O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

EVROPSKÝ PARLAMENT SCHVÁLIL NOVÁ PRAVIDLA PRO RATINGOVÉ AGENTURY
Dne 16. ledna t.r. schválil Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách. Nová pravidla, která jsou závazná pro všechny ratingové agentury působící na území EU, mají čtyři hlavní cíle:
1. Snížení závislosti na hodnocení ratingových agentur: Podle nových pravidel musí úvěrové instituce a investiční společnosti zavést vnitřní pravidla pro posuzování kreditních rizik. Emitenti strukturovaných finančních nástrojů musí mít vždy hodnocení od dvou různých agentur a každé čtyři roky ratingové agentury měnit.
2. Transparentnější a časově předem určené hodnocení vládních dluhů: Nařízení vymezilo, kdy mohou agentury zveřejňovat svá hodnocení státních dluhů, na určitá období roku. Agentury budou muset vysvětlovat klíčové faktory, které jsou základem jejich hodnocení, a zdržet se jakýchkoli přímých nebo nepřímých doporučení ohledně politik jednotlivých zemí.
3. Odstranění konfliktu zájmů: A to omezením vlastnických podílů ratingových agentur v hodnocených subjektech. Držitel 10% nebo většího podílu základního kapitálu nebo hlasovacích práv ratingové agentury nesmí držet 10% nebo větší podíl v hodnoceném subjektu. Zároveň nebude možné vlastnictví 5% nebo většího podílu základního kapitálu nebo hlasovacích práv ve více než jedné agentuře, pokud vlastněné agentury nepatří do jedné skupiny.
4. Větší zodpovědnost ratingových agentur za svá hodnocení: Investoři nebo emitenti akcií budou moci požadovat náhradu škod způsobených hodnoceními, u kterých se prokáže, že byla neopodstatněná a poškodila jejich zájmy.

PARLAMENTNÍ KONTROLA FISKÁLNÍHO PAKTU - PODNĚTY PARLAMENTŮ ŠESTI ZAKLÁDAJÍCÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ K 1. lednu 2013 vstoupila v platnost Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. fiskální pakt). Podle jejího čl. 13 mají Evropský parlament a národní parlamenty vytvořit konferenci zástupců příslušných výborů za účelem projednání rozpočtových politik a dalších otázek, jež jsou předmětem fiskálního paktu. Na setkání předsedů parlamentů šesti zakládajících členských států a Evropského parlamentu dne 11. ledna 2013 v Lucemburku byl přijat dokument vyjadřující se k možné podobě této konference. Dokument zdůrazňuje ústřední úlohu parlamentů členských států jako vykonavatelů rozpočtové suverenity a z toho plynoucí nezbytnost jejich zapojení do demokratické kontroly prohlubování hospodářské a měnové unie. Konference by měla být složena obdobně jako Konference pro zahraniční a bezpečnostní politiku (CFSP) a Konference pro bezpečnostní a obrannou politiku (CSDP), kde je každý národní parlament zastoupen šesti členy a Evropský parlament šestnácti členy. Konference by se měla scházet dvakrát ročně v Bruselu v termínech, které budou sladěny s průběhem tzv. evropského semestru – před červnovou Evropskou radu a na konci roku po zveřejnění analýzy růstu. Dokument zdůrazňuje, že konference nemůže přijímat závazná rozhodnutí. Ta je třeba učinit vždy na evropské či vnitrostátní úrovni. Zda a v jaké formě (plnohodnotné členství či status pozorovatele) by se konference měli účastnit také zákonodárci České republiky a Velké Británie, které nejsou smluvními stranami fiskálního paktu, není v dokumentu uvedeno.

DLOUHO OČEKÁVANÝ PROJEV PREMIÉRA CAMERONA K BUDOUCNOSTI BRITÁNIE V EU OPĚT ODLOŽEN Na dnešek plánovaný projev britského premiéra Davida Camerona, ve kterém se měl vyjádřit k dalšímu směřování Velké Británie v měnící se Evropské unii, byl odložen. Vystoupení premiéra Camerona se odkládá již cca šest měsíců, příčinou dnešního odkladu má být krize v Alžírsku. Nicméně včera byly do tisku vypuštěny útržky projevu, z kterých vyplývá, že plánované referendum by se nemělo týkat výstupu Velké Británie z EU, ale souhlasu občanů s tzv. opt-outem Velké Británie v oblasti bývalého třetího pilíře (spravedlnost a vnitro). Dle těchto útržku projevu si britský premiér přeje, aby Velká Británie v EU setrvala.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 20.1.2013

Podobné články:

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Návštěvnická skupina v Bruselu 4.12.2018

Dnes jsem v Evropském parlamentu přivítala další skupinu návštěvníků z České republiky. Byli mezi nimi mimo jiné vítězné školní týmy soutěže Spotřeba pro život, studentky a studenti Parlamentu dětí a mládeže, Český svaz žen ze Zlínského kraje, vítězové soutěže Evropských ...

Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu 28.11.2018

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské unie? ...

Jak to vidím já
Olga Sehnalová k debatě Evropského parlamentu Střet ...

...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
„Musíme ukázat, že v Evropské unii nejsou výrobky ani občané druhé kategorie:“ Evropský parlament schválil zprávu Olgy Sehnalové ke dvojí kvalitě

13.9.2018 |

(Štrasburk, 13. září 2018) Evropský parlament na dnešním plenárním zasedání ve Štrasburku přijal velkou většinou usnesení k dvojí kvalitě výrobků, které připravila česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). Europoslanci prostřednictvím ... pokračování

Naše videa
Litevské dny Olgy Sehnalové

11.11.2013 | Jaké byly Litevské dny? Podívejte se na naše video z průběhu akce
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]