Nový Erasmus+ pokryje více oblastí

Máte doma studenta, na studium se teprve chystáte nebo již studujete? Máte co dočinění s odbornou přípravou, mládeží či sportem? Pro vás všechny je tu dobrá zpráva. Po dlouhém vyjednávání byla minulý týden uzavřena dohoda o novém víceletém programu v oblasti vzdělání, odborné přípravy, mládeže a sportu pro období 2014 – 2020, který je obecně známý jako Erasmus.

Původní návrh programu představený Evropskou komisí v říjnu 2011 byl na základě změn navržených  Radou a Evropským parlamentem upraven, a to včetně změny názvu. Výsledek jednání je však dobrým kompromisem a představuje výrazné zlepšení oproti původní verzi.

Jaké jsou klíčové body dohody?

Prvním z nich je bezpochyby změna názvu programu z původního navrhovaného „Erasmus pro všechny“, který byl však označen jako zavádějící a dostatečně nevyjadřoval, co je jeho obsahem, na „Erasmus+“. Tento název je více srozumitelný a snadno se překládá. Navíc zdůrazňuje, že aktivity již známého programu Erasmus jsou hlavním podprogramem. A dodatečné „+“ poukazuje na širší rozsah a větší ambice tohoto programu.

Dalším bodem jsou názvy jednotlivých podpogramů (Comenius, Leonardo atd.), které zůstávají stejné. U klíčových akcí týkajících se vzdělání, odborné přípravy a mládeže je zachováno poskytování dalších podrobných údajů tak, aby bylo jasné, které činnosti mají na podporu nárok.

Co se týče rozpočtu, celkový rozpočet programu „Erasmus+“ čítá přibližně 14,7 miliardy eur a je součástí víceletého finančního rámce pro období 2014 - 2020.

Na vzdělání a odbornou přípravu je vyčleněno nejvíce z prostředků a to 77,5 %,  na mládež 10 %, na aktivity programu Jeana Monneta 1,9 % , na sport  1,8 % , na provozní náklady pro národní agentury  3,4 % a nejméně poté na správní výdaje  1,9 %.

V rámci prostředků v oblasti vzdělávání a odborné přípravě je 85 % přiděleno vzdělávacím sektorům. Z toho 43 % pro vysokoškolské vzdělávání, 22 % pro odborné vzdělávání a přípravu, 15 % pro školní výuku a 5 % pro vzdělání dospělých.

V neposlední řadě pak musíme zmínit i jednu novinku tohoto programu a to je nástroj záruky na studentské půjčky, kterému bude přidělen podíl z celkového rozpočtu programu ve výši 3,5 %. Komise pak poskytne podrobnou zprávu o účincích tohoto nástroje na příjemce a vysokoškolské systémy, a to do konce roku 2017 .

V současné době je apelováno na to, aby byl Program „Erasmus+“ co nejdříve přijat a mohl tedy být bez prodlení od roku 2014 plně využíván a mohl tak plynule navázat na končící program Celoživotního vzdělávání, přijatý na období 2007 - 2013.

Datum: 11.11.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]