O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

EVROPSKÝ PARLAMENT SCHVÁLIL NOVÁ PRAVIDLA PRO RATINGOVÉ AGENTURY
Dne 16. ledna t.r. schválil Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách. Nová pravidla, která jsou závazná pro všechny ratingové agentury působící na území EU, mají čtyři hlavní cíle:
1. Snížení závislosti na hodnocení ratingových agentur: Podle nových pravidel musí úvěrové instituce a investiční společnosti zavést vnitřní pravidla pro posuzování kreditních rizik. Emitenti strukturovaných finančních nástrojů musí mít vždy hodnocení od dvou různých agentur a každé čtyři roky ratingové agentury měnit.
2. Transparentnější a časově předem určené hodnocení vládních dluhů: Nařízení vymezilo, kdy mohou agentury zveřejňovat svá hodnocení státních dluhů, na určitá období roku. Agentury budou muset vysvětlovat klíčové faktory, které jsou základem jejich hodnocení, a zdržet se jakýchkoli přímých nebo nepřímých doporučení ohledně politik jednotlivých zemí.
3. Odstranění konfliktu zájmů: A to omezením vlastnických podílů ratingových agentur v hodnocených subjektech. Držitel 10% nebo většího podílu základního kapitálu nebo hlasovacích práv ratingové agentury nesmí držet 10% nebo větší podíl v hodnoceném subjektu. Zároveň nebude možné vlastnictví 5% nebo většího podílu základního kapitálu nebo hlasovacích práv ve více než jedné agentuře, pokud vlastněné agentury nepatří do jedné skupiny.
4. Větší zodpovědnost ratingových agentur za svá hodnocení: Investoři nebo emitenti akcií budou moci požadovat náhradu škod způsobených hodnoceními, u kterých se prokáže, že byla neopodstatněná a poškodila jejich zájmy.

PARLAMENTNÍ KONTROLA FISKÁLNÍHO PAKTU - PODNĚTY PARLAMENTŮ ŠESTI ZAKLÁDAJÍCÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ K 1. lednu 2013 vstoupila v platnost Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. fiskální pakt). Podle jejího čl. 13 mají Evropský parlament a národní parlamenty vytvořit konferenci zástupců příslušných výborů za účelem projednání rozpočtových politik a dalších otázek, jež jsou předmětem fiskálního paktu. Na setkání předsedů parlamentů šesti zakládajících členských států a Evropského parlamentu dne 11. ledna 2013 v Lucemburku byl přijat dokument vyjadřující se k možné podobě této konference. Dokument zdůrazňuje ústřední úlohu parlamentů členských států jako vykonavatelů rozpočtové suverenity a z toho plynoucí nezbytnost jejich zapojení do demokratické kontroly prohlubování hospodářské a měnové unie. Konference by měla být složena obdobně jako Konference pro zahraniční a bezpečnostní politiku (CFSP) a Konference pro bezpečnostní a obrannou politiku (CSDP), kde je každý národní parlament zastoupen šesti členy a Evropský parlament šestnácti členy. Konference by se měla scházet dvakrát ročně v Bruselu v termínech, které budou sladěny s průběhem tzv. evropského semestru – před červnovou Evropskou radu a na konci roku po zveřejnění analýzy růstu. Dokument zdůrazňuje, že konference nemůže přijímat závazná rozhodnutí. Ta je třeba učinit vždy na evropské či vnitrostátní úrovni. Zda a v jaké formě (plnohodnotné členství či status pozorovatele) by se konference měli účastnit také zákonodárci České republiky a Velké Británie, které nejsou smluvními stranami fiskálního paktu, není v dokumentu uvedeno.

DLOUHO OČEKÁVANÝ PROJEV PREMIÉRA CAMERONA K BUDOUCNOSTI BRITÁNIE V EU OPĚT ODLOŽEN Na dnešek plánovaný projev britského premiéra Davida Camerona, ve kterém se měl vyjádřit k dalšímu směřování Velké Británie v měnící se Evropské unii, byl odložen. Vystoupení premiéra Camerona se odkládá již cca šest měsíců, příčinou dnešního odkladu má být krize v Alžírsku. Nicméně včera byly do tisku vypuštěny útržky projevu, z kterých vyplývá, že plánované referendum by se nemělo týkat výstupu Velké Británie z EU, ale souhlasu občanů s tzv. opt-outem Velké Británie v oblasti bývalého třetího pilíře (spravedlnost a vnitro). Dle těchto útržku projevu si britský premiér přeje, aby Velká Británie v EU setrvala.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 20.1.2013

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Olga Sehnalová k genderové problematice

26.3.2015 | Videomessage poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové k veřejné debatě "Genderové kvóty: ano, či ne?"
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]