Nové výzvy spotřebitelské politiky tématem letošního spotřebitelského summitu

Počátkem týdne se v Bruselu uskutečnil každoroční tzv. evropský spotřebitelský summit. Dvoudenní akce organizovaná Evropskou komisí, jejíž podtitul zněl „Formování spotřebitelské politiky budoucnosti“, přilákala stovky delegátů z řad spotřebitelských organizací, dozorových orgánů, národních i evropských institucí, akademické sféry i zástupců podnikatelů.

 

Hlavními diskutovanými tématy bylo zamýšlené vytváření jednotného digitálního trhu, spotřebitelské aspekty Energetické unie, důležitost účinnějšího vymáhání stávajících právních předpisů na ochranu spotřebitele či jak čelit zvyšující se zadluženosti evropských domácností.

 

První den zahájila komisařka Věra Jourová, která v rámci představení digitální strategie Komise zdůraznila nutnost přijmout společná evropská pravidla na ochranu osobních údajů a avizovala opatření, která usnadní přeshraniční online nakupování v Evropě. V oblasti uplatňování spotřebitelského práva vyzdvihla roli připravovaného systému mimosoudního řešení sporů, který je v současné době zapracováván i v České republice, ocenila také roli spotřebitelských organizací.

 

Svůj pohled na aktuální příležitosti a výzvy spotřebitelské politiky v EU představili postupně ředitelka Evropské spotřebitelské organizace BEUC (mj. varovala před upozaděním politiky ochrany spotřebitele ve prospěch podnikatelů a obchodních vztahů), zástupkyně lotyšského ministerstva hospodářství (zdůraznila potřebu jasných a srozumitelných pravidel pro digitální prostředí), ředitel Evropského svazu obchodu EUROCOMMERCE (varoval před odlišnými pravidly v jednotlivých státech, na která doplácí obchodníci i spotřebitelé) a ředitel britského online obchodu s hračkami a dětským oblečením (zdůraznil nutnost reformy pravidel pro DPH a vytvoření celoevropského sledování poštovních zásilek).

 

Aktuální priority spotřebitelské politiky v jednotlivých členských státech představili ministr pro finanční trhy a spotřebitele Švédska, norská ministryně pro mládež, rovnost a sociální inkluzi a také německý tajemník federálního ministerstva pro spravedlnost a ochranu spotřebitele. Spotřebitelská agenda patří v těchto zemích mezi důležitou součást vládní politiky, hlavními tématy jsou mj. jak docílit trvale udržitelné spotřeby (Švédsko), vyrovnat se s výzvami digitalizace a ochrany osobních údajů (Německo) či jak zajistit transparentnost a důvěryhodnost informací, které čerpají spotřebitelé na internetu (Norsko).

 

Součástí druhého dne byla také slavnostní výstava sítě Evropských spotřebitelských center, která už 10 let bezplatně pomáhají spotřebitelům řešit spory s podnikateli z jiných zemí EU, Norska a Islandu. Aktivity jednotlivých center se zaměřují i na prevenci podvodů na internetu, společné projekty na podporu spotřebitelů na jednotném trhu, vč. rozsáhlých průzkumů a tzv. mystery shoppingu. Čeští spotřebitelé se mohou obracet na portál www.evropskyspotrebitel.cz

Datum: 3.6.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]