O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

EVROPSKÁ KOMISE PŘIJALA PRACOVNÍ PROGRAM NA ROK 2014

V úterý přijala Evropská komise svůj každoroční pracovní program na příští rok. Pracovní program na rok 2014, kdy se na konci měsíce května konají volby do Evropského parlamentu a s utvořením nové Evropské komise lze počítat nejdříve v říjnu 2014, rozdělila do následujících bloků:

1.            Již vydané legislativní návrhy, jejichž schválení Evropským parlamentem a Radou chce Evropská komise podpořit: Zde Komise identifikovala celkem 26 priorit, jedná se např. o jednotný mechanismus řešení problémů bank, 4. železniční balíček, jednotlivá opatření balíčku k Jednotnému trhu I a II, balíček k ochraně dat, daň z finančních transakcí formou posílené spolupráce, zřízení úřadu evropského veřejného žalobce, nařízení k evropským politickým stranám, tabáková směrnice apod.

2.            Celkem 29 nových iniciativ: Zde Komise zmiňuje např. Rámec pro energetickou a klimatickou politiku do roku 2030, balíček k mobilitě pracovní síly, nelegislativní návrh k platovým rozdílům na základě pohlaví, reforma Evropského úřadu pro boj proti podvodům apod.

3.            V rámci tzv. REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) akce chce Komise přezkoumat, zda již schválené legislativní návrhy slouží svému účelu: Prověřeno má být celkem 21 legislativních aktů, např. legislativa k hygieně potravin, pravidla veřejné podpory v zemědělském sektoru, nařízení k ocelové statistice, směrnice ke klasifikaci, balení a označení nebezpečných přípravků apod.

4.            Legislativa ke stažení: Zde Komise zmiňuje 53 legislativních dokumentů, u kterých navrhuje zrušení jejich platnosti, jedná se většinou o záležitosti technického rázu.

VÝSLEDKY PRVNÍ MEZIPARLAMENTNÍ KONFERENCE K HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ SPRÁVĚ (TZV. EFG KONFERENCE)

Minulý týden se pod záštitou litevského předsednictví v Radě EU ve Vilniusu uskutečnila první konference dle čl. 13 tzv. Fiskální úmluvy (Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii), která má posílit demokratickou legitimitu a odpovědnost správy ekonomických záležitostí v EU zapojením národních parlamentu a Evropského parlamentu. Fiskální úmluva byla k dnešnímu dni ratifikována 23 z celkem 25 smluvních stran. Belgie a Bulharsko ratifikační proces fiskální úmluvy doposud nedokončily. Hlavním bodem jednání měla být dohoda na znění jednacího řádu konference. S návrhem jednacího řádu, který připravilo litevské předsednictví, však nesouhlasil především Evropský parlament. Nejkontroverznějšími se ukázaly následující body návrhu: EFG konference má nahradit „Týden Evropského parlamentu k Evropskému semestru“; přijímání závěrů tříčtvrtinovou většinou; zmínky o bankovní unii jako další možné obsahové náplni konference apod. Výsledkem konference je tedy dohoda na zřízení pracovní skupiny k jednacímu řádu, která má vycházet z návrhu litevského předsednictví. Přijaty byly pouze závěry litevského předsednictví a příspěvek konference.

USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU: POZASTAVENÍ DOHODY SWIFT V DŮSLEDKU SLEDOVÁNÍ OBČANŮ EU NSA

Tento týden se uskutečnilo ve Štrasburku plenární zasedání Evropského parlamentu. Mimo jiné se v reakci na údajné sledování bankovních údajů občanů EU, které jsou spravovány belgickou společností SWIFT, ze strany americké Národní agentury pro bezpečnost (NSA) Evropský parlament domnívá, že EU by měla pozastavit dohodu s USA o Programu sledování financování terorismu. Jedná se však o nezávazné usnesení. Navrženo bylo politickými skupinami S&D, ALDE a Zelenými a přijato poměrem hlasů 280 pro, 254 proti a 30 poslankyň či poslanců se hlasování zdrželo. Přestože Parlament nemá formální pravomoc iniciovat pozastavení nebo ukončení mezinárodní dohody, očekává, že Komise bude jednat. Evropský parlament chce na základě reakce Evropské komise zvažovat, zda udělit či neudělit souhlas s budoucími mezinárodními dohodami. Dále vyjadřují poslanci politování nad tím, že ani jeden z členských států EU nezahájil vyšetřování údajného nezákonného přístupu úřadů USA. Europoslanci tedy vyzývají členské státy, aby povolily vyšetřování Centra pro boj proti kyberkriminalitě, které je součástí Europolu. Také by mělo pokračovat zvláštní vyšetřování Výboru pro občanské svobody (LIBE) Evropského parlamentu v této věci. Parlament také zdůrazňuje, že základem každé dohody s USA o předávání údajů musí být koherentní právní rámec poskytující právně závazné normy ochrany osobních údajů, včetně norem týkajících se omezení účelu, minimalizace dat, informací, přístupu, oprav, výmazu a opravných prostředků.

Kvůli odposlechu telefonátu německé kancléřky Merklové ze strany NSA se problematikou zabývala také Evropská rada, která se v Bruselu uskutečnila ve čtvrtek a v pátek (24. a 25. října). V písemných závěrech německá kancléřka a francouzský prezident oznamují záměr zahájit bilaterální jednání s USA za účelem vyřešení situace do konce tohoto roku. Vyjednávání Smlouvy o volném obchodu mezi EU a USA (TTIP) by však aférou dotčena být neměla. Evropská rada se také vyslovila pro přijetí nového Obecného rámce pro ochranu dat v EU v souvislosti s dokončováním jednotného digitálního trhu  v roce 2015.

Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 25.10.2013

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Naše videa
Lucemburské dny

19.11.2015 | Krátké ohlédnutí za Lucemburskými dny v Kroměříži
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]