Názory spotřebitelů a firem na geo-blocking se liší, zjistila Komise

Jak se na neodůvodněné zeměpisné blokování, tzv. geo-blocking, dívají spotřebitelé, firmy a různé zájmové skupiny, informovala Evropská komise, která aktuálně zveřejnila předběžné výsledky veřejné konzultace (informovali jsme o ní zde). Komisi zajímaly například konkrétní zkušenosti uživatelů, kterým byl odepřen přístup na určité internetové stránky z dané země, ale také pohled obchodníků na tento současný fenomén.

Jaké jsou hlavní předběžné závěry konzultace?

- Více než 90% respondentů z řad spotřebitelů souhlasí s tím, že spotřebitelé i podniky by měli být schopni nakupovat zboží i služby v celé EU. Podporují také závěr, že geo-blocking a další geografická omezení vytvářejí významné překážky na vnitřním trhu.

- Osm z deseti spotřebitelů se již s geo-blockingem setkalo osobně, drtivá většina proto podporuje přijeté legislativních opatření s cílem neodůvodněné blokování omezit.

- Společnosti z velké části sdílejí názor, že geo-blocking a diskriminace jsou problém a možnosti volby pro spotřebitele a konkurenci považují za důležité faktory. První poznatky ukazují, že se řada firem shoduje v tom, že spotřebitelům s bydlištěm v členském státě B by v zásadě neměl být odepřen přístup ke zboží a službám, které má k dispozici spotřebitel ve státě A (podobně jako při nakupování ve fyzickém světě, tedy mimo internet).

- Společnosti nicméně zároveň zdůrazňují respektování smluvní svobody. Mnohé z nich proto silně protestují proti přijetí opatření, která by nutila obchodníky prodávat i mimo oblasti, ve kterých by za normálních okolností svoje výrobky a služby nabízeli.

Veřejné konzultace se zúčastnilo celkem 430 subjektů – necelé dvě třetiny názorů zaslali spotřebitelé a spotřebitelské organizace, přibližně třetinu firmy, své k tématu řekly i členské státy. Nejvíce odpovědí Komise přijala z Německa (více než pětinu z celkového počtu), v první pětce zastoupených států není žádný z tzv. nových členských států EU.

Konkrétní příspěvky do veřejné konzultace budou zveřejněny v nejbližší době. Komise momentálně odpovědi důkladně analyzuje a následně výsledky této analýzy zveřejní. Promítne je také do legislativního návrhu, týkajícího se skoncování s neodůvodněným geo-blockingem, jehož zveřejnění je naplánováno v polovině letošního roku. Ten pak bude připomínkovat i Evropský parlament a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, jehož členkou je i Olga Sehnalová.

Co je to tzv. geo-blocking?

Za neodůvodněné zeměpisné blokování, tzv. geo-blocking, je považována diskriminační praktika, používaná pro komerční účely, kdy internetoví prodejci buď brání spotřebitelům v přístupu na internetové stránky z důvodu jejich zeměpisného umístění, nebo je přesměrují na místní obchod s odlišnými cenami. Toto blokování znamená, že například zákazníci autopůjčovny v jednom konkrétním členském státě mohou za stejný pronájem vozidla ve stejném místě určení zaplatit více.

Datum: 17.3.2016

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]