Nespokojení spotřebitelé v Unii budou moci jednodušeji reklamovat své zboží

Evropští spotřebitelé, kteří se dostanou s obchodníkem do sporu kvůli reklamaci výrobku či poskytnuté služby, se již nebudou muset pro jeho vyřešení obracet výhradně na soud. Toto umožní dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou, kterou dnes potvrdili svým hlasováním poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO), kde působí i česká poslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D). Dva připravované zákony totiž umožní snazší přístup k rychlému, levnému a spravedlivému urovnávání sporů na mimosoudní úrovni.

Dohoda se týká dvou návrhů zákonů - směrnice o alternativním řešení sporů (ADR) a online řešení sporů (ODR), které byly dnes schváleny většinou v rámci výboru IMCO a prakticky završily roční vyjednávání mezi evropskými institucemi a členskými státy.

ADR: Fungující a snazší řešení problémů při nákupu
Alternativní řešení sporů je obvykle založeno na využití třetí strany - rozhodce, prostředníka či ombudsmana, který má pomoci spotřebiteli a obchodníkovi dosáhnout řešení v případě vzájemného sporu. Výhodou těchto prostředníků je větší flexibilita než pokud se rozepře řeší před soudem. Ve srovnání se soudním sporem je ADR levnější, rychlejší a méně formální. V tom tkví jeho výhody i rizika.

Systémy ADR, tedy dobrovolného mimosoudního vyrovnání sporů, již v současné době využívá několik členských států, včetně České republiky. Provází je však nedostatečné pokrytí, složitost celého procesu a především - spotřebitelé o nich často vůbec neví, což se projevuje v jejich minimálním využívání. Zkušenosti některých spotřebitelů rovněž nejsou v řadě případů pozitivní, zejména pokud jde o nestrannost rozhodců. Harmonizace pravidel na evropské úrovni je proto žádoucí.

Směrnice o ADR vychází ze stávající podoby systémů alternativního řešení sporů, ale jejím úkolem je zvýšení využívání těchto systémů jak ze strany spotřebitelů, tak harmonizace minimálních stávajících pravidel různě vyvinutých vnitrostátních systémů alternativního řešení sporů. Směrnice proto po členských státech požaduje proto mimo jiné také to, aby zajistily rozšíření působnosti systémů ADR na většinu obchodních činností. Dokument dále zaručuje, že v případě přistoupení k ADR budou jasně nastavena pravidla pro uspokojivé vyřešení vzniklého sporu.

„Efektivní, rychlý a levný nápravný mechanismus sporů, který bude k dispozici spotřebitelům, je rovněž zásadním předpokladem pro rozvoj internetového nakupování, jež představuje zásadní impuls růstu evropského vnitřního trhu,“ okomentoval dohodu zpravodaj směrnice o ADR, maltský europoslanec Louis Grech (S&D).

Systém ADR budou moci spotřebitelé vůči obchodníkovi využívat jak v případě nákupu v kamenném obchodě, tak i na internetu, a to v rámci celé EU. Alternativní řešení sporů má být, dle návrhu směrnice, pro spotřebitele k dispozici zdarma, či za minimální manipulační poplatek. Reklamace by měly být vyřešeny nejpozději do 90 dnů.

„Neočekávám, že systém alternativního řešení sporů na dobrovolné bázi sám o sobě změní přístup určité části obchodníků k této formě řešení sporů a to zejména v případech, kdy jsou si vědomi, že spotřebitelé za každou cenu nepoženou svoji stížnost až k soudu. Dosavadní zkušenosti v ČR jsou rozporuplné. Pouhá existence ADR není proto všelékem současné, často nevyhovující, situace spotřebitelů při řešení jejich sporů. Snahu o sjednocení různých existujících systémů ale vítám, vždy bude nicméně také záležet na způsobu, jakým budou pravidla konkrétně upravena ve členských státech,“ okomentovala výsledek hlasování Olga Sehnalová, členka výboru IMCO a kolegyně zpravodaje Grecha ze skupiny socialistů a demokratů (S&D).

ODR: Lepší ochrana při nákupu na internetu
Problematiku řešení problémů vzniklých při nákupu na internetu, a to včetně přeshraničního nakupování, bude nově upravovat nařízení k online řešení sporů (ODR). Díky tomuto nařízení bude vytvořeno jednotné evropské kontaktní místo na internetu, kde budou moci spotřebitelé vyhledat informace, jak nejúčinněji naložit se svoji stížností či přímo vyplnit elektronický reklamační formulář, dostupný ve všech oficiálních jazycích EU. Systém ODR bude možno využít bez ohledu na zemi původu prodejce pro všechny nákupy uskutečněné na internetu.

Další kroky
Oba legislativní texty ještě musí formálně schválit Evropský parlament během plenárního zasedání ve Štrasburku, které je naplánováno na únor 2013. Směrnice ADR začne platit v rámci všech členských států do 2 let od jejího schválení, nařízení ODR má začít platit již 20 dní po jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Datum: 19.12.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]