O čem se mluví : Stručný týdenní výběr událostí EU

Auditní systém ministerstva financí ČR vyhodnocen jako nefunkční
V úterý 6. listopadu byla zveřejněna výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2011. Již 18. rok v řadě za sebou evropští auditoři odmítli způsob hospodaření Evropské unie na základě příliš vysokého počtu nalezených chyb či nesrovnalostí. Děje se tak v rámci každoroční povolovací procedury (discharge procedure), kdy Evropský parlament musí na základě zprávy Evropského účetního dvora odsouhlasit výdaje za proběhlý kalendářní rok. Nicméně stanovisko Evropského účetního dvora není pro Evropský parlament závazné. Na základě tzv. kontrol na místě ze stanoveného vzorku byla Evropským účetním dvorem zjištěna průměrná celková chybovost na úrovni 3,9 %, což představuje chybně vynaložené finanční prostředky EU v objemu cca 5 mld. EUR. Nejvíce chyb bylo zjištěno v rámci kapitol rozvoj venkova, životní prostředí, rybářství a zdraví (7,7 %), poté v kohezní politice, energii a dopravě (6,0 %). Obě dvě největší evropské politiky jsou implementovány prostřednictvím institucí jednotlivých členských států.
Naopak nejméně chyb bylo evropskými auditory nalezeno v rámci administrativy institucí EU (0,1 %). Mluvčí Evropské komise na tuto zprávu reagovala slovy, že se nejedná o ztracené evropské finance, protože v případě nesrovnalostí či chyb v nakládání s finančními prostředky EU musí členské státy tyto peníze uhradit zpět do rozpočtu EU. Nicméně v kontextu finální fáze vyjednávání víceletého finančního rámce 2014-2020, jehož konečná podoba má být dohodnuta na speciálně vyhrazené Evropské radě za dva týdny, je toto zjištění vodou na mlýn těm členským státům, které žádají redukci evropského rozpočtu kvůli údajné neefektivnosti nakládání s finančními prostředky. V porovnání s rokem 2006, kdy se vyjednávala současná finanční perspektiva EU, je však chybovost nakládání s rozpočtovými prostředky téměř poloviční – tenkrát se pohybovala na úrovni 7,3 %.
Velmi nepříjemné je však hodnocení České republiky v této zprávě. Evropský auditní dvůr letos kontroloval činnost sedmi národních auditních orgánů (ČR, Řecko, Itálie – konkrétně Sicílie, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko a Rumunsko), které mají dohlížet na řádnou implementaci Kohezní politiky EU ve svých zemích (tyto národní instituce jsou nazývány Auditní orgány). A jedině český auditní systém byl v celkovém hodnocení označen za nefungující (viz příloha 5.2, strana 147). Rumunský a italský/sicilský auditní orgán byly označeny za částečně fungující. Auditní orgán ČR je součástí Ministerstva financí ČR.

Kancléřka Merkelová vystoupila v Evropském parlamentu
Událostí týdne bylo bezesporu středeční vystoupení německé kancléřky Angely Merkelové. Od svého zvolení v roce 2006 se jednalo o její druhou návštěvu v Evropském parlamentu, ta první se odehrála v rámci německého předsednictví Radě EU v roce 2007. Smyslem návštěvy Merkelové mělo být nastínění vize Německa ohledně dalšího vývoje EU. Záznam nejdůležitějších výroků kancléřky lze shlédnout zde. Merkelová mimo jiné uvedla:
• stabilizace eurozóny prostřednictvím opravy jejích koncepčních chyb je pro Německo prioritou i za cenu změny Smluv;
• aby mohla být realizována opravdová hospodářská unie, bude třeba povinných závazků členských států k reformám, evropské instituce by měly hrát v této oblasti silnější roli ve smyslu možnosti korekce nedostatečných kroků; nicméně nastavení mezd a daní by mělo zůstat na úrovni koordinace mezi členskými státy;
• v dlouhodobé perspektivě se EU stane federací, tj. Evropská komise bude vládou EU a Rada se stane druhou komorou Evropského parlamentu, který bude mít mnohem více pravomocí než nyní; ale teď se musí EU soustředit na společnou měnu a dát lidem více času na rozmyšlenou;
• vlastní – speciální rozpočet pro eurozónu má jejím členským zemím pomoci se specifickými problémy jako např. nezaměstnanost mladých ve Španělsku; ne všechny členské státy EU-27 chtějí vynakládat finanční prostředky na tyto problémy, takže to může být provedeno na úrovni EU-17;
• Angela Merkelová několikrát uvedla, že si přeje, aby Velká Británie zůstala součástí EU. Velká Británie osvobodila Německo od národního socialismu, proto si kancléřka nedokáže představit, že by nebyla Británie součástí Evropy.

Ekonomická Předpověď Evropské komise na příští rok
Ve středu 7. listopadu zveřejnila Evropská komise podzimní predikci růstu pro celou EU na rok 2013. V příštím roce by měla EU růst o 0,3 %; eurozóna o 0,4 % - Komise počítá během příštího roku s mírným ekonomickým ozdravením, které má v roce 2014 posílit. ČR byl predikován růst 0,8 %, nezaměstnanost se má pohybovat na úrovni 7,3 % a inflace na úrovni 1,1 %.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 11.11.2012

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Promítání dokumentu Šmejdi a debata o nekalých obchodních praktikách

24.9.2013 | Záznam z promítání dokumentu Šmejdi v Evropském parlamentu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]