O čem se mluví : Stručný týdenní výběr událostí EU

Auditní systém ministerstva financí ČR vyhodnocen jako nefunkční
V úterý 6. listopadu byla zveřejněna výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2011. Již 18. rok v řadě za sebou evropští auditoři odmítli způsob hospodaření Evropské unie na základě příliš vysokého počtu nalezených chyb či nesrovnalostí. Děje se tak v rámci každoroční povolovací procedury (discharge procedure), kdy Evropský parlament musí na základě zprávy Evropského účetního dvora odsouhlasit výdaje za proběhlý kalendářní rok. Nicméně stanovisko Evropského účetního dvora není pro Evropský parlament závazné. Na základě tzv. kontrol na místě ze stanoveného vzorku byla Evropským účetním dvorem zjištěna průměrná celková chybovost na úrovni 3,9 %, což představuje chybně vynaložené finanční prostředky EU v objemu cca 5 mld. EUR. Nejvíce chyb bylo zjištěno v rámci kapitol rozvoj venkova, životní prostředí, rybářství a zdraví (7,7 %), poté v kohezní politice, energii a dopravě (6,0 %). Obě dvě největší evropské politiky jsou implementovány prostřednictvím institucí jednotlivých členských států.
Naopak nejméně chyb bylo evropskými auditory nalezeno v rámci administrativy institucí EU (0,1 %). Mluvčí Evropské komise na tuto zprávu reagovala slovy, že se nejedná o ztracené evropské finance, protože v případě nesrovnalostí či chyb v nakládání s finančními prostředky EU musí členské státy tyto peníze uhradit zpět do rozpočtu EU. Nicméně v kontextu finální fáze vyjednávání víceletého finančního rámce 2014-2020, jehož konečná podoba má být dohodnuta na speciálně vyhrazené Evropské radě za dva týdny, je toto zjištění vodou na mlýn těm členským státům, které žádají redukci evropského rozpočtu kvůli údajné neefektivnosti nakládání s finančními prostředky. V porovnání s rokem 2006, kdy se vyjednávala současná finanční perspektiva EU, je však chybovost nakládání s rozpočtovými prostředky téměř poloviční – tenkrát se pohybovala na úrovni 7,3 %.
Velmi nepříjemné je však hodnocení České republiky v této zprávě. Evropský auditní dvůr letos kontroloval činnost sedmi národních auditních orgánů (ČR, Řecko, Itálie – konkrétně Sicílie, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko a Rumunsko), které mají dohlížet na řádnou implementaci Kohezní politiky EU ve svých zemích (tyto národní instituce jsou nazývány Auditní orgány). A jedině český auditní systém byl v celkovém hodnocení označen za nefungující (viz příloha 5.2, strana 147). Rumunský a italský/sicilský auditní orgán byly označeny za částečně fungující. Auditní orgán ČR je součástí Ministerstva financí ČR.

Kancléřka Merkelová vystoupila v Evropském parlamentu
Událostí týdne bylo bezesporu středeční vystoupení německé kancléřky Angely Merkelové. Od svého zvolení v roce 2006 se jednalo o její druhou návštěvu v Evropském parlamentu, ta první se odehrála v rámci německého předsednictví Radě EU v roce 2007. Smyslem návštěvy Merkelové mělo být nastínění vize Německa ohledně dalšího vývoje EU. Záznam nejdůležitějších výroků kancléřky lze shlédnout zde. Merkelová mimo jiné uvedla:
• stabilizace eurozóny prostřednictvím opravy jejích koncepčních chyb je pro Německo prioritou i za cenu změny Smluv;
• aby mohla být realizována opravdová hospodářská unie, bude třeba povinných závazků členských států k reformám, evropské instituce by měly hrát v této oblasti silnější roli ve smyslu možnosti korekce nedostatečných kroků; nicméně nastavení mezd a daní by mělo zůstat na úrovni koordinace mezi členskými státy;
• v dlouhodobé perspektivě se EU stane federací, tj. Evropská komise bude vládou EU a Rada se stane druhou komorou Evropského parlamentu, který bude mít mnohem více pravomocí než nyní; ale teď se musí EU soustředit na společnou měnu a dát lidem více času na rozmyšlenou;
• vlastní – speciální rozpočet pro eurozónu má jejím členským zemím pomoci se specifickými problémy jako např. nezaměstnanost mladých ve Španělsku; ne všechny členské státy EU-27 chtějí vynakládat finanční prostředky na tyto problémy, takže to může být provedeno na úrovni EU-17;
• Angela Merkelová několikrát uvedla, že si přeje, aby Velká Británie zůstala součástí EU. Velká Británie osvobodila Německo od národního socialismu, proto si kancléřka nedokáže představit, že by nebyla Británie součástí Evropy.

