O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

EVROPSKÝ PARLAMENT SCHVÁLIL NOVÁ PRAVIDLA PRO RATINGOVÉ AGENTURY
Dne 16. ledna t.r. schválil Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách. Nová pravidla, která jsou závazná pro všechny ratingové agentury působící na území EU, mají čtyři hlavní cíle:
1. Snížení závislosti na hodnocení ratingových agentur: Podle nových pravidel musí úvěrové instituce a investiční společnosti zavést vnitřní pravidla pro posuzování kreditních rizik. Emitenti strukturovaných finančních nástrojů musí mít vždy hodnocení od dvou různých agentur a každé čtyři roky ratingové agentury měnit.
2. Transparentnější a časově předem určené hodnocení vládních dluhů: Nařízení vymezilo, kdy mohou agentury zveřejňovat svá hodnocení státních dluhů, na určitá období roku. Agentury budou muset vysvětlovat klíčové faktory, které jsou základem jejich hodnocení, a zdržet se jakýchkoli přímých nebo nepřímých doporučení ohledně politik jednotlivých zemí.
3. Odstranění konfliktu zájmů: A to omezením vlastnických podílů ratingových agentur v hodnocených subjektech. Držitel 10% nebo většího podílu základního kapitálu nebo hlasovacích práv ratingové agentury nesmí držet 10% nebo větší podíl v hodnoceném subjektu. Zároveň nebude možné vlastnictví 5% nebo většího podílu základního kapitálu nebo hlasovacích práv ve více než jedné agentuře, pokud vlastněné agentury nepatří do jedné skupiny.
4. Větší zodpovědnost ratingových agentur za svá hodnocení: Investoři nebo emitenti akcií budou moci požadovat náhradu škod způsobených hodnoceními, u kterých se prokáže, že byla neopodstatněná a poškodila jejich zájmy.

PARLAMENTNÍ KONTROLA FISKÁLNÍHO PAKTU - PODNĚTY PARLAMENTŮ ŠESTI ZAKLÁDAJÍCÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ K 1. lednu 2013 vstoupila v platnost Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. fiskální pakt). Podle jejího čl. 13 mají Evropský parlament a národní parlamenty vytvořit konferenci zástupců příslušných výborů za účelem projednání rozpočtových politik a dalších otázek, jež jsou předmětem fiskálního paktu. Na setkání předsedů parlamentů šesti zakládajících členských států a Evropského parlamentu dne 11. ledna 2013 v Lucemburku byl přijat dokument vyjadřující se k možné podobě této konference. Dokument zdůrazňuje ústřední úlohu parlamentů členských států jako vykonavatelů rozpočtové suverenity a z toho plynoucí nezbytnost jejich zapojení do demokratické kontroly prohlubování hospodářské a měnové unie. Konference by měla být složena obdobně jako Konference pro zahraniční a bezpečnostní politiku (CFSP) a Konference pro bezpečnostní a obrannou politiku (CSDP), kde je každý národní parlament zastoupen šesti členy a Evropský parlament šestnácti členy. Konference by se měla scházet dvakrát ročně v Bruselu v termínech, které budou sladěny s průběhem tzv. evropského semestru – před červnovou Evropskou radu a na konci roku po zveřejnění analýzy růstu. Dokument zdůrazňuje, že konference nemůže přijímat závazná rozhodnutí. Ta je třeba učinit vždy na evropské či vnitrostátní úrovni. Zda a v jaké formě (plnohodnotné členství či status pozorovatele) by se konference měli účastnit také zákonodárci České republiky a Velké Británie, které nejsou smluvními stranami fiskálního paktu, není v dokumentu uvedeno.

DLOUHO OČEKÁVANÝ PROJEV PREMIÉRA CAMERONA K BUDOUCNOSTI BRITÁNIE V EU OPĚT ODLOŽEN Na dnešek plánovaný projev britského premiéra Davida Camerona, ve kterém se měl vyjádřit k dalšímu směřování Velké Británie v měnící se Evropské unii, byl odložen. Vystoupení premiéra Camerona se odkládá již cca šest měsíců, příčinou dnešního odkladu má být krize v Alžírsku. Nicméně včera byly do tisku vypuštěny útržky projevu, z kterých vyplývá, že plánované referendum by se nemělo týkat výstupu Velké Británie z EU, ale souhlasu občanů s tzv. opt-outem Velké Británie v oblasti bývalého třetího pilíře (spravedlnost a vnitro). Dle těchto útržku projevu si britský premiér přeje, aby Velká Británie v EU setrvala.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 20.1.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]