Nový Erasmus+ pokryje více oblastí

Máte doma studenta, na studium se teprve chystáte nebo již studujete? Máte co dočinění s odbornou přípravou, mládeží či sportem? Pro vás všechny je tu dobrá zpráva. Po dlouhém vyjednávání byla minulý týden uzavřena dohoda o novém víceletém programu v oblasti vzdělání, odborné přípravy, mládeže a sportu pro období 2014 – 2020, který je obecně známý jako Erasmus.

Původní návrh programu představený Evropskou komisí v říjnu 2011 byl na základě změn navržených  Radou a Evropským parlamentem upraven, a to včetně změny názvu. Výsledek jednání je však dobrým kompromisem a představuje výrazné zlepšení oproti původní verzi.

Jaké jsou klíčové body dohody?

Prvním z nich je bezpochyby změna názvu programu z původního navrhovaného „Erasmus pro všechny“, který byl však označen jako zavádějící a dostatečně nevyjadřoval, co je jeho obsahem, na „Erasmus+“. Tento název je více srozumitelný a snadno se překládá. Navíc zdůrazňuje, že aktivity již známého programu Erasmus jsou hlavním podprogramem. A dodatečné „+“ poukazuje na širší rozsah a větší ambice tohoto programu.

Dalším bodem jsou názvy jednotlivých podpogramů (Comenius, Leonardo atd.), které zůstávají stejné. U klíčových akcí týkajících se vzdělání, odborné přípravy a mládeže je zachováno poskytování dalších podrobných údajů tak, aby bylo jasné, které činnosti mají na podporu nárok.

Co se týče rozpočtu, celkový rozpočet programu „Erasmus+“ čítá přibližně 14,7 miliardy eur a je součástí víceletého finančního rámce pro období 2014 - 2020.

Na vzdělání a odbornou přípravu je vyčleněno nejvíce z prostředků a to 77,5 %,  na mládež 10 %, na aktivity programu Jeana Monneta 1,9 % , na sport  1,8 % , na provozní náklady pro národní agentury  3,4 % a nejméně poté na správní výdaje  1,9 %.

V rámci prostředků v oblasti vzdělávání a odborné přípravě je 85 % přiděleno vzdělávacím sektorům. Z toho 43 % pro vysokoškolské vzdělávání, 22 % pro odborné vzdělávání a přípravu, 15 % pro školní výuku a 5 % pro vzdělání dospělých.

V neposlední řadě pak musíme zmínit i jednu novinku tohoto programu a to je nástroj záruky na studentské půjčky, kterému bude přidělen podíl z celkového rozpočtu programu ve výši 3,5 %. Komise pak poskytne podrobnou zprávu o účincích tohoto nástroje na příjemce a vysokoškolské systémy, a to do konce roku 2017 .

V současné době je apelováno na to, aby byl Program „Erasmus+“ co nejdříve přijat a mohl tedy být bez prodlení od roku 2014 plně využíván a mohl tak plynule navázat na končící program Celoživotního vzdělávání, přijatý na období 2007 - 2013.

Datum: 11.11.2013

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Zahájení Irských dnů

13.5.2013 | Zahájení Irských dnů v krátkém záznamu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]