Nespokojení spotřebitelé v Unii budou moci jednodušeji reklamovat své zboží

Evropští spotřebitelé, kteří se dostanou s obchodníkem do sporu kvůli reklamaci výrobku či poskytnuté služby, se již nebudou muset pro jeho vyřešení obracet výhradně na soud. Toto umožní dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou, kterou dnes potvrdili svým hlasováním poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO), kde působí i česká poslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D). Dva připravované zákony totiž umožní snazší přístup k rychlému, levnému a spravedlivému urovnávání sporů na mimosoudní úrovni.

Dohoda se týká dvou návrhů zákonů - směrnice o alternativním řešení sporů (ADR) a online řešení sporů (ODR), které byly dnes schváleny většinou v rámci výboru IMCO a prakticky završily roční vyjednávání mezi evropskými institucemi a členskými státy.

ADR: Fungující a snazší řešení problémů při nákupu
Alternativní řešení sporů je obvykle založeno na využití třetí strany - rozhodce, prostředníka či ombudsmana, který má pomoci spotřebiteli a obchodníkovi dosáhnout řešení v případě vzájemného sporu. Výhodou těchto prostředníků je větší flexibilita než pokud se rozepře řeší před soudem. Ve srovnání se soudním sporem je ADR levnější, rychlejší a méně formální. V tom tkví jeho výhody i rizika.

Systémy ADR, tedy dobrovolného mimosoudního vyrovnání sporů, již v současné době využívá několik členských států, včetně České republiky. Provází je však nedostatečné pokrytí, složitost celého procesu a především - spotřebitelé o nich často vůbec neví, což se projevuje v jejich minimálním využívání. Zkušenosti některých spotřebitelů rovněž nejsou v řadě případů pozitivní, zejména pokud jde o nestrannost rozhodců. Harmonizace pravidel na evropské úrovni je proto žádoucí.

Směrnice o ADR vychází ze stávající podoby systémů alternativního řešení sporů, ale jejím úkolem je zvýšení využívání těchto systémů jak ze strany spotřebitelů, tak harmonizace minimálních stávajících pravidel různě vyvinutých vnitrostátních systémů alternativního řešení sporů. Směrnice proto po členských státech požaduje proto mimo jiné také to, aby zajistily rozšíření působnosti systémů ADR na většinu obchodních činností. Dokument dále zaručuje, že v případě přistoupení k ADR budou jasně nastavena pravidla pro uspokojivé vyřešení vzniklého sporu.

„Efektivní, rychlý a levný nápravný mechanismus sporů, který bude k dispozici spotřebitelům, je rovněž zásadním předpokladem pro rozvoj internetového nakupování, jež představuje zásadní impuls růstu evropského vnitřního trhu,“ okomentoval dohodu zpravodaj směrnice o ADR, maltský europoslanec Louis Grech (S&D).

Systém ADR budou moci spotřebitelé vůči obchodníkovi využívat jak v případě nákupu v kamenném obchodě, tak i na internetu, a to v rámci celé EU. Alternativní řešení sporů má být, dle návrhu směrnice, pro spotřebitele k dispozici zdarma, či za minimální manipulační poplatek. Reklamace by měly být vyřešeny nejpozději do 90 dnů.

„Neočekávám, že systém alternativního řešení sporů na dobrovolné bázi sám o sobě změní přístup určité části obchodníků k této formě řešení sporů a to zejména v případech, kdy jsou si vědomi, že spotřebitelé za každou cenu nepoženou svoji stížnost až k soudu. Dosavadní zkušenosti v ČR jsou rozporuplné. Pouhá existence ADR není proto všelékem současné, často nevyhovující, situace spotřebitelů při řešení jejich sporů. Snahu o sjednocení různých existujících systémů ale vítám, vždy bude nicméně také záležet na způsobu, jakým budou pravidla konkrétně upravena ve členských státech,“ okomentovala výsledek hlasování Olga Sehnalová, členka výboru IMCO a kolegyně zpravodaje Grecha ze skupiny socialistů a demokratů (S&D).

ODR: Lepší ochrana při nákupu na internetu
Problematiku řešení problémů vzniklých při nákupu na internetu, a to včetně přeshraničního nakupování, bude nově upravovat nařízení k online řešení sporů (ODR). Díky tomuto nařízení bude vytvořeno jednotné evropské kontaktní místo na internetu, kde budou moci spotřebitelé vyhledat informace, jak nejúčinněji naložit se svoji stížností či přímo vyplnit elektronický reklamační formulář, dostupný ve všech oficiálních jazycích EU. Systém ODR bude možno využít bez ohledu na zemi původu prodejce pro všechny nákupy uskutečněné na internetu.

Další kroky
Oba legislativní texty ještě musí formálně schválit Evropský parlament během plenárního zasedání ve Štrasburku, které je naplánováno na únor 2013. Směrnice ADR začne platit v rámci všech členských států do 2 let od jejího schválení, nařízení ODR má začít platit již 20 dní po jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Datum: 19.12.2012

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]