O čem se mluví : Stručný týdenní výběr událostí EU

Auditní systém ministerstva financí ČR vyhodnocen jako nefunkční
V úterý 6. listopadu byla zveřejněna výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2011. Již 18. rok v řadě za sebou evropští auditoři odmítli způsob hospodaření Evropské unie na základě příliš vysokého počtu nalezených chyb či nesrovnalostí. Děje se tak v rámci každoroční povolovací procedury (discharge procedure), kdy Evropský parlament musí na základě zprávy Evropského účetního dvora odsouhlasit výdaje za proběhlý kalendářní rok. Nicméně stanovisko Evropského účetního dvora není pro Evropský parlament závazné. Na základě tzv. kontrol na místě ze stanoveného vzorku byla Evropským účetním dvorem zjištěna průměrná celková chybovost na úrovni 3,9 %, což představuje chybně vynaložené finanční prostředky EU v objemu cca 5 mld. EUR. Nejvíce chyb bylo zjištěno v rámci kapitol rozvoj venkova, životní prostředí, rybářství a zdraví (7,7 %), poté v kohezní politice, energii a dopravě (6,0 %). Obě dvě největší evropské politiky jsou implementovány prostřednictvím institucí jednotlivých členských států.
Naopak nejméně chyb bylo evropskými auditory nalezeno v rámci administrativy institucí EU (0,1 %). Mluvčí Evropské komise na tuto zprávu reagovala slovy, že se nejedná o ztracené evropské finance, protože v případě nesrovnalostí či chyb v nakládání s finančními prostředky EU musí členské státy tyto peníze uhradit zpět do rozpočtu EU. Nicméně v kontextu finální fáze vyjednávání víceletého finančního rámce 2014-2020, jehož konečná podoba má být dohodnuta na speciálně vyhrazené Evropské radě za dva týdny, je toto zjištění vodou na mlýn těm členským státům, které žádají redukci evropského rozpočtu kvůli údajné neefektivnosti nakládání s finančními prostředky. V porovnání s rokem 2006, kdy se vyjednávala současná finanční perspektiva EU, je však chybovost nakládání s rozpočtovými prostředky téměř poloviční – tenkrát se pohybovala na úrovni 7,3 %.
Velmi nepříjemné je však hodnocení České republiky v této zprávě. Evropský auditní dvůr letos kontroloval činnost sedmi národních auditních orgánů (ČR, Řecko, Itálie – konkrétně Sicílie, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko a Rumunsko), které mají dohlížet na řádnou implementaci Kohezní politiky EU ve svých zemích (tyto národní instituce jsou nazývány Auditní orgány). A jedině český auditní systém byl v celkovém hodnocení označen za nefungující (viz příloha 5.2, strana 147). Rumunský a italský/sicilský auditní orgán byly označeny za částečně fungující. Auditní orgán ČR je součástí Ministerstva financí ČR.

Kancléřka Merkelová vystoupila v Evropském parlamentu
Událostí týdne bylo bezesporu středeční vystoupení německé kancléřky Angely Merkelové. Od svého zvolení v roce 2006 se jednalo o její druhou návštěvu v Evropském parlamentu, ta první se odehrála v rámci německého předsednictví Radě EU v roce 2007. Smyslem návštěvy Merkelové mělo být nastínění vize Německa ohledně dalšího vývoje EU. Záznam nejdůležitějších výroků kancléřky lze shlédnout zde. Merkelová mimo jiné uvedla:
• stabilizace eurozóny prostřednictvím opravy jejích koncepčních chyb je pro Německo prioritou i za cenu změny Smluv;
• aby mohla být realizována opravdová hospodářská unie, bude třeba povinných závazků členských států k reformám, evropské instituce by měly hrát v této oblasti silnější roli ve smyslu možnosti korekce nedostatečných kroků; nicméně nastavení mezd a daní by mělo zůstat na úrovni koordinace mezi členskými státy;
• v dlouhodobé perspektivě se EU stane federací, tj. Evropská komise bude vládou EU a Rada se stane druhou komorou Evropského parlamentu, který bude mít mnohem více pravomocí než nyní; ale teď se musí EU soustředit na společnou měnu a dát lidem více času na rozmyšlenou;
• vlastní – speciální rozpočet pro eurozónu má jejím členským zemím pomoci se specifickými problémy jako např. nezaměstnanost mladých ve Španělsku; ne všechny členské státy EU-27 chtějí vynakládat finanční prostředky na tyto problémy, takže to může být provedeno na úrovni EU-17;
• Angela Merkelová několikrát uvedla, že si přeje, aby Velká Británie zůstala součástí EU. Velká Británie osvobodila Německo od národního socialismu, proto si kancléřka nedokáže představit, že by nebyla Británie součástí Evropy.

Ekonomická Předpověď Evropské komise na příští rok
Ve středu 7. listopadu zveřejnila Evropská komise podzimní predikci růstu pro celou EU na rok 2013. V příštím roce by měla EU růst o 0,3 %; eurozóna o 0,4 % - Komise počítá během příštího roku s mírným ekonomickým ozdravením, které má v roce 2014 posílit. ČR byl predikován růst 0,8 %, nezaměstnanost se má pohybovat na úrovni 7,3 % a inflace na úrovni 1,1 %.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 11.11.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]