Ekonomická Předpověď Evropské komise na příští rok
Ve středu 7. listopadu zveřejnila Evropská komise podzimní predikci růstu pro celou EU na rok 2013. V příštím roce by měla EU růst o 0,3 %; eurozóna o 0,4 % - Komise počítá během příštího roku s mírným ekonomickým ozdravením, které má v roce 2014 posílit. ČR byl predikován růst 0,8 %, nezaměstnanost se má pohybovat na úrovni 7,3 % a inflace na úrovni 1,1 %.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 11.11.2012

Podobné články:

Rakouské dny zakončil rytmus tance Schuhplattler 19.10.2018

Poslední večer kroměřížských Evropských dnů je už tradičně věnovaný folklóru dané země - dnes večer tedy Dům kultury rozezněly energické tóny rakouského tance Schuhplattler. ...

Třetí den Rakouských dnů patřil cestovatelskému odpoledni 18.10.2018

Evropské dny věnované Rakousku dnes svým programem představily Rakousko jako turistickou destinaci. Nejprve jeden z dílů pořadu Cestománie provedl návštěvníky po jedné ze spolkových zemí, kterou je Tyrolsko a také po stopách Karla Havlíčka Borovského. Poté o svých letitých zkušenostech ...

100 let od rozpadu Rakouska-Uherska připomněly i Rakouské dny 18.10.2018

Výročí vzniku samostatného Československa se dnes dotkl i program Rakouských dnů. Ředitel Ústavu českých dějin FF UK prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. přijal pozvání do Kroměříže, aby pohovořil o tom, jaké byly širší souvislosti rozpadu rakousko-uherské monarchie. ...

Úterní Rakouské dny nabídly program na celé odpoledne - dětem, milovníkům literatury i filmu 16.10.2018

Druhý den Rakouských dnů v Kroměříži přinesl hned tři události spojené s Rakouskem - program pro děti, besedu o spisovatelce Marii von Ebner-Eschenbachové a promítání filmu Toni Erdmann. ...

Zahájení Rakouských dnů v Kroměříži si nenechal ujít rekordní počet diváků 15.10.2018

Rakouské písně, výstavy, beseda o životě Čechů ve Vídni, ale i mnoho dalšího čekalo na návštěvníky dnešního slavnostního zahájení Rakouských dnů v Kroměříži, které pořádá poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová.  ...

Beseda "Nepovedený nákup: Co teď?" v Luhačovicích 12.10.2018

Další z cyklu spotřebitelských besed jsme dnes uspořádali v Luhačovicích pro členy a členky Svazu postižených civilizačními chorobami ze Vsetínska, kteří jsou zde na rekondičním pobytu. Děkuji za pozvání a doufám, že přednáška i rady, jak se nenechat napálit při různých formách ...

Jak to vidím já
Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje

V pondělí 5.listopadu zasedá ve Zlíně Zastupitelstvo Zlínského kraje. Zaslali jsme všem zastupitelům tento otevřený dopis: ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Předvolební úvaha

27.8.2018 |

Do voleb v Kroměříži jde třináct stran a hnutí s mnoha novými lidmi, kteří se ucházejí o to, stát se městskými zastupiteli. Je taková doba, která přeje novým tvářím, představám a slibům, že teď to bude jiné, lepší. Město se ... pokračování

Naše videa
Život se supermarkety, život bez nich

16.9.2015 | Kdy jste naposled nakoupili v supermarketu? Dnes, včera, nebo předevčírem? Obchodní řetězce jsou hlavním místem, kde Češi i jiní Evropané nakupují potraviny. Jejich působení má ale mnoho dopadů i mimo naše žaludky a peněženky. ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]