Nespokojení spotřebitelé v Unii budou moci jednodušeji reklamovat své zboží

Evropští spotřebitelé, kteří se dostanou s obchodníkem do sporu kvůli reklamaci výrobku či poskytnuté služby, se již nebudou muset pro jeho vyřešení obracet výhradně na soud. Toto umožní dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou, kterou dnes potvrdili svým hlasováním poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO), kde působí i česká poslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D). Dva připravované zákony totiž umožní snazší přístup k rychlému, levnému a spravedlivému urovnávání sporů na mimosoudní úrovni.

Dohoda se týká dvou návrhů zákonů - směrnice o alternativním řešení sporů (ADR) a online řešení sporů (ODR), které byly dnes schváleny většinou v rámci výboru IMCO a prakticky završily roční vyjednávání mezi evropskými institucemi a členskými státy.

ADR: Fungující a snazší řešení problémů při nákupu
Alternativní řešení sporů je obvykle založeno na využití třetí strany - rozhodce, prostředníka či ombudsmana, který má pomoci spotřebiteli a obchodníkovi dosáhnout řešení v případě vzájemného sporu. Výhodou těchto prostředníků je větší flexibilita než pokud se rozepře řeší před soudem. Ve srovnání se soudním sporem je ADR levnější, rychlejší a méně formální. V tom tkví jeho výhody i rizika.

Systémy ADR, tedy dobrovolného mimosoudního vyrovnání sporů, již v současné době využívá několik členských států, včetně České republiky. Provází je však nedostatečné pokrytí, složitost celého procesu a především - spotřebitelé o nich často vůbec neví, což se projevuje v jejich minimálním využívání. Zkušenosti některých spotřebitelů rovněž nejsou v řadě případů pozitivní, zejména pokud jde o nestrannost rozhodců. Harmonizace pravidel na evropské úrovni je proto žádoucí.

Směrnice o ADR vychází ze stávající podoby systémů alternativního řešení sporů, ale jejím úkolem je zvýšení využívání těchto systémů jak ze strany spotřebitelů, tak harmonizace minimálních stávajících pravidel různě vyvinutých vnitrostátních systémů alternativního řešení sporů. Směrnice proto po členských státech požaduje proto mimo jiné také to, aby zajistily rozšíření působnosti systémů ADR na většinu obchodních činností. Dokument dále zaručuje, že v případě přistoupení k ADR budou jasně nastavena pravidla pro uspokojivé vyřešení vzniklého sporu.

„Efektivní, rychlý a levný nápravný mechanismus sporů, který bude k dispozici spotřebitelům, je rovněž zásadním předpokladem pro rozvoj internetového nakupování, jež představuje zásadní impuls růstu evropského vnitřního trhu,“ okomentoval dohodu zpravodaj směrnice o ADR, maltský europoslanec Louis Grech (S&D).

Systém ADR budou moci spotřebitelé vůči obchodníkovi využívat jak v případě nákupu v kamenném obchodě, tak i na internetu, a to v rámci celé EU. Alternativní řešení sporů má být, dle návrhu směrnice, pro spotřebitele k dispozici zdarma, či za minimální manipulační poplatek. Reklamace by měly být vyřešeny nejpozději do 90 dnů.

„Neočekávám, že systém alternativního řešení sporů na dobrovolné bázi sám o sobě změní přístup určité části obchodníků k této formě řešení sporů a to zejména v případech, kdy jsou si vědomi, že spotřebitelé za každou cenu nepoženou svoji stížnost až k soudu. Dosavadní zkušenosti v ČR jsou rozporuplné. Pouhá existence ADR není proto všelékem současné, často nevyhovující, situace spotřebitelů při řešení jejich sporů. Snahu o sjednocení různých existujících systémů ale vítám, vždy bude nicméně také záležet na způsobu, jakým budou pravidla konkrétně upravena ve členských státech,“ okomentovala výsledek hlasování Olga Sehnalová, členka výboru IMCO a kolegyně zpravodaje Grecha ze skupiny socialistů a demokratů (S&D).

ODR: Lepší ochrana při nákupu na internetu
Problematiku řešení problémů vzniklých při nákupu na internetu, a to včetně přeshraničního nakupování, bude nově upravovat nařízení k online řešení sporů (ODR). Díky tomuto nařízení bude vytvořeno jednotné evropské kontaktní místo na internetu, kde budou moci spotřebitelé vyhledat informace, jak nejúčinněji naložit se svoji stížností či přímo vyplnit elektronický reklamační formulář, dostupný ve všech oficiálních jazycích EU. Systém ODR bude možno využít bez ohledu na zemi původu prodejce pro všechny nákupy uskutečněné na internetu.

Další kroky
Oba legislativní texty ještě musí formálně schválit Evropský parlament během plenárního zasedání ve Štrasburku, které je naplánováno na únor 2013. Směrnice ADR začne platit v rámci všech členských států do 2 let od jejího schválení, nařízení ODR má začít platit již 20 dní po jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Datum: 19.12.2012

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Nejen o dvojí kvalitě mluvila Olga Sehnalová v debatě pro Aktuálně.cz

31.5.2018 | Češi chtějí jíst stejně kvalitní potraviny jako Němci. Měla by se kvůli tomu zakázat současná praxe, kdy někteří výrobci nabízejí potraviny s různým složením v Česku, než například v Německu? V debatě pro Aktuálně.cz Olga Sehnalová ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]