O čem se mluví : Stručný týdenní výběr událostí EU

Auditní systém ministerstva financí ČR vyhodnocen jako nefunkční
V úterý 6. listopadu byla zveřejněna výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2011. Již 18. rok v řadě za sebou evropští auditoři odmítli způsob hospodaření Evropské unie na základě příliš vysokého počtu nalezených chyb či nesrovnalostí. Děje se tak v rámci každoroční povolovací procedury (discharge procedure), kdy Evropský parlament musí na základě zprávy Evropského účetního dvora odsouhlasit výdaje za proběhlý kalendářní rok. Nicméně stanovisko Evropského účetního dvora není pro Evropský parlament závazné. Na základě tzv. kontrol na místě ze stanoveného vzorku byla Evropským účetním dvorem zjištěna průměrná celková chybovost na úrovni 3,9 %, což představuje chybně vynaložené finanční prostředky EU v objemu cca 5 mld. EUR. Nejvíce chyb bylo zjištěno v rámci kapitol rozvoj venkova, životní prostředí, rybářství a zdraví (7,7 %), poté v kohezní politice, energii a dopravě (6,0 %). Obě dvě největší evropské politiky jsou implementovány prostřednictvím institucí jednotlivých členských států.
Naopak nejméně chyb bylo evropskými auditory nalezeno v rámci administrativy institucí EU (0,1 %). Mluvčí Evropské komise na tuto zprávu reagovala slovy, že se nejedná o ztracené evropské finance, protože v případě nesrovnalostí či chyb v nakládání s finančními prostředky EU musí členské státy tyto peníze uhradit zpět do rozpočtu EU. Nicméně v kontextu finální fáze vyjednávání víceletého finančního rámce 2014-2020, jehož konečná podoba má být dohodnuta na speciálně vyhrazené Evropské radě za dva týdny, je toto zjištění vodou na mlýn těm členským státům, které žádají redukci evropského rozpočtu kvůli údajné neefektivnosti nakládání s finančními prostředky. V porovnání s rokem 2006, kdy se vyjednávala současná finanční perspektiva EU, je však chybovost nakládání s rozpočtovými prostředky téměř poloviční – tenkrát se pohybovala na úrovni 7,3 %.
Velmi nepříjemné je však hodnocení České republiky v této zprávě. Evropský auditní dvůr letos kontroloval činnost sedmi národních auditních orgánů (ČR, Řecko, Itálie – konkrétně Sicílie, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko a Rumunsko), které mají dohlížet na řádnou implementaci Kohezní politiky EU ve svých zemích (tyto národní instituce jsou nazývány Auditní orgány). A jedině český auditní systém byl v celkovém hodnocení označen za nefungující (viz příloha 5.2, strana 147). Rumunský a italský/sicilský auditní orgán byly označeny za částečně fungující. Auditní orgán ČR je součástí Ministerstva financí ČR.

Kancléřka Merkelová vystoupila v Evropském parlamentu
Událostí týdne bylo bezesporu středeční vystoupení německé kancléřky Angely Merkelové. Od svého zvolení v roce 2006 se jednalo o její druhou návštěvu v Evropském parlamentu, ta první se odehrála v rámci německého předsednictví Radě EU v roce 2007. Smyslem návštěvy Merkelové mělo být nastínění vize Německa ohledně dalšího vývoje EU. Záznam nejdůležitějších výroků kancléřky lze shlédnout zde. Merkelová mimo jiné uvedla:
• stabilizace eurozóny prostřednictvím opravy jejích koncepčních chyb je pro Německo prioritou i za cenu změny Smluv;
• aby mohla být realizována opravdová hospodářská unie, bude třeba povinných závazků členských států k reformám, evropské instituce by měly hrát v této oblasti silnější roli ve smyslu možnosti korekce nedostatečných kroků; nicméně nastavení mezd a daní by mělo zůstat na úrovni koordinace mezi členskými státy;
• v dlouhodobé perspektivě se EU stane federací, tj. Evropská komise bude vládou EU a Rada se stane druhou komorou Evropského parlamentu, který bude mít mnohem více pravomocí než nyní; ale teď se musí EU soustředit na společnou měnu a dát lidem více času na rozmyšlenou;
• vlastní – speciální rozpočet pro eurozónu má jejím členským zemím pomoci se specifickými problémy jako např. nezaměstnanost mladých ve Španělsku; ne všechny členské státy EU-27 chtějí vynakládat finanční prostředky na tyto problémy, takže to může být provedeno na úrovni EU-17;
• Angela Merkelová několikrát uvedla, že si přeje, aby Velká Británie zůstala součástí EU. Velká Británie osvobodila Německo od národního socialismu, proto si kancléřka nedokáže představit, že by nebyla Británie součástí Evropy.

Ekonomická Předpověď Evropské komise na příští rok
Ve středu 7. listopadu zveřejnila Evropská komise podzimní predikci růstu pro celou EU na rok 2013. V příštím roce by měla EU růst o 0,3 %; eurozóna o 0,4 % - Komise počítá během příštího roku s mírným ekonomickým ozdravením, které má v roce 2014 posílit. ČR byl predikován růst 0,8 %, nezaměstnanost se má pohybovat na úrovni 7,3 % a inflace na úrovni 1,1 %.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 11.11.2012

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]