vybrán předsedou Evropského parlamentu a jednotlivými předsedy/ předsedkyněmi politických skupin Evropského parlamentu.

 

Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 4.10.2013

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]