O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

EVROPSKÝ PARLAMENT SCHVÁLIL NOVÁ PRAVIDLA PRO RATINGOVÉ AGENTURY
Dne 16. ledna t.r. schválil Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách. Nová pravidla, která jsou závazná pro všechny ratingové agentury působící na území EU, mají čtyři hlavní cíle:
1. Snížení závislosti na hodnocení ratingových agentur: Podle nových pravidel musí úvěrové instituce a investiční společnosti zavést vnitřní pravidla pro posuzování kreditních rizik. Emitenti strukturovaných finančních nástrojů musí mít vždy hodnocení od dvou různých agentur a každé čtyři roky ratingové agentury měnit.
2. Transparentnější a časově předem určené hodnocení vládních dluhů: Nařízení vymezilo, kdy mohou agentury zveřejňovat svá hodnocení státních dluhů, na určitá období roku. Agentury budou muset vysvětlovat klíčové faktory, které jsou základem jejich hodnocení, a zdržet se jakýchkoli přímých nebo nepřímých doporučení ohledně politik jednotlivých zemí.
3. Odstranění konfliktu zájmů: A to omezením vlastnických podílů ratingových agentur v hodnocených subjektech. Držitel 10% nebo většího podílu základního kapitálu nebo hlasovacích práv ratingové agentury nesmí držet 10% nebo větší podíl v hodnoceném subjektu. Zároveň nebude možné vlastnictví 5% nebo většího podílu základního kapitálu nebo hlasovacích práv ve více než jedné agentuře, pokud vlastněné agentury nepatří do jedné skupiny.
4. Větší zodpovědnost ratingových agentur za svá hodnocení: Investoři nebo emitenti akcií budou moci požadovat náhradu škod způsobených hodnoceními, u kterých se prokáže, že byla neopodstatněná a poškodila jejich zájmy.

PARLAMENTNÍ KONTROLA FISKÁLNÍHO PAKTU - PODNĚTY PARLAMENTŮ ŠESTI ZAKLÁDAJÍCÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ K 1. lednu 2013 vstoupila v platnost Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. fiskální pakt). Podle jejího čl. 13 mají Evropský parlament a národní parlamenty vytvořit konferenci zástupců příslušných výborů za účelem projednání rozpočtových politik a dalších otázek, jež jsou předmětem fiskálního paktu. Na setkání předsedů parlamentů šesti zakládajících členských států a Evropského parlamentu dne 11. ledna 2013 v Lucemburku byl přijat dokument vyjadřující se k možné podobě této konference. Dokument zdůrazňuje ústřední úlohu parlamentů členských států jako vykonavatelů rozpočtové suverenity a z toho plynoucí nezbytnost jejich zapojení do demokratické kontroly prohlubování hospodářské a měnové unie. Konference by měla být složena obdobně jako Konference pro zahraniční a bezpečnostní politiku (CFSP) a Konference pro bezpečnostní a obrannou politiku (CSDP), kde je každý národní parlament zastoupen šesti členy a Evropský parlament šestnácti členy. Konference by se měla scházet dvakrát ročně v Bruselu v termínech, které budou sladěny s průběhem tzv. evropského semestru – před červnovou Evropskou radu a na konci roku po zveřejnění analýzy růstu. Dokument zdůrazňuje, že konference nemůže přijímat závazná rozhodnutí. Ta je třeba učinit vždy na evropské či vnitrostátní úrovni. Zda a v jaké formě (plnohodnotné členství či status pozorovatele) by se konference měli účastnit také zákonodárci České republiky a Velké Británie, které nejsou smluvními stranami fiskálního paktu, není v dokumentu uvedeno.

DLOUHO OČEKÁVANÝ PROJEV PREMIÉRA CAMERONA K BUDOUCNOSTI BRITÁNIE V EU OPĚT ODLOŽEN Na dnešek plánovaný projev britského premiéra Davida Camerona, ve kterém se měl vyjádřit k dalšímu směřování Velké Británie v měnící se Evropské unii, byl odložen. Vystoupení premiéra Camerona se odkládá již cca šest měsíců, příčinou dnešního odkladu má být krize v Alžírsku. Nicméně včera byly do tisku vypuštěny útržky projevu, z kterých vyplývá, že plánované referendum by se nemělo týkat výstupu Velké Británie z EU, ale souhlasu občanů s tzv. opt-outem Velké Británie v oblasti bývalého třetího pilíře (spravedlnost a vnitro). Dle těchto útržku projevu si britský premiér přeje, aby Velká Británie v EU setrvala.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 20.1.2013

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]