Newsletter: Plenární zasedání EP 21.- 24. listopadu 2016 ve Štrasburku

Na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 21- - 24. listopadu se budou poslanci Evropského parlamentu věnovat mimo jiné těmto tématům:

Filmová cena LUX: vítěz desátého ročníku bude oznámen ve Štrasburku
Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz vyhlásí vítěze ve středu 23. listopadu na slavnostním ceremoniálu ve Štrasburku. Letošními finalisty jsou snímky: “A peine j´ouvre les yeux/Když otevřu oči” (Francie, Tunisko, Belgie, Spojené arabské emiráty) od režisérky Leyla Bouzid, “Ma vie de courgette/Můj život cukety” (Švýcarsko, Francie) od Claude Barras a “Toni Erdmann” od Maren Ade (Německo, Rakousko, Rumunsko).
Evropský parlament hradí všem třem finalistů náklady spojené s otitulkováním do všech 24 oficiálních jazyků Evropské unie. Vítěz bude zvolen na základě výsledků hlasování poslanců Evropského parlamentu. Vítězný film bude rovněž upraven pro zrakově a sluchově postižené diváky a získá podporu pro mezinárodní propagaci.
Filmová cena LUX je ocenění každoročně udělované Evropským parlamentem filmům v produkci/koprodukci evropských zemí. Snímky odráží aktuální politická či společenská témata a zároveň se zasazují o evropskou identitu nebo evropské hodnoty.

Europoslanci naléhají na členské země EU, aby zintenzivnili obranou spolupráci
Evropská unie by měla řešit zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě lepší spoluprací s ozbrojenými složkami, což je první krok k budování společné obrané politiky, říká návrh usnesení, který bude projednáván v pondělí, hlasovat se o něm bude v úterý. EU chce věnovat 2 % HDP na obranu, vytvořit mezinárodní síly a ústředí EU pro plánování operací a řešení krizí.
Usnesení má umožnit EU zakročit tam, kde NATO není ochotno zakročit , toto jsou jedny z myšlenek, které chtějí europoslanci předložit.


Podpora členských států bojujících proti islamistickým teroristickým organizacím
Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) by měla být radikálně přepracována s cílem uplatňovat strategickou autonomii EU, říká rezoluce, o níž se bude debatovat ve středu. Usnesení rovněž vyzývá Radu, aby zřídila fond poskytující nutné finanční prostředky v počátečních fázích vojenských operací a rovněž navrhuje zahájení operace SBOP na výcvikové operace v Iráku za účelem podpory koalice proti islamistickým teroristickým organizacím.


Jak bojovat proti propagandám Ruska a organizace ISIS?
Jak by měla EU reagovat na informační válku Ruska a islamistických teroristických organizací, které propagují násilí a užívají domnělé tiskové agentury a internetové trolly, s cílem zpochybnit demokratické hodnoty a rozdělit Evropu? Usnesení, které má být projednáváno v pondělí a hlasovat se o něm bude v úterý, připouští, že bojovat proti propagandě jinou propagandou je kontraproduktivní.
EU by místo toho měla reagovat využíváním pozitivních zpráv, zvyšováním povědomí a vzděláváním v oblasti informační gramotnosti. Usnesení zdůrazňuje, že EU je vystavena rostoucímu tlaku, aby se bránila dezinformačním kampaním a propagandám, které jsou šířeny zeměmi jako je Rusko nebo nestátními subjekty jako jsou ISIS/Dá ‘iš, Al-Káida a další násilné džihádistické teroristické skupiny.
Tyto kampaně mají za cíl zkreslit pravdu, vnést pochybnosti, rozdělit EU, ochromit rozhodovací proces, zdiskreditovat orgány EU a podněcovat strach a nejistotu u občanů EU, říká text usnesení. Abychom se těmto kampaním dokázali bránit, europoslanci doporučují zvyšování schopnosti občanů kriticky analyzovat mediální obsah, využívání pozitivních zpráv, zvyšování povědomí, vzdělávání a informační gramotnosti.


Nové limity pro znečišťující látky v ovzduší
Ambiciózní plán na zavedení národních stropů týkající se emisí a klíčových znečišťujících látek do roku 2030, včetně oxidů dusíku (NOx), pevných polétavých částic a oxidu siřičitého, bude předložen k hlasování ve středu. Tyto stropy/limity byly již neformálně dohodnuty běhen nizozemského předsednictví v Radě EU. Znečištění ovzduší způsobuje zhruba 400 tisíc předčasných úmrtí v rámci celé EU za rok.
Nová legislativa stanoví závazky jednotlivým zemím vedoucí k snížení emisí oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), nemethanických těkavých organických látek (NMVOC) amoniaku (NH3) a jemných pevných částic (částice které mají v průměru méně jak 2,5 mikrometru). Hlavními zdroji těchto látek jsou dopravní prostředky, vytápění, průmysl a zemědělství. Navrhované snížení emisí by mělo do roku 2030 snížit počet zdravotních onemocnění spojených se znečištěním ovzduší o 50 %.
V roce 2010 znečištění ovzduší zapříčinilo přes 400 tisíc předčasných úmrtí v EU a rovněž ovlivňuje proces eutrofizace na 62 % území EU (včetně 71 % území Natura 2000). Následky emisí způsobují rovněž externí náklady v rozmezí 330-400 miliard eur, včetně přímých hospodářských škod ve výši 15 miliard eur (absence v zaměstnání vlivem zdravotních potíží), 4 miliard eur (náklady na zdravotní péči), 3 miliardy eur (ztráty výnosů zemědělských plodin) a 1 miliarda eur v důsledku poškození budov (údaje Evropské komise).
Nedodržení stávajících norem kvality ovzduší a nových mezinárodních závazků Evropské unie vyplývajících z „Göteborského protokolu“ by zabránilo lepší ochraně občanů EU a jejich prostředí. Celkový rozsah oblastí, kde jsou překročeny limity NO2 (oxid dusičitý) a PM10 (pevné jemné částice menší než µm), se pohybuje v rozmezí 24-32 % území EU. Zároveň 40 milionů obyvatel EU je vystaveno zvýšenému množství PM10, jež se pohybuje nad mezními hodnotami EU.

Zdrojem: Tiskové oddělení Evropského parlamentu

Datum: 21.11.2016

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Zahájení Irských dnů

13.5.2013 | Zahájení Irských dnů v krátkém záznamu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]