Newsletter: Plenární zasedání EP 21.- 24. listopadu 2016 ve Štrasburku

Na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 21- - 24. listopadu se budou poslanci Evropského parlamentu věnovat mimo jiné těmto tématům:

Filmová cena LUX: vítěz desátého ročníku bude oznámen ve Štrasburku
Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz vyhlásí vítěze ve středu 23. listopadu na slavnostním ceremoniálu ve Štrasburku. Letošními finalisty jsou snímky: “A peine j´ouvre les yeux/Když otevřu oči” (Francie, Tunisko, Belgie, Spojené arabské emiráty) od režisérky Leyla Bouzid, “Ma vie de courgette/Můj život cukety” (Švýcarsko, Francie) od Claude Barras a “Toni Erdmann” od Maren Ade (Německo, Rakousko, Rumunsko).
Evropský parlament hradí všem třem finalistů náklady spojené s otitulkováním do všech 24 oficiálních jazyků Evropské unie. Vítěz bude zvolen na základě výsledků hlasování poslanců Evropského parlamentu. Vítězný film bude rovněž upraven pro zrakově a sluchově postižené diváky a získá podporu pro mezinárodní propagaci.
Filmová cena LUX je ocenění každoročně udělované Evropským parlamentem filmům v produkci/koprodukci evropských zemí. Snímky odráží aktuální politická či společenská témata a zároveň se zasazují o evropskou identitu nebo evropské hodnoty.

Europoslanci naléhají na členské země EU, aby zintenzivnili obranou spolupráci
Evropská unie by měla řešit zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě lepší spoluprací s ozbrojenými složkami, což je první krok k budování společné obrané politiky, říká návrh usnesení, který bude projednáván v pondělí, hlasovat se o něm bude v úterý. EU chce věnovat 2 % HDP na obranu, vytvořit mezinárodní síly a ústředí EU pro plánování operací a řešení krizí.
Usnesení má umožnit EU zakročit tam, kde NATO není ochotno zakročit , toto jsou jedny z myšlenek, které chtějí europoslanci předložit.


Podpora členských států bojujících proti islamistickým teroristickým organizacím
Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) by měla být radikálně přepracována s cílem uplatňovat strategickou autonomii EU, říká rezoluce, o níž se bude debatovat ve středu. Usnesení rovněž vyzývá Radu, aby zřídila fond poskytující nutné finanční prostředky v počátečních fázích vojenských operací a rovněž navrhuje zahájení operace SBOP na výcvikové operace v Iráku za účelem podpory koalice proti islamistickým teroristickým organizacím.


Jak bojovat proti propagandám Ruska a organizace ISIS?
Jak by měla EU reagovat na informační válku Ruska a islamistických teroristických organizací, které propagují násilí a užívají domnělé tiskové agentury a internetové trolly, s cílem zpochybnit demokratické hodnoty a rozdělit Evropu? Usnesení, které má být projednáváno v pondělí a hlasovat se o něm bude v úterý, připouští, že bojovat proti propagandě jinou propagandou je kontraproduktivní.
EU by místo toho měla reagovat využíváním pozitivních zpráv, zvyšováním povědomí a vzděláváním v oblasti informační gramotnosti. Usnesení zdůrazňuje, že EU je vystavena rostoucímu tlaku, aby se bránila dezinformačním kampaním a propagandám, které jsou šířeny zeměmi jako je Rusko nebo nestátními subjekty jako jsou ISIS/Dá ‘iš, Al-Káida a další násilné džihádistické teroristické skupiny.
Tyto kampaně mají za cíl zkreslit pravdu, vnést pochybnosti, rozdělit EU, ochromit rozhodovací proces, zdiskreditovat orgány EU a podněcovat strach a nejistotu u občanů EU, říká text usnesení. Abychom se těmto kampaním dokázali bránit, europoslanci doporučují zvyšování schopnosti občanů kriticky analyzovat mediální obsah, využívání pozitivních zpráv, zvyšování povědomí, vzdělávání a informační gramotnosti.


Nové limity pro znečišťující látky v ovzduší
Ambiciózní plán na zavedení národních stropů týkající se emisí a klíčových znečišťujících látek do roku 2030, včetně oxidů dusíku (NOx), pevných polétavých částic a oxidu siřičitého, bude předložen k hlasování ve středu. Tyto stropy/limity byly již neformálně dohodnuty běhen nizozemského předsednictví v Radě EU. Znečištění ovzduší způsobuje zhruba 400 tisíc předčasných úmrtí v rámci celé EU za rok.
Nová legislativa stanoví závazky jednotlivým zemím vedoucí k snížení emisí oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), nemethanických těkavých organických látek (NMVOC) amoniaku (NH3) a jemných pevných částic (částice které mají v průměru méně jak 2,5 mikrometru). Hlavními zdroji těchto látek jsou dopravní prostředky, vytápění, průmysl a zemědělství. Navrhované snížení emisí by mělo do roku 2030 snížit počet zdravotních onemocnění spojených se znečištěním ovzduší o 50 %.
V roce 2010 znečištění ovzduší zapříčinilo přes 400 tisíc předčasných úmrtí v EU a rovněž ovlivňuje proces eutrofizace na 62 % území EU (včetně 71 % území Natura 2000). Následky emisí způsobují rovněž externí náklady v rozmezí 330-400 miliard eur, včetně přímých hospodářských škod ve výši 15 miliard eur (absence v zaměstnání vlivem zdravotních potíží), 4 miliard eur (náklady na zdravotní péči), 3 miliardy eur (ztráty výnosů zemědělských plodin) a 1 miliarda eur v důsledku poškození budov (údaje Evropské komise).
Nedodržení stávajících norem kvality ovzduší a nových mezinárodních závazků Evropské unie vyplývajících z „Göteborského protokolu“ by zabránilo lepší ochraně občanů EU a jejich prostředí. Celkový rozsah oblastí, kde jsou překročeny limity NO2 (oxid dusičitý) a PM10 (pevné jemné částice menší než µm), se pohybuje v rozmezí 24-32 % území EU. Zároveň 40 milionů obyvatel EU je vystaveno zvýšenému množství PM10, jež se pohybuje nad mezními hodnotami EU.

Zdrojem: Tiskové oddělení Evropského parlamentu

Datum: 21.11.2016

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]