Nový Erasmus+ pokryje více oblastí

Máte doma studenta, na studium se teprve chystáte nebo již studujete? Máte co dočinění s odbornou přípravou, mládeží či sportem? Pro vás všechny je tu dobrá zpráva. Po dlouhém vyjednávání byla minulý týden uzavřena dohoda o novém víceletém programu v oblasti vzdělání, odborné přípravy, mládeže a sportu pro období 2014 – 2020, který je obecně známý jako Erasmus.

Původní návrh programu představený Evropskou komisí v říjnu 2011 byl na základě změn navržených  Radou a Evropským parlamentem upraven, a to včetně změny názvu. Výsledek jednání je však dobrým kompromisem a představuje výrazné zlepšení oproti původní verzi.

Jaké jsou klíčové body dohody?

Prvním z nich je bezpochyby změna názvu programu z původního navrhovaného „Erasmus pro všechny“, který byl však označen jako zavádějící a dostatečně nevyjadřoval, co je jeho obsahem, na „Erasmus+“. Tento název je více srozumitelný a snadno se překládá. Navíc zdůrazňuje, že aktivity již známého programu Erasmus jsou hlavním podprogramem. A dodatečné „+“ poukazuje na širší rozsah a větší ambice tohoto programu.

Dalším bodem jsou názvy jednotlivých podpogramů (Comenius, Leonardo atd.), které zůstávají stejné. U klíčových akcí týkajících se vzdělání, odborné přípravy a mládeže je zachováno poskytování dalších podrobných údajů tak, aby bylo jasné, které činnosti mají na podporu nárok.

Co se týče rozpočtu, celkový rozpočet programu „Erasmus+“ čítá přibližně 14,7 miliardy eur a je součástí víceletého finančního rámce pro období 2014 - 2020.

Na vzdělání a odbornou přípravu je vyčleněno nejvíce z prostředků a to 77,5 %,  na mládež 10 %, na aktivity programu Jeana Monneta 1,9 % , na sport  1,8 % , na provozní náklady pro národní agentury  3,4 % a nejméně poté na správní výdaje  1,9 %.

V rámci prostředků v oblasti vzdělávání a odborné přípravě je 85 % přiděleno vzdělávacím sektorům. Z toho 43 % pro vysokoškolské vzdělávání, 22 % pro odborné vzdělávání a přípravu, 15 % pro školní výuku a 5 % pro vzdělání dospělých.

V neposlední řadě pak musíme zmínit i jednu novinku tohoto programu a to je nástroj záruky na studentské půjčky, kterému bude přidělen podíl z celkového rozpočtu programu ve výši 3,5 %. Komise pak poskytne podrobnou zprávu o účincích tohoto nástroje na příjemce a vysokoškolské systémy, a to do konce roku 2017 .

V současné době je apelováno na to, aby byl Program „Erasmus+“ co nejdříve přijat a mohl tedy být bez prodlení od roku 2014 plně využíván a mohl tak plynule navázat na končící program Celoživotního vzdělávání, přijatý na období 2007 - 2013.

Datum: 11.11.2013

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]